Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Dağdelen G., Çelik D.D.K. , Esin D.A. , "Ankara İlinde İlköğretim ve Lise Son Sınıfa Devam Eden ve Gençlik Danışmanlık ve Sağlık Hizmet Merkezi Hizmetlerine Başvuran Gençlerin Başvuru Nedenleri, Hizmet Gereksinimleri, Hizmete Ulaşmada Karşılaştıkları Engelleri ve Beklentileri/A Review on the Reasons of Application, Service Needs , Expectations and Barriers in Receiving Services Among Elemetary and High School Senior Students who Apply to Receive Services at Youth Counseling and Health Service Centers in the Province of Ankara/ Sağlık ve Toplum Yıl:20 , Sayı: 1 Ocak-Mart 2010", Health and the Community Journal/Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı Yay., vol.1, pp.13-26, 2010 (Link) (Özet) (Abstract)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Dağdelen G., ""Reasons and Consequences of Early Marriage"/Published by Association of Happy Children ISBN: 978-605-5307-04-2", International Child Needs Symposium, International Child Needs Symposium Book, ANKARA, TÜRKIYE, 18 Mayıs 2012 - 19 Aralık 2015, pp.531-543 (Özet) (Abstract)
Dağdelen G., "Being Turkish Erasmus Student in Slovenia/IJAEDU- International E-Journal of Advances in Education, December 2015", International Conference on Advances in Education and Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12 Ekim - 14 Aralık 2015, no.Vol. I, Issue 3, pp.242-247 (Link) (Özet)
Dağdelen G., Karataş Z., "İNSANLIK ONURUNU KORUMA ADINA KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ", Sosyal Hizmet Sempozyumu 2015 Türkiye’de Sosyal Hizmet Uygulamasının 50. Yılı: İnsan Değer ve Onurunu Yüceltmek, MANİSA, TÜRKIYE, 26-28 Kasım 2015, ss.266-276 (Özet)
Dağdelen G., Karataş Z., "“ Importance of Early Detection and Warning System for Protection of Children From Risks/ISBN:978-9944-0486-5-1", Social Work Symposium: Child’s Welfare and Protection, KOCAELİ, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013, ss.301-316 (Link) (Özet)
Dağdelen G., "“TV Style Marriage or Arranged Marriage in TV Setting” ", International Multidisciplinary Women’s Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 13-16 Ekim 2009, pp.--- (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi