Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Hintistan S., Cilingir D., Pekmezci Purut H. , "Assessment of death anxiety among medical and surgery clinics patients of a teaching hospital.", JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION, vol.66, pp.823-8, 2016
Bayindir Çevik A. , Metin Karaaslan M. , Koçan S. , Pekmezci Purut H. , Baydur Şahin S. , Kirbaş A. , et al.,"Prevalence and screening for risk factors of type 2 diabetes in Rize, Nourtheast Turkey: findings from a population-based study", PRIMARY CARE DIABETES, vol.10, pp.10-18, 2016 (Link)
Bayindir Çevik A. , Metin Karaaslan M. , Koçan S. , Pekmezci Purut H. , Baydur Ş.S., Kırbaş A., et al.,"Prevalence and screening for risk factors of type 2 diabetes in Rize, Nourtheast Turkey: findings from a population-based study.", PRIMARY CARE DIABETES, vol.10, pp.10-8, 2016
Bayindir Çevik A., Metin Karaaslan M., Koçan S., Pekmezci Purut H., Baydur Şahin S., Kirbaş A., et al.,"PREVALENCE AND SCREENİNG FOR RİSK FACTORS OF TYPE 2 DİABETES İN RİZE, NOURTHEAST TURKEY: FINDİNGS FROM A POPULATİON- BASED STUDY", PRIMARY CARE DIABETES, pp.1-9, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Pekmezci Purut H. , "The Effect of Training to Relieve Cancer Patients’ Chemotherapy Symptoms", International Journal of Current Medical Sciences, vol.7, pp.209-215, 2017
Hintistan S., Çilingir D., Pekmezci Purut H. , "Assessment of death anxiety among medical and surgery clinics patients of a teaching hospital", J Pak Med Assoc, vol.66, pp.823-828, 2016 (Link)
Bayindir Çevik A. , Pekmezci Purut H. , Koçan S. , "Sağlık Eğitimi Alan Kız Öğrencilerinin Osteoporoz Risk Faktörleri ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", JOURNAL OF HEALTH SCIENCES AND PROFESSIONS, cilt.3, ss.31-38, 2016 (Link)
Hintistan S., Gülhan Güner S., Pekmezci Purut H. , "ROMATOLOJİK SORUNU OLAN YAŞLI HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ VE KULLANDIKLARI İLAÇLAR", e-Sağlık Hemşirelik Dergisi, cilt.4, ss.18-31, 2016
Bayindir Çevik A. , Pekmezci Purut H. , Koçan S. , "Sağlık Eğitimi Alan Kız Öğrencilerinin Osteoporoz Risk Faktörleri ve Farkındalıklarının Değerlendirilmesi", Sağlık Bilimleri ve Meslekleri, cilt.3, ss.31-38, 2016
Hintistan S., Pekmezci Purut H. , Nural N. , Güner Gülhan S., "Kemoterapi Alan Hastalarda Psikolojik Semptomlar", Cumhuriyet Hemşirelik Dergisi, cilt.4, ss.1-9, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Pekmezci Purut H. , "", , TÜRKİYE,
Pekmezci Purut H. , "Application of foot reflexology to patients having cancer chemotherapy and sleep", CY-ICER 6th Cyprus International Conference on Educational Research, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-6 Mayıs 2017, pp.66-66
Pekmezci Purut H. , "Kemoterapi alan akciğer kanseri hastalarında ayak refleksolojisi uygulaması ve bulantı-kusma", CY-ICER 6th Cyprus International Conference on Educational Research, GİRNE, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 4-6 Mayıs 2017, ss.65-65
Bayindir Çevik A. , Albayrak Ö. , Pekmezci Purut H. , Kurt Ş. , Koçan S. , "Rize İlinde Çalışan Hemşirelerin Tip 2 Diyabet Riskleri ve Farkındalık Geliştirme Eğitiminin Etkinliği", 50. Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.291-291
Bayindir Çevik A. , Albayrak Ö. , Pekmezci Purut H. , Kurt Ş. , Koçan S. , "Rize İlinde Çalışan Hemşirelerin Tip 2 Diyabet Riskleri ve Farkındalık Geliştirme Eğitiminin Etkinliği", 50.Ulusal Diyabet Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2014, ss.291-291 (Link)
Bayindir Çevik A. , Koçan S. , Metin Karaaslan M. , Pekmezci Purut H. , Ayaz T. , Baydur Şahin S. , et al.,"Evaluation of Cardiometabolic Risks In The Adult Population of Rize", 17th International Nursing Research Conference, Lleida, ISPANYA, 12-15 Kasım 2013, pp.466-466
Bayindir Çevik A. , Koçan S. , Metin Karaaslan M. , Pekmezci Purut H. , Ayaz T. , Baydur Şahin S. , "Rize İli Erişkinlerinin Kardiyovasküler Hastalık Risklerinin Framingham Risk Modeli ile Değerlendirilmesi", 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Ekim 2013, ss.496-496
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi