Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kurt Güveloğlu G. , "Bağdat Elçiliği 1933 Senelik Raporuna Göre Irak'ın Durumu ve Türkiye ile İlişkiler", Turkish Studies, vol.1, pp.133-157, 2018
Kurt Güveloğlu G. , "Demokrat Partinin Kadın Milletvekillerinden Nazlı Tlabar ", Journal of History and Future, vol.2, pp.9-35, 2016 (Link)
Kurt Güveloğlu G. , "Charitable Societies in Rize Province During the Republican Period", International Journal of Turcologia, vol.11, pp.65-77, 2016
Aslan Z. , Kurt Güveloğlu G. , "Ermeni Emvali Metrukelerine Dair Alınan Kararlar ve Ermeni Cemaati ile İlişkiler (1923-1938)", Çağdaş Türkiye Araştırmaları Dergisi, pp.163-182, 2016 (Link)
Kurt Güveloğlu G. , "Marsilya Suikasti (Kral aleksander'in Öldürülmesi) ve Türkiye'deki Yankıları 9 Ekim 1934", Tarih Araştırmaları Dergisi, cilt.XXXIV, ss.1-15, 2015 (Link) (Özet) (Abstract)
Kurt Güveloğlu G. , "Rize'de cumhuriyet Bayramı'nın Yıldönümü Kutlamaları (1936-1941)", Türk Dünyası Araştırmaları, vol.110, pp.185-200, 2015
Kurt Güveloğlu G. , "Situation in Yugoslavia Acording to Annual Report of Belgrade Embassy and its Relationships with Turkey 1933", International Journal of Turcologia, vol.X, pp.47-60, 2015
Kurt Güveloğlu G. , "Türkiye'de Devlet Tiyatrosunu Yaşatmak; Zehra Arslan.", Tarih Araştırmaları, cilt.XXXIII, ss.393-396, 2014 (Link)
Kurt Güveloğlu G. , "Foreign Policy of Japan Acording to the Annual Report of Turkey's Tokyo Embassy 1933", Turkish Studies, vol.9, pp.739-747, 2014
Kurt Güveloğlu G. , "A Journalit's Observations of Visit to Yugoslavia", International Journal of Turcologia, vol.VIII, pp.7-16, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kurt Güveloğlu G. , "Adana İlinin İktisadi Durumu(1926-27)", 2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi , ADANA, TÜRKIYE, 4-5 Mayıs 2018, pp.450-460
Kurt Güveloğlu G. , "An Interesting questionnaire of Turkish Press (Yeni Sabah): “Is it True for Turks to Marry with Foreigners?”", XI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, Roma, ITALYA, 1-4 Eylül 2016, pp.22-22
Kurt Güveloğlu G. , Arslan Z. , "). Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Aleyhinde Ermeni Faaliyetlerine Karşı Türkiye'nin Tutumu (1923-1938)", II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu , ERZURUM, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2015, pp.xxx-xxx
Arslan Z. , Kurt Güveloğlu G. , "Atatürk Döneminde Emval-i Metrukelere Dair Alınan Kararlar ve Ermeni Cemaati İle İlişkiler (1923-1938", II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu , ERZURUM, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2015, pp.xxx-xxx
, Arslan Z., "Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Aleyhinde Ermeni Faaliyetlerine Karşı Türkiye'nin Tutumu (1923-1938). ", II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu , ERZURUM, TÜRKIYE, 2-6 Mayıs 2015, pp.10-20
Kurt Güveloğlu G. , "Gülşah Güveloğlu, Arslan Z., "Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Aleyhinde Ermeni Faaliyetlerine Karşı Türkiye'nin Tutumu (1923-1938)" , Atatürk Üniversitesi, Erzurum, Cilt:2, Basım Yılı:Aralık 2016.", II. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu , ERZURUM, TÜRKIYE, 6-8 Mayıs 2015, vol.2, pp.1049-1056
Kurt Güveloğlu G. , "1933-1950 yılları Arasında Ordu İlinin İktisadi ve Sosyal Durumu", I. Uluslararası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, GİRESUN, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 2008, vol.2, pp.97-111
Kurt Güveloğlu G. , "Bosna-Hersek'te Türkçe Olarak Çıkarılan gazetelere Birkaç Örnek", I. Uluslararası Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Kongresi, SAMSUN, TÜRKIYE, 4-6 Ekim 2007, vol.1, pp.22-40
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kurt Güveloğlu G. , "Demokrat Partinin Kadın Milletvekilleri", Kriter, --Seçiniz--, 2018
Kurt Güveloğlu G. , "Cumhuriyet Döneminde Rize’de Spor 1923-1950", Cumhuriyet Döneminde Rize I, Zehra Aslan, Ed., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayınları, Rize, ss.205-215, 2018
Kurt Güveloğlu G. , "Demokrat Parti Rize Milletvekili Hüseyin Agun’un TBMM’deki Faaliyetleri ve Yasssıada Mahkemelerindeki Savunması (1950-1961)", Türk Tarihine Dair Yazılar III, Alparslan Demir, Ed., Gece Kitaplığı, Ankara, ss.785-800, 2018
Kurt Güveloğlu G. , "Tek Parti Döneminin Sosyo Ekonomik Uygulamaları", Tiydem, KAYSERİ, 2016 (Link)
Kurt Güveloğlu G. , "Yunan İç Savaşının Türk Basınındaki Yansımaları 1946-1949 ", Türk-Yunan İlişkileri Üzerine Makaleler, Okay, Y., Ed., Doğu Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.109-136, 2014
Kurt Güveloğlu G. , "1940 Seneci CHP Bölge Müfettişliği Raporlarında Edirne", Edirne İçin, Okay, Y., Ed., Doğu Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.135-139, 2013
Kurt Güveloğlu G. , "SHS ve Yugoslavya Krallığı'nın Türkiye ile Diplomatik İlişkileri 1923-1938", Türkiye-Sırbistan İlişkileri, Okay, Y., Ed., Doğu Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.143-190, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi