Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2009-2016
Yüksek Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2005-2009
Lisans, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2001-2005
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Osmanzâde Tâ’ib Ahmed’in Münşeatı “Gevher-i Yektâ” (Transkripsiyonlu Metin-İnceleme ve Türkçe Kelime Grupları)", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Mart, 2016.
Yüksek Lisans, "Türkçede Kısaltma Grupları", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Haziran, 2009.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi