Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Turumtay H., Midilli A. , Akyüz Turumtay E. , Demir A. , Kiliçkaya Selvi E. , Budak E.E., et al., "Gram (-) microorganisms DNA polymerase inhibition, antibacterial and chemical properties of fruit and leaf extracts of Sorbus acuparia and Sorbus caucasica var. yaltirikii", BIOMEDICAL CHROMATOGRAPHY, vol.31, pp.2-8, 2017 (Link)
Baykal H. , Atamov V. , "ETHNOBOTANICAL DOCUMENTATION OF PLANTS OF BAŞHEMŞIN VALLEY, KAÇKAR MOUNTAINS NATIONAL PARK, RIZE, TURKEY", BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, vol.46, pp.767-773, 2017 (Link)
Baykal H. , Atamov V. , "FLORISTIC DIVERSITY IN BASHEMSiN VALLEY OF KACKAR MOUNTAINS NATIONAL PARK OF RIZE, TURKEY", PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.48, pp.1871-1876, 2016 (Link)
Sayinci B., Ercisli S., Akbulut M., Savsatli Y., Baykal H. , "DETERMINATION OF SHAPE IN FRUITS OF CHERRY LAUREL (Prunus laurocerasus) ACCESSIONS BY USING ELLIPTIC FOURIER ANALYSIS", ACTA SCIENTIARUM POLONORUM-HORTORUM CULTUS, vol.14, pp.63-82, 2015 (Link)
Turan M.İ., Bilen H. , Yılmaz İ.D., Baykal H., Türkoğlu M. , Süleyman H., "Info effects of hypericum perforatum and Hippopae rhamnoides Extracts on Indomethacin-Induced Gastric Oxidative Stress in Rats", BIOMEDICAL RESEARCH-INDIA, vol.24, pp.314-319, 2013 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Baykal H. , Atamov V. , "Isırlık Doğa Parkı ve Çevresinin Florası", Ot Sistematik Botanik, vol.25, no.2, pp.151-170, 2018
Baykal H. , Atamov V. , Yüksek T. , "Flora of Tunca Valley Natural Park and environs (Ardeşen-Rize/Turkey)", Biological Diversity and Conservation, vol.11, pp.6-24, 2018 (Link)
Akbulut M. , Şavşatli Y. , Baykal H. , Bakoğlu N. , "Characterization and selection of indigenous fruit variants in the Eastern Black Sea region (Turkey) for future breeding", ISHS Acta Horticulturae 1172, vol.1, pp.137-140, 2017 (Link)
Var M., Dinçer D. , Baykal H. , "Morphological features and examination of Colchicum speciosum distributed in the Basyayla plateau, Turkey", Acta Horticulturae, vol.1, pp.195-199, 2016 (Link)
Dinçer D. , Var M., Baykal H. , Atamov V. , "Phenological features of some geophytes from the Anzer plateau in Rize and utilization possibilities for landscape architecture", Acta Horticulturae, vol.1108, pp.187-193, 2016 (Link)
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., Bakoğlu N., "Maviyemiş Üretimi Yaygınlaşıyor", Agromedya Dergisi, ss.44-48, 2015
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., "MAVİYEMİŞ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ", RİZE TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET DERGİSİ, cilt.5, ss.8-10, 2015
Akbulut M., Bakoğlu N., Baykal H., Şavşatli Y., "Maviyemişlerde (Vaccinium corymbosum L.) Çelikle Üretimde Farklı Hormon Dozlarının Köklenme Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.8, ss.52-56, 2015
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., "İPEK, Dr. Ahmet et al. Ayıüzümü (Vaccinium arctostaphylos L.) türünün envanterine ait bir araştırma: Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü örneği", Ormancılık Araştırma Dergisi (OAD), cilt.1, no.1, ss.60-67, 2014 (Link)
Akbulut M., Baykal H., Şavşatli Y., "Rize ili Sütlüce Köyü Ekolojik Koşullarında Farklı Maviyemiş Çeşitleri (Vaccinium corymbosum L.) ve Yöreden Selekte Edilen Çay Üzümü (Vaccinium arctostaphylos L.) Tiplerinin Fenolojik, Pomolojik ve Agronomik Özelliklerinin İncelenmesi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.49-54, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Atamov V. , Baykal H. , Süzen A., Özer Ç., "Feed Quality of Some Trifolium L.Taxa(Fabaceae) in Çamlıhemşin (Rize)", Ecology Symposium 2017, KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.592-592
Baykal H. , Atamov V. , Abak F., Süzen A. , "Ethnobotanical uses of Lamiaceae taxa at Çat (Rize) and environs", Advebces in Lamiaceae Science Symposium 2017, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, vol.4, no.2, pp.95-95
Atamov V. , Abak F. , Baykal H. , Süzen A., "Biodiversity of Lamiaceae family in Handüzü and Ceymakçur Plateau (Rize)", Advences in LamiaceaeScience Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Nisan 2017, vol.4, no.2, pp.96-96
Atamov V. , Çobanoğlu M., Baykal H. , "The Vegetation of Handüzü-Çağrankaya (Güneysu/Rize), Turkey", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, BEYAZ RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, pp.369-369
Atamov V. , Baykal H. , Süzen A., "Honey Plants of Tunca Valley (Ardeşen/Rize)", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, BEYAZ RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, pp.337-337
Baykal H. , Atamov V. , Çobanoğlu M., "Geophyte Diversity of Handüzü Natural Park, Rize, Turkey", The 3rd International Symposium on EuroAsian Biodiversity, Minsk, BEYAZ RUSYA, 5-8 Temmuz 2017, pp.336-336
Atamov V. , Baykal H. , Süzen A. , "Floristic Features of Colchic Sector and Hyrcanian Province", International Conference Innovative Approaches to Conservation of Biodiversity, BAKÜ, AZERBAYCAN, 2-4 Ekim 2016, pp.26-26
Baykal H. , Atamov V. , "Ethnoboyanical Study on the useful Plants of Çat (Çamlıhemşin/Rize) Valley and Environs, Kaçkar Mountains National Park, Rize, Turkey", Symposium on Euroasian Biodiversity, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.49-49
Yurteri E. , Seyis F. , Kevseroğlu K., Baykal H. , Şavşatli Y. , Çatal M.İ., "CHARACTERISATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS BELONGING TO THE LAMIACEAE FAMILY DISTRIBUTED IN THE RIZE PROVINCE, TURKEY", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.408-408
Baykal H. , Atamov V. , "Floristic diversity in Bashemsin valley of Kachkar mountains national park of Rize, Turkey", 12th Symposium on the Flora of Southeastern Serbia and Neighboring Region, Nis, SIRBISTAN, 16-19 Haziran 2016, pp.35-35
Akbulut M., Bakoğlu N., Şavşatli Y., Baykal H., Göksu B., Yazici K., "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Organik Maviyemiş Yetiştiriciliğinin Durumu", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.122-122
Sandalli C., Akyüz Turumtay E., Midilli A., Budak E.E., Beldüz A.O., Er H., et al.,"Leaf extract of Diospyrus kaki May Inhibit the Growth of Gram (-) and Gram (+) Microorganisms by Blocking Their DNA Polymerases", The 7th Eurasia Congress of Infectious Diseases, Tifis, GURCISTAN, 30 Eylül - 3 Ekim 2015, pp.122-122
Akyüz Turumtay E., Kiliçkaya Selvi E., Er H., Demir A., Midilli A., Budak E.E., et al.,"Phenolic compounds of Cinnamomum zeylanicum and inhibition effect on the enzymes of bacterial replicative DNA polymerase ", 11th International Symposium on Pharmaceutical Sciences , ANKARA, TÜRKIYE, 9-12 Haziran 2015, pp.155-155
Sandalli C., Midilli A., Budak E.E., Akyüz Turumtay E., Er H., Baykal H., et al.,"Camellia sinensis Çiçek ve Yaprak Özütleri DnaE ve PolC Proteinleri İçin İnhibisyon Etkiye Sahiptir", Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 21-24 Ağustos 2015, ss.11-11
Sandalli C., Midilli A., Budak E.E., Akyüz Turumtay E., Er H., Baykal H., et al.,"Üç Sorbus Türünün Meyve ve Yaprak Özütlerinin Bakteriyal Replikatif DNA Polimeraz III Enzimleri Üzerine İnhibisyonunun Karşılaştırmalı Araştırılması", 3. İlaç Kimyası Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-22 Mart 2015, ss.204-204
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., Bakoğlu N., "Breeding of Local Fruits in the Eastern Black Sea Region (Turkey)", Fruit Breeding and Genetics Symposium, Bologna, ITALYA, 14-18 Haziran 2015, pp.1-1
Akbulut M. , Şavşatli Y. , Baykal H. , Bakoğlu N. , "Characterization and selection of indigenous fruit variants in the Eastern Black Sea region (Turkey) for future breeding", XIV EUCARPIA Symposium on Fruit Breeding and Genetics, Bologna, ITALYA, 14-18 Haziran 2015, vol.1172, pp.137-140 (Link)
Baykal H., Atamov V., "A Syntaxonomical Study on the High Mountain Vegetation of Başhemşin Part (çamlıhemşin/Rize/Turkey) of Kaçkar Mountains National Park", 1st. Symposium on EuroAsian Biodiversity, Bakü, AZERBAYCAN, 1-5 Haziran 2015, pp.36-36
Atamov V., Baykal H., Süzen A. , "Rize Florasında Nadir ve Endemik Bitkiler", Ulusal 1. Bitki Biyolojisi Kongresi, BOLU, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 2015, ss.13-13
Akbulut M., Bakoğlu N., Baykal H., Şavşatli Y., "Maviyemişlerde (Vaccinium corymbosum L.) Çelikle Üretimde Farklı Hormon Dozlarının Köklenme Üzerine Etkisinin İncelenmesi", Ulusal Tarım Kongresi'2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.1-1
Atamov V., Baykal H., Süzen A. , "Habitat and Plant Diversity of Rize", 1st. Symposium on EuroAsian Biodiversity, Bakü, AZERBAYCAN, 1-5 Haziran 2015, pp.143-143
Şavşatli Y., Tümkaya L., Baykal H., Akbulut M., "Bazı Vaccinium L. Türleri ve Tıbbi Etkileri", II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2014, ss.604-611
Şavşatli Y., Demir A., Akbulut M., Baykal H., Akyüz Turumtay E., Ay S., "Endemic Plants Belonging to the Asteraceae Family in Rize Province and Possible Use in the Folk Medicine", 25 th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.361-364
Dinçer D. , Var M., Baykal H. , Atamov V., "Phenological features of some geophytes from the Anzer plateau in Rize and utilization possibilities for landscape architecture", 29th International Horticultural Congress on Horticulture - Sustaining Lives, Livelihoods and Landscapes (IHC) / 5th International Conference on Landscape and Urban Horticulture / International Symposium on Sustainable Management in the Urban Forest, Brisbane, AVUSTRALYA, 17-22 Ağustos 2014, vol.1108, pp.187-193 (Link)
Baykal H., Atamov V., "Geophytes of Başhemşin Plataeu (Çamlıhemşin/Rize/Turkey)", Introduction Conversation and Monitoring of Plant Diversty. Conferance of 175th Anniversary of Fomin Botanical Garden of Taras Schevchenko National University of Kiev, Kiev, UKRAYNA, 24-28 Mayıs 2014, pp.160-161
Atamov V., Baykal H., Süzen A. , Ofluoğlu E., Özer C., "Endemic and rare ornamental Plants of Colchic Provence of Turkey", Problems and Perspective of Plant Investigation, Nitkitschy Central Botanical Garden, Yalta, BEYAZ RUSYA, 13-16 Mayıs 2014, pp.137-137
Baykal H., Atamov V., "Geophytes of başhemşin Plataeu (/ÇamlıhemşinRize/Turkey)", Introduction Conversation and Monitoring of Plant Diversty. Conferance of 175th Anniversary of Fomin Botanical Garden of Taras Schevchenko National University of Kiev, Kiev, UKRAYNA, 24-28 Mayıs 2014, pp.160-161
Atamov V., Demir E., Baykal H., "Honey Plants in Rize", The role of Botanical Gardens in Conversation of Plant Diversity; İnternational Scientific Pratical Conferance Dedicated 100 th Anniversary of Batumi Botanical Garden, Batum, GURCISTAN, 8-10 Mayıs 2013, pp.153-155
Baykal H., Atamov V., Demir E., "başhemşin (Çamlıhemşin/Rize)Havzası ve Çevresinin Bitki Örtüsüne Genel Bir Bakış", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.23-23
Atamov V., Demir E., Baykal H., "Ceymakçur Yaylası (Çamlıhemşin) Geofitleri", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.22-22
Akbulut M., Baykal H., Şavşatli Y., "Çay Üreticisine Ek Gelir Olarak Kivi Yetiştiriciliği", II. Rize Kalkınma Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2013, ss.200-208
Şavşatli Y., Akbulut M., Baykal H., Seyis F., "Fırtına Vadisi Koşullarında Yetiştirilebilecek Yeni Bir Bitki: Kudret Narı (Momordica charantia L.)", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.1-1
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., "Çay Üreticisine Ek Gelir Olarak Maviyemiş Yetiştiriciliği", II. Rize Kalkınma Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 3-4 Mayıs 2013, ss.245-253
Atamov V., Baykal H., Akbulut M., Şavşatli Y., Dinçer D., "Distribution and Ecology of Colchicum speciosum Steven in Başhemşin (Çamlıhemşin/Rize/Turkey)", Proceedings of The International Scientific Practical Conference Dedicated to 100th Anniversary of Batumi Botanical Garden, Batum, GURCISTAN, 8-10 Mayıs 2013, pp.73-76
Atamov V., Demir E., Baykal H., "Fırtına Vadisinin (Rize) Botanik Turizmi Yönünden İmkanları", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.24-24
Baykal H., Atamov V., Akbulut M., Şavşatli Y., "Distribution and Echology of Colchicum speciosum Steven in Başhemşin (Çamlıhemşin/Rize/Turkey)", The role of Botanical Gardens in Conversation of Plant Diversity; İnternational Scientific Pratical Conferance Dedicated 100 th Anniversary of Batumi Botanical Garden, Batum, GURCISTAN, 8-10 Mayıs 2013, pp.73-76
Yaldız G. , Baykal H., "Some Antimicrobial Activity Plants Growing in Rize Region Used in Alternative Medicine", 2 nd. International Non-Wood Forest Product Symposium, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 8-10 Eylül 2011, pp.102-102
Yaldız G. , Baykal H., "Medicinal Plants Sold at Open Bazaars of Some County and Centre of Rize", Medicinal and Aromatic Plants in Generating of New Values in 21st Century, Saraybosna, BOSNA HERSEK, 9-12 Aralık 2011, pp.175-175
Baykal H., Yaldız G. , Yüksek T., "The medicinal and Aromatic Plant Distrubition of Rize ", 2 nd. International Non-Wood Forest Product Symposium, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2011, pp.283-294
Baykal H., Beyazoğlu O., Toprak T., "Gölyayla, Çiftekavak, Alipaşa (Rize) Yörelerindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları ve Etnobotanik Özellikleri", 1. Rize Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 16-18 Kasım 2006, ss.513-517
Baykal H., Beyazoğlu O., Kılınç M., Kutbay H.G., "Çakallı (Samsun) ve Çevresinin Fitososyolojisi", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.66-66
Baykal H., Beyazoğlu O., Özyıldız E., "Başköy, Ihlamur, Kanca, Ulak, Tepecik ve Yaylacılar (Rize) Yörelerindeki Bazı Bitkilerin Yöresel Adları ve Etnobotanik Özellikleri", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.67-67
Baykal H., Beyazoğlu O., Arslantürkoğlu M. , "Bayraklı, Eğridere, Holaysa ve Taşören Yörelerindeki Bazı Bitkilerin Yerel Adları ve Etnobotanik özellikleri", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.65-65
Baykal H., Beyazoğlu O., Yılmaz A., "Çardaklı, Harmanlık, Kocaba, Özlüce ve Yenice (Trabzon) Yörelerindeki bazı Bitkilerin Yerel Adları ve Etnobotanik özellikleri", XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, ADANA, TÜRKIYE, 21-24 Haziran 2004, ss.30-30
DİĞER YAYINLAR
Akbulut M., Şavşatli Y., Baykal H., "Maviyemiş Likapa Eylem Planı ", Teknik Rapor, ss.30, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi