Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yilmaz Çal G. , "Orhun Abidelerindeki Bir Cümle Hakkında: "Kanıng Subça Yügürti, Süngüküng Tagça Yatdı."", III.Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Eylül 2010, vol.1, pp.229-236
Yilmaz Çal G. , "Divanu Lügati't-Türk'te ve Mukaddimetü'l Edeb'deki Giyim Kuşam Kelimeleri", Uluslararası Kaşgarlı Mahmud Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2008, pp.686-695
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Demirci E.Ş. , Şişman G. , Yilmaz Çal G. , "Rize Halk Kültürü Derlemeleri I (Mani, Halk Şiiri, Atma Türkü, Ağıt, Menkıbe, Efsane ve Halk İnanışı)", Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Matbaası, RİZE, 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi