Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :1984 18 HAZİRAN AKÇAABAT/TRABZON DOĞUMLU. 2001 AKÇAABAT İHL, 2005 19 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ, 2010 EYLÜL RİZE ÜNİVERİSTESİ SBE TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ARAP DİLİ VE BELÂGATINDA YÜKSEK LİSANS YAPTI. HALEN RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. SBE AYNI ANABİLİM DALI VE AYNI BİLİM DALINDA DOKTORA EĞİTİMİNE DEVAM ETMEKTEDİR. Y. LİSANS'TA ARAPÇADA MÜSPET VE MENFÎ CÜMLE YAPISI KONUSUNU ÇALIŞTI. DPKTPRADA EBU'L-BEKÂ EL-'UKBERÎ VE ET-TİBYÂN FÎ İ'RÂBİ'L-KUR'ÂN ADLI ESERİNİN DİLBİLİM AÇISINDAN İNCELENMESİ KONUSUNU ARAŞTIRMAKTADIR. EVLİ VE BİR LIZ ÇOCUK BABASIDIR.
Biography (EN) :HE WAS BORN İN 1984 İN AKÇAABAT/TRANZON. ORDER OF EDUCATİONAL HİSTORY FOR HİS: GRADUATED FROM HİHGSCOLL İN 2001 (HİHGSCOOL OF İMAM-HATİP). GRADUATED FROM UNİVERSİTY OF 19 MAY İN 2005 OF FACULTY OF DİVİNİTY. GRATUATED FROM MASTER İN UNİVERSİTY OF RİZE İN 2010 İN ARABİC GRAMMATİC LİNGUİSTİCS (SARF-NAHİV). TOPİC OF HİS MASTER'S THESİS POSİTİVE AND NEGATİV STRACTURES İN ARABİC SENTENCES. HE HAS BEEN CONTİNUED ON DOCTORATE EDUCATİON İN SAME UNİVERSİTY ON ARABİC LİNGUİSTİCS. HE FOCUSES ON TOPİC GRAMMER OF QORAN, GRAMETİCAL SUTRUCTURE OF QORAN İN BOOK ET-TİBYÂN FÎ İ'RÂBİ'L-KUR'AN ACCODİNG TO EBU'L-BEKÂ EL-'UKBERÎ.
KATALOG BİLGİLERİ

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi