Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z. , Kirtan Y.E., "Effects of the Feeds Containing Hazelnut Meal as Plant Protein Source on Growth Performance and Body Composition of Siberian sturgeon (Acipenser baeri) and Economic Profitability Value", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, vol.43, pp.244-252, 2019 (Link)
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z., "THE EFFECT OF RED PEPPER TO ADD INTO COMMERCIAL TROUT FEED ON GROWTH PERFORMANCE AND MEAT QUALITY OF RAINBOW TROUT (ONCORHYNCHUS MYKISS)", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.26, pp.7473-7477, 2017 (Link)
Serezli R., Atalar M.S., Hamzaçebi S., Kurtoğlu İ.Z., Yandi İ. , "TO WHAT EXTENT DOES TEMPERATURE AFFECT SEX RATIO IN RED CHERRY SHRIMP, NEOCARIDINA DAVIDI? THE SCENARIO GLOBAL WARMING TO OFFSPRING SEX RATIO", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.12, pp.7575-7579, 2017
Ak K. , Kurtoğlu İ.Z., "DETERMINATION OF PROBABLE REPRODUCTION SEASON OF INDIVIDUALLY TAGGED SIBERIAN, ACIPENSER BAERII, AND DIAMOND, A-GUELDENSTAEDTII, STURGEON BROODSTOCK, WHICH ARE NEWLY RISED, VIA STEROID HORMONES, HAEMATOLOGICAL CHANGES AND ULTRASOUND IMAGERY", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.6166-6174, 2017
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z., Altaş S. , "HAZELNUT MEAL AS A PROTEIN SOURCE IN RUSSIAN STURGEON (Acipenser gueldenstaedtii BRANDT, 1833) DIETS", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, no.2a/2017, pp.1554-1559, 2017 (Link)
Kayiş Ş. , Er A. , Kangel P. , Kurtoğlu İ.Z., "Bacterial pathogens and health problems of Acipenser gueldenstaedtii and Acipenser baerii sturgeons reared in the eastern Black Sea region of Turkey", IRANİAN JOURNAL OF VETERİNARY RESEARCH, vol.18, pp.18-24, 2017
Kurtoğlu İ.Z., Kayiş Ş. , Ak K. , Gençoğlu S., Duzgun A., Ulutaş G., et al., "HISTOPATHOLOGY OF RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) AND STURGEON (Acipenser baerii) EXPOSED TO SUBLETHAL CONCENTRATIONS OF CEMENT", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.2998-3002, 2016 (Link)
Serezli R., Küçükağtaş A., Kurtoğlu İ.Z., "ACUTE TOXICITY OF AMMONIA AND NITRITE TO ANGEL FISH (Pterophyllum scalare, Liechtenstein 1823) AND THE EFFECT OF ERYTHROCYTE MORPHOLOGY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.3119-3124, 2016 (Link)
Cetin N., Suleyman B., Kuyrukluyildiz U., Nalkiran H.S., Kiran A., Gençoğlu S., et al., "Investigation of mucus obtained from different fish species on the acute pain induced with scalpel incision in paw of rats", EXPERIMENTAL ANIMALS, vol.65, pp.77-85, 2016 (Link)
Dinçer B. , Ekinci A.P., Akyüz G., Kurtoğlu İ.Z., "Characterization and inhibition studies of carbonic anhydrase from gill of Russian Sturgeon Fish (Acipenser gueldenstaedtii)", JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, vol.31, pp.1662-1665, 2016 (Link)
Kayis S., Er A., Yilmaz C., Duzgun A., Kose O., Kurtoğlu İ.Z., "Aeromonas hydrophila as a causative agent of blue sac fry syndrome in different trout species", JOURNAL OF FISH DISEASES, vol.38, pp.1069-1071, 2015
Boran H., Ciftci C., Er A., Köse Ö., Kurtoğlu İ.Z., Kayiş Ş., "Evaluation of Antibacterial Activity of Green Tea (Camellia sinensis L.) Seeds Against Some Fish Pathogens in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum)", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, pp.49-57, 2015
Şahin T., Kurtoğlu İ.Z., Delihasan Sonay F., Ak K., "Quantitative Characteristics and Short-term Storage of Salmo coruhensis Sperm", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.65, 2013
Ariman Karabulut H., Yandi İ., Kurtoğlu İ.Z., Turan D., Senoglu B., "Evaluating the Growth Performance of Native Stream Trout (Salmo trutta) in North Firat under Culture Conditions", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.11, pp.152-157, 2012
Şahin T., Güneş E., Aydın İ. , Kurtoğlu İ.Z., "Sperm Characteristics of Wild European Flounder (Platichthys flesus luscus)", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.64, pp.1-5, 2012
Can E., Kurtoğlu İ.Z. , Benzer F., Erişir M., Kocabaş M., Kizak V., et al., "The Effects of Different Dosage of Kefir with Different Durations on Growth Performances and Antioxidant System in the Blood and Liver Tissues of Çoruh Trout Salmo coruhensis", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.12, pp.277-283, 2012
Akbulut B., Zengin M. , Çiftçi Y. , Ustaoğlu Tırıl S., Memiş D. , Alkan A. , et al., "Stimulating sturgeon conservation and rehabilitation measures in Turkey: an overview on major projects (2006–2009)", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.27, pp.415-419, 2011
Kurtoğlu İ.Z., Küçük H., Alkan A., Özdemir A., "Economic Analysis and Sustainability of Turkish Marine Hatcheries", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.10, pp.513-521, 2010
Kurtoğlu İ.Z. , Okumuş İ., Çelikkale M.S., "Doğu Karadeniz Bölgesi nde Ticari Bir İşletmedeki Gökkuşağı Alabalığı Oncorhynchus mykiss Anaçlarının Döl Verim Özellikleri ve Yavrularının Büyüme Performansının Belirlenmesi", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.22, pp.489-496, 1998 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z. , Köse Ö. , "The Effects of Kefir Usage for Probiotic Purpose on Growth Performance of Brook Trout (Salvelinus fontinalis)", Journal of Agricultural Science, vol.10, pp.101-110, 2018 (Link)
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z., Yüksek T. , Osmanoğlu M.İ., "Balık Yemlerinde Hayvansal Protein Kaynağı Olarak Solucan Ununun Kullanımı", Journal of Anatolian Environmental & Animal Sciences, cilt.1, no.2, ss.64-69, 2016 (Link)
Yandi İ. , Kurtoğlu İ.Z., "The Phsicochemical property of the extruded trout feeds of the leading domestic manufacturer in Turkey", Yunus Araştırma Bülteni, no.1, ss.209-221, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Kurtoğlu İ.Z., Çelikkale M.S., "Karadeniz Alabalığının (Salmo trutta labrax L.) Yetiştiriciliği ve Balıklandırma Potansiyeli", Anadolu Çevre ve Hayvancılık Bilimleri Dergisi (AÇEH), cilt.1, ss.48-55, 2016 (Link)
Kurtoğlu İ., Ak K., Delihasan Sonay F., Kayiş Ş., Balta F., Köse Ö., et al.,"Sibirya Mersin Balığında (Acipenser baerii) Larval Gelişim ve Ön Besleme Evresinde Karşılaşılan Deformasyonlar", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.2, ss.1-11, 2015
Kayiş Ş., Mihai P.S., Kurtoğlu İ., "Experimental infections of Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescens in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) alevins", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.1, ss.7-11, 2014
Kayiş Ş., Mihai P.S. , Kurtoğlu İ.Z., Er A., "Experimental infections of Pseudomonas putida and Pseudomonas fluorescens in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) alevins", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.1, no.1, ss.7-11, 2014
Şahin T., Kurtoğlu İ.Z., Balta F., "Quantitive characteristics of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) semen throughout the reproductive season", Turkish Journal of Science & Technology, vol.26, pp.81-87, 2014
Şahin T., Kurtoğlu İ.Z., Balta F., "Effect of different extenders and storage periods on motility and fertilization rate of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)semen ", Universal Journal of Agricultural Research, vol.1, pp.65-69, 2013
Köse Ö., Kurtoğlu İ.Z., Şahin T., "Gökkuşağı Alabalığının (Oncornhychus mykiss) Üreme Mevsimi Boyunca Spermatolojik Özellikleri ve Spermin Kısa Süreli Muhafazası.", Fırat Üniversitesi, Fen Bilimleri Dergisi, no.1, ss.87-92, 2013
Şahin T., Kurtoğlu İ.Z., Balta F., "Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın spermatolojik özellikleri ve spermanın kısa süreli muhafazası", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.87-92, 2013
Akbulut B., Çakmak E., Kurtoğlu İ.Z. , Alkan A., "Routine Oxygen Consumption Rate of The Black Sea Trout Salmo trutta labrax Pallas", Journal of FisheriesSciences.com, vol.6, pp.88-95, 2012 (Link)
Petrea Ş.M., Kurtoğlu İ.Z. , Kayış Ş., Cristea V., Metaxa I., Coada M.T., et al., "Economic Situation of Fish Farming in Southeastern Coast of the Black Sea", Animal Science and Biotechnologies, vol.42, pp.78-87, 2012
Petrea Ş.M., Kurtoğlu İ.Z. , Kayış Ş., Cristea V., Metaxa I., Coada M.T., et al., "An analyse of Coastal Marine Aquaculture in Southeastern part of the Black Sea", The Journal Lucrari Stiintifice - seria Zootehnie, vol.58, 2012 (Link)
Akbulut B., Kurtoğlu İ.Z. , Çakmak E., Aksungur N., "Hamsi ile Beslenen Mersin Morinalarının Büyüme Performansı", Yunus Araştırma Bülteni, cilt.11, ss.21-26, 2011
Can E. , Kurtoğlu İ.Z., Kayim M. , Akhan S., Kizak V., Kocabaş M., et al.,"Alabalıklarda Probiyotik Uygulamalarının Bugünü ve Geleceği", Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.4, ss.45-52, 2011 (Link)
Akbulut B., Çakmak E., Kurtoğlu İ.Z. , Aksungur N., "Karadeniz den yakalanan ve tanklarda mezgit ile beslenen genç mersin morinalarının Huso huso büyüme performansı", Journal of FisheriesSciences.com, vol.4, pp.184-189, 2010 (Link)
Çakmak E., Ak O., Aksungur N., Firidin Ş., Çavdar Y., Aksungur M., et al., "Yanbolu Deresine Bırakılan Karadeniz Alabalığının Salmo trutta labrax Pallas 1811 Geri Dönüşümü Büyümesi ve Beslenmesi", SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-13, 2010 (Link)
Akbulut B., Kurtoğlu İ.Z. , Üstündağ E., Aksungur M., "Historical development and future projection of aquaculture in the Black Sea Region", Journal of FisheriesSciences.com, vol.3, pp.76-85, 2009
Kurtoğlu İ.Z. , Çakmak E., Başçınar N., Aksungur N., Çavdar Y., "Karadeniz Alabalığı Salmo trutta labrax nın Ön Besleme Evresinde Yem Tercihinin Belirlenmesi", SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.10-21, 2008
Kurtoğlu İ.Z. , Çakmak E., "Karadeniz Bölgesi Kültür Balıkçılığı Alabalık Yetiştiriciliği", Yunus Araştırma Bülteni, cilt.7, ss.10-14, 2007
Kurtoğlu İ.Z. , "Doğu Karadeniz Bölgesi İç Su Yetiştiricilik İşletmelerinin Örgütlenmesi", Yunus Araştırma Bülteni, cilt.3, ss.1-3, 2006
Zengin M., Kurtoğlu İ.Z. , "Trabzon Sera Gölündeki Kerevit Popülasyonunun Durumu Üzerine Bir Ön Değerlendirme", Yunus Araştırma Bülteni, cilt.6, ss.6-7, 2006 (Link)
Nilgün A., Kurtoğlu İ.Z. , "Su Ürünlerinde Araştırma ve Geliştirme", Yunus Araştırma Bülteni, cilt.2, ss.4-6, 2004
Köse S., Kurtoğlu İ.Z. , Erkebay C., Değirmenci A., Başçınar N., "Comparison of Chemical Contents and Consumer Acceptance of Albino Rainbow Trout Oncorhyncus mykiss Walbaum 1782 with Brook Trout Salvelinus fontinalis Mitchill 1814 and Normal Pigmented Rainbow Trout", Ege Journal of Fisheries Aquatic Sciences, cilt.18, ss.81-86, 2001 (Link)
Okumuş İ., Çelikkale M.S., Kurtoğlu İ.Z., Başçınar N., "Saf ve Karışık Olarak Yetiştirilen Gökkuşağı (Oncorhynchus mykiss) ve kaynak (Salvelinus fontinalis) alabalıklarının Büyüme Performansları, Yem Tüketimi ve Yem Değerlendirme Oranları, Growth Performance, Food Intake and Feed Converison Ratios in Rainbow (Onchorynchus mykiss) and Brook Trout (Salvelinus fontinalis) Reared as a Single and Mixed Species", Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, cilt.23, ss.123-130, 1999 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z. , Köse Ö. , "Effects of Exogenous Enzyme Supplementation in Diets on Growth Performance of Siberian Sturgeon, Acipenser baerii ", International Symposium Ecology 2018 19-23 June 2018 Kastamonu, Turkey, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.399-400 (Link)
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z., Güleryüz G.G. , "Effects of Growth Performance and Survival Rate of Brook Trout (Salvelinus fontinalis) of Kefir Used for Probiotic Purpose", 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS, AFYON, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.38-38
Kurtoğlu İ.Z., Kayiş Ş. , Kılınboz Z.A. , Özdemir D. , "Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Gonadının Farklı Bölgelerinden Alınan Yumurtaların Gelişim Performanslarının Belirlenmesi", 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.69-69
Kurtoğlu İ.Z., Ak K. , Kayiş Ş. , Ariman Karabulut H. , Gençoğlu S., "FISH WELFARE UNDER THE TRANSPORTATION OF SIBERIAN STURGEON FISH (Acipenser baerii)", ISS2017 2nd International Science Symposium, Tiflis, GURCISTAN, 5-8 Eylül 2017, vol.1, no.1, pp.205-205
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z., Osmanoğlu M.İ., "Karaca Mersin Balığı (Acipenser gueldenstaedtii) Yemlerinde Mezgit Balığı Unu Kullanımının Büyüme Performansına Etkis", 19. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, SİNOP, TÜRKIYE, 12-15 Eylül 2017, cilt.1, no.1, ss.83-83
Kurtoğlu İ.Z., Ak K. , Kayiş Ş. , Ariman Karabulut H. , "Trout Cultivation in Cages and Socio-economic Contribution in Eastern Black Sea Region", 1th INTERNATIONAL WATER CONGRESS, AFYON, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.39-39
Ariman Karabulut H. , Kırtan Y.E., Kurtoğlu İ.Z., "EFFECT ON GROWTH PERFORMANCE OF USING HAZELNUT MEAL IN Siberian Sturgeon (Acipenser baerii) DIET", ISS2017 2nd International Science Symposium, Tiflis, GURCISTAN, 5-8 Eylül 2017, vol.1, no.1, pp.203-203
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z., Yüksek T. , "Assessment of Environmental Impact and Use of California Red Worm (Eisenia fetida) in Terms of Aquaculture. ", Ecology Symposium, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.445-445
Kurtoğlu İ.Z., Serezli R., Küçükağtaş A., Hamzaçebi S., "The importance of the aquaponic systems in term of sustainability and urban life", Future Fish Eurasia, 8th International Fair for Fish Imports/Exports, Processing, Aquaculture and Fisheries, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.8-8
Serezli R., Hamzaçebi S., Kurtoğlu İ.Z., Küçükağtaş A., "The importance of polyculture in sustainabla aquaculture", Future Fish Eurasia, 8th International Fair for Fish Imports/Exports, Processing, Aquaculture and Fisheries, İZMİR, TÜRKIYE, 2-4 Haziran 2016, vol.1, no.1, pp.7-7
Kurtoğlu İ.Z. , Ak K., İsmail K., İnce K., "Sibirya mersin balığının Asipenser baeri Doğu Karadeniz Bölgesi şartlarında kış dönemi yavru büyüme performansının belirlenmesi", Doğu Anadolu Bölgesi 5. Su Ürünleri Sempozyumu, Elazığ, TÜRKIYE, , cilt.1
Kurtoğlu İ.Z., Ak K. , Delihasan Sonay F. , Kayiş Ş. , Balta F. , Ariman Karabulut H. , et al., "Farklı Işık Yoğunluklarının Sibirya Mersin Balığı (Acipenser baerii)'nın Yavru Büyüme Peroformansına Etkileri", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, cilt.1, no.1, ss.162-162
Kurtoğlu İ.Z., "Farklı Işık Yoğunluklarının Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis)' nın Büyüme Performansına Etkileri. ", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-27 Mayıs 2013, ss.1-2
Kurtoğlu İ.Z., Ak K., Delihasan Sonay F., Şahin T., "Polikültür Şartlarında Sibirya Mersin Balığı (Acipenser baeri) ve Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nın Yetiştiricilik Performansının Karşılaştırılması", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2013, ss.90-90
Ariman Karabulut H., Senoglu B., Kurtoğlu İ.Z. , "Gökkuşağı Alabalığında Oncorhynchus mykiss Walbaum Farklı Yemleme Miktarlarının Büyüme Mide Hacmi ve Et Verim Özelliklerine Etkisi", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, TÜRKIYE, , cilt.1
Kurtoğlu İ.Z. , "Fırtına Havzasında Sürdürülebilir Balık Yetiştiriciliği", Fırtına Vadisi Sempozyumu, Rize, TÜRKIYE, , cilt.1
Ariman Karabulut H., Kurtoğlu İ.Z. , Ak K., Samet A., "Karaca Mersin Balığı Acipenser gueldenstaedtii Brandt 1833 Yemlerinde Balık Unu Yerine Bitkisel Protein Olarak Fındık Küspesi Kullamının Büyüme Performansının Etkisi", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE, , cilt.1
Balta F. , Balta Z.D. , Kayiş Ş. , Kurtoğlu İ.Z., Kaçar Z.Z. , Er A. , et al., "Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) Görülen Gaz Kabarcığı Hastalığı Üzerine Bir Çalışma", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, cilt.1, no.1, ss.94-94
Kurtoğlu İ.Z., Can E., Erdamar H., Delihasan Sonay F., Locabaş M., Aksu Ö., et al.,"Çoruh Alabalığı (Salmo Coruhensis) Yetiştiriciliğinde Kefirin Probiyotik olarak Etkisi", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu,25-27 Ekim 2011, Antalya, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Kasım 2011, ss.258-258
Çakmak E., Ak O., Aksungur N., Firidin Ş., Çavdar Y., Aksungur M., et al., "Akarsu Balıklandırmasına Bir Örnek Yanbolu Deresi", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum Programı, TÜRKIYE,
Akbulut B., Çakmak E., Kurtoğlu İ.Z. , Alkan A., "Deniz Suyuna Adapte Edilmiş ve Farklı Canlı Ağırlıklara Sahip Karadeniz Alabalıklarının Oksijen Tüketiminin Belirlenmesi", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Çakmak E., Kurtoğlu İ.Z. , Çavdar Y., Aksungur N., Firidin Ş., Başçınar N., et al., "Karadeniz Alabalığı Salmo trutta labrax Kültüre Alma Süreci ve Anaç Stok Yönetimi", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum Programı, TÜRKIYE,
Kurtoğlu İ.Z. , Aksungur M., Çakmak E., Firidin Ş., Aksungur N., Çavdar Y., et al., "Karadeniz Alabalığında Salmo trutta labrax Smoltlaşma", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum Programı, TÜRKIYE,
Aksungur N., Çakmak E., Aksungur M., Başçınar N., Kurtoğlu İ.Z. , Firidin Ş., et al., "Karadeniz alabalığında yavru ve filetoluk büyütme çalışmaları", Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma, TÜRKIYE, , cilt.1
Kurtoğlu İ.Z. , Çelikkale M.S., Okumuş İ., Aksungur M., Çakmak E., Firidin Ş., et al., "Karadeniz alabalığında smoltifikasyonun belirlenmesi için kan parametrelerinin analizi", Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma, TÜRKIYE, , cilt.1
Kurtoğlu İ.Z., Küçük H., Alkan A., Özdemir A., "Türkiye Deniz Balıkları Kuluçkahanelerinin Ekonomik Analizi ve Sürdürülebilirliği", 15. Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.1-10
Firidin Ş., Çakmak E., Aksungur N., Kurtoğlu İ.Z. , "Karadeniz Alabalığı Salmo trutta labrax Pallas 1811 nın Embriyonal Gelişiminin İncelenmesi", 15. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum Programı, TÜRKIYE,
Çakmak E., Kurtoğlu İ.Z. , Çavdar Y., Aksungur N., Başçınar N., Firidin Ş., et al., "Karadeniz alabalığının kültüre alma süreci ve sürdürülebilir yetiştiricilik", Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma, TÜRKIYE, , cilt.1
Firidin Ş., Çakmak E., Kurtoğlu İ.Z. , Çavdar Y., Aksungur N., Ergün H., "Karadeniz alabalığı üretimi sağımı ve yumurta verimliliği çalışmaları", Doğal Alabalık Çalıştayı: Sürdürülebilir Yetiştiricilik, Koruma ve Balıklandırma, TÜRKIYE, , cilt.1
Ercan E., Memiş D., Kurtoğlu İ.Z. , Akbulut B., Çakmak E., Aydin İ., et al., "Mersin Balığı Yetiştiriciliğinde Kullanılan Yumurta inkübatörleri", Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı., TÜRKIYE, , ss.97-100
Memiş D., Ercan E., Kurtoğlu İ.Z. , Akbulut B., Aydin İ., Çakmak E., et al., "Mersin Balığı Anaçlarının Gonad Gelişimi Ve Yumurta Alımı", Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim., TÜRKIYE, , ss.81-86
Aydin İ., Akbulut B., Işidan H., Çavdar Y., Kurtoğlu İ.Z. , Çakmak E., et al., "Rus Mersini nde Sperm Muhafazası Karyoprezervasyon", Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı, TÜRKIYE, , ss.93-96
Kurtoğlu İ.Z. , Çakmak E., Başçınar N., Aksungur N., Çavdar Y., "Karadeniz alabalığının Salmo trutta labrax ön besleme evresinde yem tercihlerinin belirlenmesi SDÜ Su ürünleri Fakültesi Dergisinde yayınlandı", 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, Isparta, TÜRKIYE,
Kurtoğlu İ.Z. , Memiş D., Akbulut B., Çakmak E., Aydin İ., Haci S., et al., "Mersin Balığında Döl Alım Çalışmaları", Mersin Balığı Çalıştayı: Koruma Stratejisi ve Üretim Çalıştayı, TÜRKIYE, , ss.88-92
Okumuş İ., Başçınar N., Kurtoğlu İ.Z. , Yilmaz K., "Effects of Stocking Density on Growth Performance Feed Conversion and Production of the Brook Trout Salvelinus fontinalis", FISHECO First International Symposium on Fisheries and Ecology Proceedings,, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 1998, pp.224-230
Çelikkale M.S., Okumuş İ., Başçınar N., Kurtoğlu İ.Z. , "The Present State and Potential of Coastal Aquaculture in the Black Sea", FISHECO First International Symposium on Fisheries and Ecology Proceedings,, , , pp.152-161
Erüz C., Sivri N., Boran M., Kurtoğlu İ.Z. , "Trabzon kıyılarında su kirliliğinin balıkçılık faaliyetleri üzerine etkileri", III. Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Çelikkale M.S., Kurtoğlu İ.Z. , Şahin S., Sivri N., Akyol A., "Gökkuşağı ve kaynak alabalığının et verim özellikleri ve etin biyokimyasal bileşimlerinin karşılaştırılması", III. Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Okumuş İ., Başçınar N., Alkan M.Z., Kurtoğlu İ.Z. , "Kaynak alabalığının Doğu Karadeniz koşullarında deniz suyu ve tatlısu ortamlarındaki büyüme ve kültür potansiyeli", III. Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Köse S., Kurtoğlu İ.Z. , Erkebay C., Değirmenci A., Başçınar N., "Comparison of Chemical Contents and Consumer Acceptance of Albino Rainbow trout Oncorhyncus mykiss with Normal Rainbow Trout and Brook trout Salvelinus fontinalis", FISHECO First International Symposium on Fisheries and Ecology Proceedings,, ,
Akbulut B., Okumuş İ., Başçinar N., Kurtoğlu İ.Z., Şahin T., "Egg Production in a Brook Trout (Salvelinus fontinalis) Broodstock: Fecundity, Egg Size and Corelation of Body Weight", First International Symposium on Fisheries and Ecology, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 1998, pp.162-166
Çelikkale M.S., Okumuş İ., Başçınar N., Kurtoğlu İ.Z. , Değirmenci A., "Gökkuşağı alabalığında tuzluluğunbüyüme yem tüketimi ve yem değerlendirme üzerine etkisi 17 19 Eylül 1997 Isparta", IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Okumuş İ., Üstündağ C., Kurtoğlu İ.Z. , Başçınar N., "Deniz kafesleri ve tatlısu havuzlarında stoklanan gökkuşağı alabalığı anaçlarının sağım zamanı yumurta verimi ve yumurta kalite özellikleri", IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
Köse S., Zengin M., Kurtoğlu İ.Z. , Tabak İ., "Hamsinin balık yetiştiriciliğinde protein kaynağı olarak kullanılmasının besin ve ekonomik kayıp açısında değerlendirilmesi", IX Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kurtoğlu İ.Z. , Başçınar N., Haci S., Çavdar Y., Eroğlu O., Aksungur N., et al., "Karadeniz Alabalığı Salmo trutta labrax Yetiştiriciliği El Kitabı", Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Trabzon, 2010
Okumuş İ., Kurtoğlu İ.Z. , Atasaral Şahin Ş., "General overview of Turkish sea trout (Salmo trutta L.) populations", in: Sea Trout Biology Conservation and Management, Graeme Harris, Nigel Milner, Eds., Blackwell Publishing Ltd., pp.115-127, 2007
DİĞER YAYINLAR
Ariman Karabulut H. , Kurtoğlu İ.Z., Yüksek T. , Osmanoğlu M.İ., Bayraktar Z. , "Assessment of Environmental Impact and Use of California Red Worm (Eisenia fetida) ın terms of Aquaculture", Diger, pp.445, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi