Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turan İ. , "The Effect of Globalization on Peace: An Evaluation From the Overview of Social Studies Student Teachers", Turkish Journal of Teacher Education, vol.7, pp.61-71, 2018 (Link)
Turan İ. , Duysak A., Kuğuoğlu İ.H., "Üniversite Öğrenci Topluluklarının Toplumsallaşmada Yeri ve Önemi", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2017
Turan İ. , Turan H., "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Yönelik BirAraştırma", PESA ULUSLARARASISOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.3, pp.220-230, 2017
Turan İ. , Turan H., "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrencilerinin Çevresel Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma", PESA International Journal of Social Studies, vol.3, pp.220-230, 2017 (Link)
Turan İ. , " Sınıf Öğretmeni Adayların Nükleer Santralle İlgili Metaforlar", ı. Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, , vol.3, pp.7-17, 2017
Turan İ. , Çorapçi S., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Eğitim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinin Etkililiğinin İncelenmesi", Electronic Turkish Studies, vol.12, pp.671-686, 2017 (Link)
Turan İ. , "Sınıf Öğretmeni Adayların Nükleer Santralle İlgili Metaforları", ULUSLARARASI EKONOMİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, vol.3, pp.569-579, 2017 (Link)
Turan İ. , "Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına ve Akademik Başarıları Üzerine Etkileri", E-Journal of New World Sciences Academy, vol.10, pp.1-16, 2015
Kartal A., Turan İ. , "Zihin Haritalama Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığına Etkisi", The Journal of Academic Social Science Studies, pp.443-454, 2015
Kartal A., Turan İ. , "ilköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritalarında Vatandaşlık Bilgileri ile İlgili Kavram Yanılgıları", The Journal of Academic Social Science Studies, pp.373-383, 2015
Kartal A., Turan İ., "Zihin Haritalama Tekniğinin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrenci Başarısı ve Kalıcılığına Etkisi ", The Journal of Academic Social Science Studies, no.33, pp.443-454, 2015 (Link)
Turan İ., "Sınıf Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarına ve Akademik Başarıları Üzerine Etkileri.” ", E-Journal of New World Sciences Academy , vol.10, pp.1-16, 2015 (Link)
Turan İ., "A Relative Investigation on Purposes of Computer and Internet Use of Prospective Geography Teachers in Turkey and China", Educational Research and Reviews , vol.10, pp.1173-1184, 2015 (Link)
Kartal A., Turan İ., "ilköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Zihin Haritalarında Vatandaşlık Bilgileri ile İlgili Kavram Yanılgıları ", The Journal of Academic Social Science Studies, no.34, pp.373-383, 2015 (Link)
Turan İ., ""A casual Political Geography Analysis: An examination of the Metaphorical Viewpoint of Prospective Social Science Teachers ’ Thoughts on Turkey’s Entry into the EU. Pensee Journal"", Pensee Journal , vol.76, pp.221-236, 2014
Turan İ., Yangin S., ""The Possible Reasons and Alternative Understandings of University Student Teachers in Different Programmes about biodiversity”", Electronic Journal of Social Sciences , vol.13, pp.84-103, 2014
Turan İ., ""Views of Pre-service Primary School Teachers Regarding Computer Assisted Environmental Education", ", Academic Journals Educational Research and Reviews , cilt.9, ss.51-58, 2014 (Link)
Yangin S., Turan İ., "Farklı Programlarda Okuyan Öğretmen Adaylarının Bazı Çevre Kavramlarına Yönelik Bilişsel Anlayışları", ", Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic , vol.8, pp.1387-1419, 2013 (Link)
Turan İ., Kartal A., ", "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu İle İlgili Kavram Yanılgıları",", Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.13, ss.67-81, 2012 (Link)
Turan İ., Kuğuoğlu İ.H.H., Albayrak O., ""Öğretmen Adaylarının Drama Öz Yeterliği ve Coğrafya, Tarih ve Vatandaşlık Bilgileri Konularında Drama Kullanımı", E-Journal of New World Sciences Academy, vol.7, pp.1004-1016, 2012 (Link)
Turan İ. , Kartal A., "İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Doğal AfetlerKonusu İle İlgili Kavram Yanılgıları", Ahi evran ünüversitesi Kırşehir eğitim fakültesi, cilt.13, ss.67-81, 2012
Turan İ., Karabacak N., "The Landslide Example Of Multimedia Applications in Geography Courses", E-Journal of New World Sciences Academy , vol.6, no.-, pp.1904-1922, 2011 (Link)
Turan İ. , Geçit Y., "Lise Coğrafya 10 Sınıf Ders Kitabının Farklı Okullara Göre Okunabilirliği Ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.2, ss.613-622, 2010
Turan İ., Geçit Y., "Lise Coğrafya 10.Sınıf Ders Kitabının Farklı Okullara Göre Okunabilirliği Ve Hedef Yaş Düzeyine Uygunluğu", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.18, ss.613-622, 2010
Turan İ., "Günümüz Dünya Sorunları Karşısında Coğrafya Eğitimi", Milli Eğitim, no.184, ss.175-191, 2009
Turan İ., Alaz A., "Özel Dershanelerde Coğrafya Öğretimi", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.15, ss.279-292, 2007 (Link)
Turan İ., Karabacak N., ""Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuzunun Değerlendirilmesi", Milli Eğitim, no.177, ss.138-152, 2007
Karabacak N., Turan İ., "İlköğretim Birinci Kademe Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Sınıf Öğretmenliği Öğretmen Adaylarına Göre Bir Değerlendirilmesi", Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, no.16, ss.208-233, 2007 (Link)
Turan İ., "Sınıf Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Coğrafi Kavramları Öğrenme Düzeyleri Ve Ezbercilik", Milli Eğitim, no.170, ss.274-292, 2006 (Link)
Turan İ., "Lise Ülkeler Coğrafyası Eğitiminde Verimliliği Yükseltmenin Başlıca Yöntem Ve İlkeleri", Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.12, ss.211-223, 2004
Turan İ., "Lise Coğrafya Derslerinde Kavram Ve Terim Öğretimi", gazi eğitim dergisi, cilt.2, ss.67-84, 2002 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Turan İ. , "Levine’nin “Zaman Coğrafyası” Adlı Eseri Üzerinde Eğitimsel BirDeğerlendirme", Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, , , pp.374-381
Turan İ. , Yilmazer A. , "Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarında Çocuk Sevgisi", Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu/ International Symposium on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.185-185 (Link)
Turan İ. , Seyhan A. , Yilmazer A. , "Tarih Öğretmen Adayları Olası Benliklerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN, 28 Haziran - 1 Temmuz 2018, pp.108-108
Seyhan A. , Geçit Y. , Turan İ. , Şimşek U., Meydan A., "TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN “SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENİ ADAYLARINA OKUL DIŞI EĞİTİM UYGULAMALARI” PROJESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", 7. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, KIRŞEHİR, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2018, pp.313-314 (Link)
Seyhan A. , Turan İ. , "Sosyal Bilgiler Dersinde İş Birliği Becerisinin Kazandırılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri", Değerli meslektaşımız, IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN, 27-30 Haziran 2018, pp.112-112 (Link)
Turan İ. , "ibni haldunun değerler eğitimi", itead , RİZE, TÜRKIYE, 28-30 Ekim 2018, ss.1-5
Turan İ. , Yilmazer A. , "Öğretmen Adayları Olası Benliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu/ International Symposium on Educational Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.120-120 (Link)
Turan İ. , Seyhan A. , Yilmazer A. , "Tarih Öğretmen Adayları Olası Benliklerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi", IV. Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Eğitim ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN, 28 Haziran - 1 Temmuz 2018, pp.108-108 (Link)
Seyhan A. , Turan İ. , "Duyarlılık ve Estetik Değerlerinin Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarına Yansıma Düzeylerinin Belirlenmesi ", 17. ULUSLARARASI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2018, pp.534-535 (Link)
Turan İ. , "Öğretmen Adaylarının Birleşmiş Milletler Algıları", iges 2018, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Kasım 2018, pp.1-5
Turan İ. , "İbn Haldun’un Eğitim Anlayişinin Değerler Eğitimi Bağlaminda Değerlendirilmesi", II. Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, rize, TÜRKIYE, , pp.209-2013
Turan İ. , "Lise Öğrencilerin Lokal (Yerel) Coğrafya ile İlgilerinin Bazı Değişkenlere Göre Karşılaştırılması (Bulancak Örneği", INTERNATİONAL CONGRESS ON THE 75TH ANNİVERSARY OF TGS - TCK 75. KURULUŞ YILI ULUSLARARASI KONGRESİ, ,
Tosun M., Turan İ., "Üniversite Öğrencilerinin Algılarına Göre, Doğal Afetler Eğitiminde Medyanın Etkileri", VII. Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, pp.121-121
Alataş F., Turan İ., İşyar Z., "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Ders Anlatımında Yerel Tarihe Verdikleri Önem (Rize Örneği)", VII. Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, pp.121-121
İşyar Z., Turan İ., Alataş F., "Sosyal Bilgiler Öğretiminde, Sosyal Ağların Kullanımı (Rize Örneği)", VII. Uluslarası Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2015, pp.120-120
Turan İ., Yavuz A., "Sınıf Öğretmenlerinin Coğrafya Tutum Ve Başarılarının Onların Düşünme Sitilleri İle ilişkileri", Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Mayıs 2015, pp.775-775
Turan İ., Sanci Uzun D., "Dünya Atasözlerinden Örneklerle Doğal Afetlerin Halk Kültürüne Yansımaları: Benzerlikler", VI. Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi , TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, ss.1-1
Turan İ., "İbni Haldun’un Düşüncelerinin Coğrafi Bir Perspektifle İncelenmesi ", The 3 rd International Geography Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Haziran 2013, ss.308-308
Turan İ., Bulut N., "Küreselleşme Kavramının Sosyal Bilgiler Ve Coğrafya Kitaplarındaki Yansımaları", VI. Sosyal Bilgiler Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, ss.1-1
Turan İ., Deve F., Küçük M., ". Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer Alan Bilim İnsanı İmajlarının Tanımlanması", 11. Ulusal sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 24-26 Mayıs 2012, ss.383-383
Turan İ., Kartal A., "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Vatandaşlık Bilgileri İle İlgili Kavram Yanılgılarının Zihin Haritalama Tekniği İle Belirlenmesi", Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2012, ss.144-144
Turan İ., Küçük M., Yangin S., "Primary School Student Teachers’ Attitudes Towards Environmental Education In Turkey. ", European Association of Geographers – EUROGEO Seminar and Annual Meeting: Geography, Atina, YUNANISTAN, 2-5 Haziran 2011, pp.1-30 (Link)
Küçük M., Turan İ., Baki Ç., "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sera Etkisiyle İlgili Yanılgıları", 10. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2011, ss.1-1
Turan İ., Harmanşa T., "Öğretmen Adaylarının Siyasi Coğrafyaya Yönelik Tutumları: Rize Örneği", TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu , ANKARA, TÜRKIYE, 23 Ekim 2014 - 24 Ekim 2010, ss.10-10
Turan İ., "Views Of the Prospective Primary School Teacher Regard Computer Assisted Environmental Education", 4th International Computer And Instructial Technological Symposium, KONYA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2010, pp.1015-1019
Turan İ., Kartal A., "Doğal Afetlere İlişkin Öğrenci Metaforları", 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı, BURDUR, TÜRKIYE, 8 Eylül - 10 Ekim 2010, ss.464-464
Turan İ., Küçük M., Yangin S., "Is New Teaching Programs Successful to Develop Turkish Elementary Students’ Attitudes Towards Environment?, ", European Association of Geographers – EUROGEO Seminar and Annual Meeting, Prague, CEK CUM., 8-8 Mayıs 2010, pp.1-19 (Link)
Turan İ., Kartal A., " İlköğretimde Doğal Afetler Öğretiminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi.", 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı., BURDUR, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2010, ss.462-463
Turan İ., "An Evaluation of the Attitudes of Geography Teacher Candidates Towards Computer in China ", 10th.International Educational Technology Conference & Exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2010, pp.104-109
Turan İ., "A Relative Investigation on Purposes of Computer and Internet Using of Prospective Geography Teachers' in Turkey And China ", 10th.International Educational Technology Conference & Exhibition, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2010, pp.46-51
Kartal A., Turan İ., "İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Doğal Afetler Konusu ile İlgili Kavram Yanılgıları.", 4th International Computer And Instructial Technological Symposium, KONYA, TÜRKIYE, 24-26 Eylül 2010, pp.631-638
Turan İ., Yushan D., Hongha Q., "Exploiting Research-based learning Resources Under the new Geography Curriculum in China", HERODOT Conference: ‘Celebrating Geographical Diversity’, BALIKESİR, TÜRKIYE, 28-31 Mayıs 2009, pp.1-6 (Link)
Turan İ., "Sosyal Bilgiler Eğitiminde Ailenin Yeri Ve Önemi", III. Sosyal Bilgiler Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 18-20 Haziran 2007, ss.554-561
Turan İ., "Öğrenci Merkezli Öğretimde Türkiye Coğrafyası Dersi Öğretimi", VI. Uluslararası Eğitim Teknolojileri sempozyumu, Magosa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 19-21 Nisan 2006, pp.1602-16014
Turan İ., "Rize Ve Çevresinin Halk Kültürüne Etkileri ", Rize Valiliği 1.Rize Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2006, ss.686-692
Turan İ., "Rize İli Çevresindeki Su Değirmenleri ", Rize Valiliği 1.Rize Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2006, ss.634-639
Turan İ., "The Naturalist Intelligence And Geography Teaching", Natural Environment and Civilization, Proceeding of The Third Turkey-Romania Geographical Academic Seminar, BALIKESİR, TÜRKIYE, 15-24 Eylül 2005, pp.239-246
Karabacak N., Turan İ., "Modern Eğitim Teknolojilerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanımı ", V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu , SAKARYA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, pp.573-580
Turan İ., "Coğrafya Derslerinde Beyin Fırtınası Yönteminin Kullanımı", II. Sosyal Bilgiler Kongresi, VAN, TÜRKIYE, 26-28 Mayıs 2005, ss.689-697
Turan İ., "Örnek Olay Yönteminin Coğrafya Öğretiminde Uygulanması", Ulusal Coğrafya Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 29 Eylül - 30 Mayıs 2005, ss.689--697
Turan İ., Karabacak N., "Çoklu Ortam Uygulamalarının Coğrafya Eğitiminde Kullanımının Yeri Ve Önemi", V. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2005, pp.191-197
Turan İ., "Açık Öğretim Lisesi Coğrafya Ders Kitaplarının Öğretim Yöntem Ve İlkeleri Açısından Değerlendirilmesi", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, MALATYA, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2004, ss.1-10 (Link)
Turan İ., "Sınıf Öğretmenlerinin Yakın Çevre Gözlemleri Ve Bu Gözlemlerin Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilerle Paylaşımı", XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı , MALATYA, TÜRKIYE, 6-9 Temmuz 2004, ss.395-396
Turan İ., Alaz A., "Çoklu Zeka Kuramının Coğrafya Öğretiminde Uygulanabilirliği", I. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2003, ss.62-71
Turan İ., "Lise Ülkeler Coğrafyası Dersinde Kullanılan Araç Ve Gereçlerin Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi", Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Temmuz 2003, ss.330-344
Turan İ., "Liselerde Ülkeler Coğrafyası dersi Öğretiminde Verimliliğin Artırılmasında Uygulanacak Yöntem Ve Teknikler", XI Eğitim Bilimleri Kongresi, Yakın Doğu Üniversitesi 23-26 Ekim, Lefkoşa, Kıbrıs., KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, 23-26 Ekim 2002, ss.374-375
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Turan İ. , Geçit Y., "Teknolojik Afetler", in: Günümüz Dünya Sorunları, Hamza AKENGİN, İskender DÖLEK, Eds., pegem, Ankara, pp.359-370, 2018
Turan İ. , İskender C., "Terör", in: Günümüz Dünya Sorunları, Hamza AKENGİN, İskender DÖLEK, Eds., Pegem Akademi, ankara, 2018
Turan İ. , Turan H., "SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ ÖĞRENCİLERİNİN “ÇEVRECİ” ALGILARININ METAFORLA ANALİZİ", in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2017, AYHAN Bünyamin, AY Mustafa, AVŞAROĞLU Selahattin, AKPINAR Şerife, Eds., Çizgi Kitabevi, pp.518-529, 2017
Turan İ. , "Ekonomi", Sosyal Bilgilerin Temelleri, Bilgili A S.,, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.103-111, 2016
Turan İ. , "Nicel Araştırmalar", Beşeri Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Ve Teknikler, Nurettin Ö., Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.52-83, 2016
Geçit Y., İskender C., Turan İ., "Evren VE Dünya", Genel Fiziki Coğrafya , H. Akengin İ.Dölek, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.35-64, 2014
Turan İ., "Dodurga'da Sosyo Ekonomik Değişimler", Gündüz Ofset Matbaacılık, TRABZON, 2014
Turan İ., "Trakya'da Sanayi Faaliyetlerinin Dağılımı Ve Coğrafi Gelişimi", Gündüz Ofset Matbaacılık, TRABZON, 2014
Turan İ., "Ekonomi", Sosyal Bilgilerin Temelleri, Sinan Bilgili, Ed., Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.55-64, 2008
DİĞER YAYINLAR
Turan İ., "Çevre Korumacılığında Çevre Eğitiminin Yeri Ve Önemi, Çayeli Eğitim Dergisi, Sayı 10", Diger, ss.17-19, 2002
Turan İ., "Rize’nin Bitki Örtüsü ( derleme) Çayeli Eğitim Dergisi, Sayı 8", Diger, ss.16-17, 2000
Turan İ., "Çorum Kırsal Alanında Çevre Sorunlarına Ekolojik Bir Yaklaşım, Çevre Kirlenmesi, Çorum Çevre Dergisi Sayı 6", Diger, ss.48-53, 1999
Turan İ., "Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Çevre Kirlenmesi, Çorum Çevre Dergisi Sayı 3", Diger, ss.14-15, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi