Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Demir H. , Okan T. , Bostan S., "YÖNETGCG ADAYI HEKGMLERG HANGG GÜDÜ MOTGVE EDER? BAgARMA VE GÜÇ GHTGYAÇLARI GLE MESLEKG PERFORMANS GLGgKGSG ÜZERGNE BGR ARAgTIRMA", Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları, cilt.13, ss.215-241, 2015 (Link)
Demir H. , Okan T. , "Motivasyon Üzerinde Ulusal Kültür Etkisi", Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi,, cilt.11, ss.121-142, 2009 (Link)
Demir H. , Okan T. , "Etkileşimsel ve Dönüşümsel Liderlik Tarzı: Bir Ölçek Geliştirme Denemesi", İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, cilt.19, no.-, ss.72-90, 2008 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Köseoğlu R. , Demir H. , "amaç yönelimi, amaç iklimi ve tükenmişlik arasındaki ilişkiler", 1.uluslar arasıkaradeniz işletmecilik sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, pp.426-435
Demir H. , Okan T. , Bostan S., "What Are The Motivation Factors For Physicians Who Candidate For Managerial Positions? The Relationship Between The Need For Power, The Need For Achievement And Professional Performance", International Healthcare Management Conference (IHMC), GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 15 Haziran 2015 - 17 Şubat 2016, no.13, pp.241-246 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi