Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Nanoteknoloji
Optik ve Fotonik
Atom ve Moleküllerin Elekronik Yapısı Kuramı
Fotonik Bant Aralığı Yapıları
Optoelektronik Malzeme ve Aygıtlar
Yarı İletken Malzeme ve Aygıtlar
Lazerler ve Mazerler
Atomik Özellikler ve Fotonla Etkileşmeler
Plazmonik
Fotodetektorler, diyotlar, Lazerler, Kuantum Kuyularda Bantlar arasi gecisler
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Engineering, Electrical & Electronic
Engineering, Biomedical
Materials Science, Characterization & Testing
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi