Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Koroner Arter Hastalarında Sortilin Gen Bölgesiyle İlişkili Non-coding rs599839 Gen Polimorfizimin Lipoprotein Alt Fraksiyonlar İle Olan İlişkisinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.106.01.01 , Yönetici, Devam Ediyor
"Rize bölgesinde SCID kriterlerine göre depresyon tanısı almış hastalarda,25-OH D vitamini, apolipoproterinler ve lipoprotein alt fraksiyonlarının değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012.106.01.9, Araştırmacı, 2014
"Çay ve Onların Atık Ekstraktlarının Hücresel Ortamda Biyofonksiyonlarının Karşılaştırılması", BAP Y.Lisans, 2011.102.02.2 , Yönetici, 2013
"Dislipidemili Hastalarda Plazma Lipoprotein Altsınıfları İle Eritrosit Membran Lipit Bileşimleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 108S289, Yönetici, 2010
"Yeni Bir Yöntem Kullanılarak Benzimidazol Bileşiklerinin Mikrodalga Işıma ile Sentezlenmesi ve Bu Bileşiklerin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 108T356, Araştırmacı, 2011
"Koroner Arter Hastalarında Eritrosit Membran Kolesterolü İle Plazma Lipit Profili Arasındaki İlişkinin Apo E Gen Polimorfizm Eşliğinde Değerlendirilmesi", BAP Y.Lisans, 2008.102.02.2, Yönetici, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi