Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2013 - Devam Ediyor
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2015
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2008 - 2013
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Fen-Edebiyat Fakültesi, 2000 - 2006
Ögr.Gör.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1998 - 2000
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1996 - 1998
VERDİĞİ DERSLER
Son Dönem Osmanlı Türkçesi, Lisans, 2015-2016
Doktora Tezi, Doktora, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi 2, Yüksek Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi 1, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2015-2016
17. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı, Lisans, 2015-2016
Metin Tamiri, Doktora, 2015-2016
Osmanlı Türkçesi Metinleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
Bitirme Çalışmasına Hazırlık, Lisans, 2015-2016
Klasik Türk Edebiyatına Giriş, Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi 1, Doktora, 2015-2016
Seminer, Yüksek Lisans, 2015-2016
Uzmanlık Alan Dersi 1, Doktora, 2014-2015
Doktora Tezi, Doktora, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi 2, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi 1, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Münşeatlar, Yüksek Lisans, 2014-2015
Seminer, Yüksek Lisans, 2014-2015
Bitirme Çalışması, Lisans, 2014-2015
18. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Türkçesi Paleografyası, Lisans, 2014-2015
Son Dönem Osmanlı Türkçesi, Lisans, 2014-2015
17. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı, Lisans, 2014-2015
Bitirme Çalışmasına Hazırlık, Lisans, 2014-2015
Osmanlı Türkçesi Metinleri, Yüksek Lisans, 2014-2015
Seminer, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi 1, Yüksek Lisans, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi 2, Yüksek Lisans, 2014-2015
Metin Tamiri, Doktora, 2014-2015
Teze Hazırlık, Doktora, 2014-2015
Uzmanlık Alan Dersi 1, Doktora, 2014-2015
Klasik Türk Edebiyatına Giriş, Lisans, 2014-2015
18. Yüzyıl Klasik Türk Edebiyatı, Lisans, 2013-2014
Bitirme Çalışması, Lisans, 2013-2014
Yüksek Lisans Tezi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Seminer, Yüksek Lisans, 2013-2014
Osmanlı Türkçesi Paleografyası, Lisans, 2013-2014
Metin İncelemeleri ve Metin Neşri, Doktora, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi I, Yüksek Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi 2, Yüksek Lisans, 2013-2014
Uzmanlık Alan Dersi 1, Doktora, 2013-2014
Münşeatlar, Yüksek Lisans, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Karaca, "Lâmi’î Çelebi, Fütûhu’l-Mücâhidîn li-Tervîhi Kulûbi’l-Müşâhidîn (Nefahâtü’l-Üns Tercümesi): İnceleme, Tenkitli Metin, Sözlük, Dizin", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, S.Ekşioğlu, "Kadı Hüseyin Ispartavi, Manzume-i Akaid (Dil İncelemesi-Gramatikal Dizin)", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
Yüksek Lisans, S.Karaca, "Kadı-zâde Mehmed Efendi, Manzûme-i Akaid (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük-Dizin)", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2012.
Yüksek Lisans, Ö.Kaya, "Nasihat-nâme: İnceleme-Metin-Dizin-Sözlük-Tıpkıbasım", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Beken, "İsmail Habîbî,Hırz-ı Cân, İnceleme, Tenkitli Metin, Sözlük, Dizin", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, İ.Bıçak, "Azîz, Divan-ı Gazeliyyat, İnceleme, Metin, Sözlük, Dizin", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Osmanoğlu, "İbrahim Râzî Trabzonî, Hediyyetü'l-Uşşâk, İnceleme, Metin, Sözlük, Dizin ", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı Eser İnceleme Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Eylül, 2015
Doçentlik, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı Eser İnceleme Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Şubat, 2015
Doçentlik, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı Eser İnceleme Jürisi, Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı, Mayıs, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi