Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şişman G. , "Elif Şafak'ın "Baba ve Piç" Adlı Romanında Yapı", Route Education and Social Science Journal, ss.83-94, 2015 (Link)
Şişman G. , "Turgut Uyar'ın "Geyikli Gece" Adlı Şiirine Varoluşsal Bir Yaklaşım Denemesi", e-Turkish Studies (elektronik), cilt.10, ss.1061-1076, 2015 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Şişman G., ""Saint-Exupery'nin Küçük Prens'i ile Serdar Özkan'ın Kayıp Gül'ü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme"", IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, KIRIKKALE, TÜRKIYE, 1-3 Kasım 2012, pp.297-304
Şişman G., ""Tanzimat'tan Günümüze Türk Romanında Temel Çatışma Unsurları"", III. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2010, vol.2, no.161, pp.1123-1136
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Şişman G. , "Özgürlük Yolunda Kırılan Kanat: Sergüzeşt", Tanzimat Dönemi Roman Okumaları, Eliuz Ü., Öksüz Güneş E., Şişman G., Ed., Kesit Yayınları, İstanbul, ss.189-217, 2018 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi