Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Sandalcilar A.R., Kandemir E. F. , Örücü H. , Şafak T. , Kandemir S. , "Rize’de Kamulaştırmada Karşılaşılan Sosyo-Ekonomik Ve Hukuki Sorunlar", Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, cilt.1, ss.103-116, 2017 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Örücü H. , "Pozitif Psikolojik Sermaye ve On Parmakla Bakmadan Yazma Metodu Arasındaki İlişki", 4. Adalet Meslek Yüksekokulu Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 4 Mayıs 2017 - 6 Mayıs 2018, ss.1-1
Şafak T. , Kandemir S. , Örücü H. , "Place And Importance Of The Crime Of Human Traficking In The Turkish Legal System (Insan Ticareti Suçunun Türk Hukuk Sistemindeki Yeri Ve Önemi)", Georgian-Turkish International Scientific Conference, Gori, GURCISTAN, 15-16 Aralık 2017, pp.1-10
Kandemir S. , Örücü H. , Şafak T. , "TEHLİKELİ EŞYA TAŞIMALARININ REJİMİ (TTK 861. Madde Çerçevesinde İnceleme)", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, GURCISTAN, 15-16 Aralık 2017, pp.1-10
Örücü H. , Şafak T. , Kandemir S. , "Türk Hukuk Sisteminde Çocuk, Çocuk İşçi Kavramı Üzerine Hukuki Ve Psikolojik Bir İnceleme (A Legal And Psychologıcal Revıew Of The Concept Of Chıld And Chıld Workers In Turkısh Law System)", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi & Gori Devlet Eğitim Üniversitesi Uluslararası Türk-Gürcü Bilim Konferansı, Gori, GURCISTAN, 15-16 Aralık 2017, pp.28-28
Sandalcilar A.R., Kandemir Ergün F. , Örücü H. , Şafak T. , Kandemir S. , "Rize Merkezde Kamulaştırma Neticesinde Ortaya Çıkan Sosyo-Ekonomik ve Hukuki Sorunlar", International Congress on Political, Economic and Social Studies (ICPESS), Sarajevo, BOSNA HERSEK, 19-22 Mayıs 2017, pp.44-44
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Örücü H. , Şafak T. , Kandemir Ergün F. , "Temel Hukuk", STS Yayınları, RİZE, 2015
Kandemir Ergün F., Ergin A., Örücü H., Şafak T. , "Temel Hukuk", STS Yayınları, RİZE, 2015