Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tabak H. , "Metodolojik Ulusçuluk ve Türkiye'de Dış Politika Çalışmaları (Methodological Nationalism and the Study of Foreign Policy in Turkey)", ULUSLARARASI ILISKILER-INTERNATIONAL RELATIONS, vol.13, no.51, pp.21-39, 2016
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tabak H. , "Uluslararası'nın Beckçi Eleştirisi", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, cilt.74, ss.1-23, 2019 (Link) (Özet) (Abstract)
Tabak H. , "Political Intermediaries and Turkey’s State-to-Society Diplomacy in the Balkans", Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, cilt.6, ss.75-95, 2018 (Link)
Tabak H. , "A History of 'Who Speaks for Islam?' in Bosnia- Herzegovina: An Official Versus Popular Islam Debate", Gazi Akademik Bakış, cilt.10, no.20, ss.299-312, 2017 (Link)
Tabak H. , Doğan M. , "Aktör-Merkezli Sosyalleşme ve Batı-dışı Normatiflik Üzerine Bir İnceleme: Türkiye’nin ŞİÖ Üyeliğini Tartışmak", Bölgesel Çalışmalar Dergisi, cilt.1, ss.97-140, 2017 (Link)
Tabak H. , Türekçi Ö., "Turkey-Azerbaijan relations after 15 July: Expectations, Solidarity and Cooperation", Caucasus International, vol.7, pp.83-96, 2017 (Link)
Tabak H. , "Domestic Norms and Foreign Policy: A Research Note", Journal of Global Analysis, vol.12, no.2, pp.189-211, 2016 (Link)
Jacoby T., Tabak H. , "Islam, Nationalism, and Kurdish Ethnopolitics in Turkey", Peace Review, vol.27, pp.346-353, 2015
Tabak H., "Broadening the Nongovernmental Humanitarian Mission: The IHH and Mediation", Insight Turkey, vol.17, no.3, pp.193-215, 2015
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tabak H. , Eds., "Politics of Conflict and Cooperation in Eurasia", Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2018 (Link)
Tabak H. , Kahraman A.İ., "Perpetual Hostilities? Agents and Structures of Cooperation in Central Eurasia", in: Politics of Conflict and Cooperation in Eurasia, Tüfekçi, Ö., Tabak, H., Dağ, R., Eds., Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, pp.1-17, 2018 (Link)
Tabak H. , "Ulrich Beck, Kozmopolitan Sosyoloji ve Uluslararası'sız Uluslararası İlişkiler", Tarihsel Sosyoloji ve Uluslararası İlişkiler, Faruk Yalvaç, Ed., Nika Yayınevi, Ankara, ss.135-158, 2018 (Link)
Tabak H. , "Manifestation of Islam in Turkey’s Foreign Policy", in: Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey, Hüsrev Tabak, Özgür Tüfekçi, Alessia Chiriatti, Eds., Cambridge Scholars Publication, Newcastle upon Tyne, pp.85-104, 2017 (Link)
Tabak H. , "Sosyalleşme, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika", Dış Politika’da Sosyolojik Unsurların Rolü, Efegil, E., Ed., Gündoğan Yayınları, İstanbul, ss.175-206, 2017 (Link)
Tabak H. , "Normlar, Uluslararası İlişkiler ve Dış Politika", Dış Politika’da Sosyolojik Unsurların Rolü, Efegil, E., Ed., Gündoğan Yayınları, İstanbul, ss.139-173, 2017 (Link)
Tabak H. , Eds., "Domestic and Regional Uncertainties in the New Turkey", Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne (with Özgür Tüfekçi and Alessia Chiriatti)., 2017 (Link)
Tabak H. , Eds., "Eurasian Politics and Society: Issues and Challenges", Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne (with Ö.Tüfekçi and E. Akıllı), 2017 (Link)
Tabak H. , "Manifestaciones del islam en la política exterior turca. Internacionalismo islámico e islam turco", in: Un retrato de la Turquía contemporánea: Visión general y perspectivas, Donelli F., Chiriatti A. and Ferez M., Eds., Universidad Anahuac, Greater Mexico City, pp.75-90, 2016
Tabak H. , "Normlar ve Dış Yardımlar", Türkiye’de ve Dünya’da Dış Yardımlar, Akıllı E., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.34-54, 2016 (Link)
Tabak H. , "The Kosovar Turks and Post-Kemalist Turkey: Foreign Policy, Socialisation and Resistance", I.B.Tauris, Londra, 2016 (Link) (Abstract)
Tabak H., "Normlar ve Uluslararası İlişkiler: Türkçe Yazın İçin Geç Kalınmış Bir Araştırma Gündemi", Türkiye'nin Dış Politikası, Demir, İdris (Doç. Dr.), Ed., Dora Yayıncılık, İstanbul, ss.19-46, 2014 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Tabak H. , "Book review (Hazem Kandil, The Power Triangle - Military, Security, and Politics in Regime Change, Oxford: Oxford University Press, 2016, 403 pages), Insight Turkey, Vol. 19, No. 4, 2017, pp. 189-191.", Diger, pp.189-191, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi