Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Nanoteknoloji
Optik ve Fotonik
Atom ve Moleküllerin Elekronik Yapısı Kuramı
Yarıiletken ve Süperiletken Malzemeler
Fotodetektorler, Isik kaynaklari, Laserler, Kuantum Kuyularda Bantlar arasi gecisler
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Electrical & Electronic
Engineering, Biomedical
Materials Science, Characterization & Testing