Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Uygulamalı Sosyoloji
Sosyal Hizmetler
Toplumsal Yapı ve Değişme
Kriminoloji
Aile Sosyolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Criminology & Penology
Social Work
Education & Educational Research
Family Studies
Women'S Studies
Sociology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi