Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Arslan İ. , "ALBERTUS AQUENSIS’İN HISTORIA IEROSOLIMITANA ADLI ESERİNE GÖRE I. HAÇLI SEFERİ ", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.10, ss.231-253, 2017
Arslan İ. , "KUR'ÂN-I KERÎM'E GÖRE HZ. PEYGAMBER'İN BEŞERİ ÖZELLİKLERİ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.53-110, 2017
Arslan İ. , "KUR'ÂN-I KERÎM'E GÖRE HZ. PEYGAMBER VE MUCİZE", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.10, ss.882-903, 2017
Arslan İ. , "HİSSİ BİR MUCİZE OLARAK HZ. PEYGAMBER'E İSNAD EDİLEN İNŞİKÂKU'L-KAMER HADİSESİNE FARKLI BİR YAKLAŞIM", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.13-48, 2017
Arslan İ. , "HZ. PEYGAMBERİN GAYB BİLGİSİNE İLİŞKİN RİVAYETLERİN TAHLİLİ", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.10, ss.706-745, 2017
Arslan İ. , "ABESE'NİN MUHATABI KİMDİR (ABDULLAH B. ÜMMÜ MEKTÛM OLAYI)", DİYANET İLMİ DERGİ, ss.41-74, 2017
Arslan İ., "BATI'DA HZ. MUHAMMED ALGISI: KAREN ARMSTRONG ÖRNEĞİ", RTEÜ. SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, cilt.1, ss.21-42, 2015 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "HZ. PEYGAMBER'İN SAVAŞLARDAKİ TAVRI", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.8, ss.1041-1051, 2015 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "BÜYÜK MOĞOL İMPARATORU CENGİZ HAN’IN DİN ALGISI ", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.8, ss.1011-1027, 2015 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "HZ.PEYGAMBER ÖRNEKLİĞİNDE HOŞGÖRÜLÜ OLMANIN ŞARTLARI", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.8, ss.1023-1034, 2015 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "ABBÂSÎ DEVLET YÖNETİMİNDE KADINLARIN ETKİSİ: SEYYİDE ŞAĞAB", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.8, ss.827-839, 2015 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "ABDULLAH B. MUTEZ'İN HALİFELİĞİ", ULUSLARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.7, ss.458-474, 2014 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "ÜSEYD B. HUDAYR'IN DİNİ, SİYASİ,İCTİMAİ, VE ASKERİ FAALİYETLERİ", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.7, ss.373-392, 2014 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "İLK TÜRK İSLÂM DEVLETLERİ'NİN ABBÂSİ HİLÂFETİYLE MÜNASEBETLERİ", ULUSLARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.6, ss.93-106, 2013 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "ABBÂSİ DEVLETİNDEKİ KOMUTANLARIN SİYASİ VE İDARİ SAHALARDAKİ ETKİLERİ", ULUSLARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ, cilt.6, ss.57-76, 2013 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "HULEFÂ-İ RÂŞİDÎN DÖNEMİNDE IYÂZ B. ĞANM", İSTEM, cilt.19, ss.101-120, 2012 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "SAHABENİN OLUMSUZ DAVRANIŞLARI KARŞISINDA HZ. PEYGAMBER'İNTAVRI", DİNBİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.12, ss.119-149, 2012 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "AHMED B. HANBEL'İN SİYASİ OTORİTE KARŞISINDAKİ TAVRI", MARİFE, cilt.3, ss.69-88, 2012 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "RASÛLÜLLAH'A YAPILAN SİHİR RİVAYETİ HAKKINDA BİR ARAŞTIRMA", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.53, ss.91-110, 2012 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "İLK TÜRK-İSLÂM DEVLETLERİNDE HÜKÜMDARLIK VE HAKİMİYET SEMBOLLERİ", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.51, ss.73-92, 2012 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "EMEVİ DEVLETİNİN IRAK GENEL VALİSİ YEZİD B. MÜHELLEB", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.52, ss.179-198, 2012 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "MUKTEDİR DÖNEMİNDE ABBÂSÎLER'DE SOSYAL HAYAT", İSTEM, cilt.17, ss.123-154, 2011 (Özet) (Abstract)
Arslan İ., "KUR'AN'DA ELEŞTİRİ KÜLTÜRÜ", EKEV AKADEMİ DERGİSİ, cilt.48, ss.91-106, 2011 (Özet) (Abstract)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Arslan İ. , "İSLÂM TARİHİ", İLAHİYAT ATLASI, Bayramali Nazıroğlu-Süleyman Turan-H.Yusuf Acuner, Ed., Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.175-191, 2018 (Link)
Arslan İ. , "HZ. PEYGAMBER’İ DOĞRU ANLAMAK II", OKUR AKADEMİ, İSTANBUL, 2018 (Link)
Arslan İ. , "HZ. PEYGAMBER'İ DOĞRU ANLAMAK", OKUR AKADEMİ YAYINLARI, İSTANBUL, 2017 (Link)
Arslan İ. , "MOĞOLLAR VE İSLAMLAŞMALARI", İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİ 8 MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ TARİHİ (I), ŞEKER, M.;PALABIYIK, M.H.; ÇETİN, O., Ed., SİYER YAYINLARI, İSTANBUL, ss.529-583, 2017
Arslan İ. , "MUKTEDİR DÖNEMİNDE ABBASİ HALİFELİĞİ", İSLÂM TARİHİ VE MEDENİYETİ 5 (ABBÂSÎLER I), ŞEKER, M; DEMİRCİ, M; BOZKURT, N., Ed., SİYER YAYINLARI, İSTANBUL, ss.369-399, 2017
Arslan İ. , "İslam'da Eleştiri Kültürü", okur Akademi Kitabevi Yayınları, İSTANBUL, 2016
Arslan İ. , "İslam Tarihi'nden Yansımalar", Okur Akademi Kitabevi Yayınları, İSTANBUL, 2016
Arslan İ., "MOĞOLLAR ARASINDA İSLÂMİYETİN YAYILIŞI", OKUR AKADEMİ, İSTANBUL, 2014
Arslan İ., "BEŞERÎ VE SİYASÎ YÖNLERİYLE HZ. PEYGAMBER'İN HOŞGÖRÜSÜ", STS YAYINLARI, RİZE, 2014
Arslan İ., "MUKTEDİR BİLLÂH DÖNEMİNDE ABBÂSÎLER", OKUR AKADEMİ YAYINLARI, İSTANBUL, 2014
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi