Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Safi İ. , "Safahat’ta Mizah", Journal of Turkish Studies, vol.12, pp.331-386, 2017 (Link)
Safi İ. , "FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN SANATINDA YAHYA KEMAL BEYATLI’NIN ETKİSİ", Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OSAD), vol.1, pp.1-10, 2015 (Link)
Safi İ. , "FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL İN YASSIADA MAHKEMESİ SAVUNMASI", Kesit Akademi Dergisi, pp.25-30, 2015 (Link)
Safi İ. , "Sami Paşazade Sezai’nin Eserlerine Yeniden Bir Bakış", Türk Dili, cilt.CVII, ss.82-93, 2014 (Link)
Safi İ. , "Abdülhak Hâmid Tarhan ın Büyüklüğü", Ay Vakti, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Safi İ. , "Abdülhak Hamid Tarhan’ın Makber Adlı Eserinde Ölüm Meselesi", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, Erzurum, TÜRKIYE,
Safi İ. , "Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Makber Adlı Eserinde Eşi Fatma Hanım", Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, TÜRKIYE,
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Safi İ. , "Abdülhak Hamid Tarhan Makber", Akademik Kitaplar Salih Aras Yayınevi, İSTANBUL, 2016 (Link)
Safi İ. , "Abdülhak Hâmid Tarhan Sahra Metin Sadeleştirme Günümüz Türkçesiyle Nesre Çeviri", Akademik Kitaplar Salih Aras Yayınevi, İSTANBUL, 2015 (Link)
Safi İ. , "Eskiler (Şiir Nesir)", Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Alim Gür, Ertan Ergin, Ed., Akçağ Yayınları, Ankara, ss.23-71, 2015 (Link)
Safi İ. , "HÜR MAVİLİK DENİZ ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ", YOK, İSTANBUL, 2008
Safi İ. , "MAHPUS ŞARKISI", KUTUP YILDIZI YAYINLARI, İSTANBUL, 2006
Safi İ. , "HAMİDNAME", KUTUP YILDIZI YAYINLARI, İSTANBUL, 2006
Safi İ. , "ALTIN SUYUNA BATIRILMIŞ BİR HAYAT ABDÜLHAK HAMİD TARHAN", DERGAH, İSTANBUL, 2006
Safi İ. , "KARLAR ALTINDA NEVBAHAR LÜSYEN TARHAN'IN HATIRALARI", DERGAH, İSTANBUL, 2006
Safi İ. , "BENGİSU SU ŞİİRLERİ ANTOLOJİSİ", YOK, İSTANBUL, 2005
Safi İ. , "ABDÜLHAK HAMİD TARHAN HAYATI SANATI ESERLERİ ESERLERİNDEN SEÇMELER", HİKMET NEŞRİYAT, İSTANBUL, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi