Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Abay G. , Gul E., Gunlu A., Ersahin S., Ursavas S., "Spatial variation, mapping, and classification of moss families in semi-arid landscapes in NW Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.187, 2015
Abay G. , Altun M., Koldas S., Tufekci A.R., Demirtas I., "Determination of Antiproliferative Activities of Volatile Contents and HPLC Profiles of Dicranum scoparium (Dicranaceae, Bryophyta)", COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING, vol.18, pp.453-463, 2015
Abay G., Gul E., Ursavas S., Ersahin S., "Substratum properties and mosses in semi-arid environments. A case study from North Turkey", CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE, vol.35, pp.181-196, 2014
Abay G., Keceli T., "Sphagnum molle (Sphagnaceae, Bryophyta) in Turkey and SW Asia", CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE, vol.35, pp.105-112, 2014
Abay G., Altun M., Karakoc O.C., Gul F., Demirtas I., "Insecticidal Activity of Fatty Acid-Rich Turkish Bryophyte Extracts Against Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae)", COMBINATORIAL CHEMISTRY & HIGH THROUGHPUT SCREENING, vol.16, pp.806-816, 2013
Abay G., Karakoc O.C., Tufekci A.R., Koldas S., Demirtas I., "Insecticidal activity of Hypnum cupressiforme (Bryophyta) against Sitophilus granarius (Coleoptera: Curculionidae)", JOURNAL OF STORED PRODUCTS RESEARCH, vol.51, pp.6-10, 2012
Keceli T., Abay G., Ursavas S., "Barbilophozia lycopodioides (Wallr.) Loeske, new to the liverwort flora of Turkey", CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE, vol.32, pp.273-277, 2011
Abay G., Uyar G., Keceli T., Cetin B., "Sphagnum centrale and other remarkable bryophyte records from the Kackar Mountains (Northern Turkey)", CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE, vol.30, pp.399-407, 2009
Blockeel T.L., Abay G., Bakalin V.A., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Cetin B., et al., "New national and regional bryophyte records, 19", JOURNAL OF BRYOLOGY, vol.30, pp.231-237, 2008
Uyar G., Abay G., Cetin B., Keceli T., "Dicranum flexicaule Brid. (Dicranaceae, Bryopsida), new to the moss flora of southwest Asia", CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE, vol.29, pp.103-106, 2008
Abay G., Uyar G., Cetin B., Keceli T., "Bucklandiella microcarpa (Hedw.) Beduarek-Ochyra & Ochyra (Grimmiaceae, Bryopsida), new to the moss flora of Turkey and South-West Asia", CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE, vol.28, pp.145-148, 2007
Keceli T., Abay G., "Pallavicinia lyellii (Hook.) Carruth. in Turkey, new to southwestern Asia", CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE, vol.28, pp.249-252, 2007
Keceli T., Abay G., "Telaranea europaea (Lepidoziaceae, Hepaticae), new for Turkey", CRYPTOGAMIE BRYOLOGIE, vol.28, pp.79-81, 2007
Blockeel T., Abay G., Cetin B., Bednarek-Ochyra H., Ochyra R., Smith R., et al., "New national and regional bryophyte records, 7", JOURNAL OF BRYOLOGY, vol.25, pp.141-144, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Bal A.N., Abay G. , "Landscape Plants of Recep Tayyip Erdoğan University, Zihni Derin Campus (Rize-Turkey)", Journal of Anatolian  Environmental&Animal Sciences, vol.4, no.1, pp.11-15, 2019
Abay G. , Ursavaş S., "Çankırı İlinin Briyofit Listesi", Anatolian Bryology, vol.5, pp.56-64, 2019 (Link)
Tuttu G., Abay G. , Yıldırımlı Ş. , "Some Wild Edible Plants of Tosya District (Kastamonu, Turkey)", International Journal of Scientific and Technological Research, vol.5, no.3, pp.129-135, 2019 (Link)
Tuttu G. , Abay G. , Yildirimli Ş., "Tosya (Kastamonu) İlçesinin Endemik ve Nadir Bitkileri ", Journal of Anatolian  Environmental&Animal Sciences, no.1, pp.48-52, 2019 (Özet) (Abstract)
Abay G. , "The Bryophyte Flora of Recep Tayyip Erdoğan University, Zihni Derin Campus (RizeTurkey) ", Anatolian Bryology, vol.4, pp.72-78, 2018 (Link)
Yildirimli Ş. , Tuttu G. , Abay G. , "Solenanthus abayi (Boraginaceae), a new species from Turkey", Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.24, ss.47-56, 2017
Yağlıoğlu M.Ş., Abay G. , Demirtaş İ. , Şahin Yağlıoğlu A. , "Phytochemical screening, antiproliferative and cytotoxic activities of the mosses Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. and Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.", Anatolian Bryology, vol.3, pp.31-42, 2017 (Link)
Abay G. , "A preliminary list of subalpine and alpine bryophytes of Rize, North-East Turkey", Anatolian Bryology, vol.3, pp.75-80, 2017 (Link)
Abay G. , Batan N., Özdemir T., "Bryophyte checklist of Rize, North-East Turkey", Arctoa, no.25, pp.386-392, 2016 (Link)
Yavuz A., Abay G., "The urban moss flora of the Çankırı city (NW, Turkey)", Anatolian Bryology, vol.1, pp.42-60, 2015
Keçeli T., Ursavas S., Abay G., "Türkiye´nin B6 Karesinin Bryophyta Kontrol Listes", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.14-24, 2011
Ursavas S., Abay G., "Contributions to the bryoflora of Ilgaz Mountains, Yenice Forests, Turkey", Biological Diversity and Conservation, vol.2, pp.112-121, 2009
Ursavas S., Abay G. , "Türkiye´nin A2 Karesinin Karayosunları (Musci) Kontrol Listesi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.33-43, 2009
Abay G., Ursavas S., "Çankırı ili araştırma ormanı karayosunu (Musci) flora ve ekolojisi", Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.61-70, 2009
Abay G. , Uyar G., Keceli T., Cetin B., "Contributions to the bryoflora of the Kaçkar Mts (NE Anatolia, Turkey)", Phytologia Balcanica, vol.15, pp.317-329, 2009
Şahin A., Abay G. , "Gürgenli Dağı Karayosunu (Musci) Florasına Katkılar (Bayramören/Çankırı)", Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.10, ss.83-92, 2009
Abay G. , "Contributions to the moss (Musci) flora of Çankırı (Yapraklı)", SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.24-35, 2008
Abay G. , Ursavas S., Şahin A., "The chorology of the Turkish moss species of Andreaceae, Archidiaceae, Aulacomniaceae, Amblystegiaceae and Anomodontaceae families", Gazi University Journal of Science, vol.20, pp.51-60, 2007
Abay G. , Ursavas S., Kadioğlu N.B., Tarhan İ., "Artvin (A4) ve Antalya (C12)’dan Bazı Karayosunu (=Musci) Kayıtları", Tabiat ve İnsan, cilt.1, ss.19-32, 2006
Gul E., Abay G. , Kuter N., "Çankırı Kenti Park ve Bahçelerindeki Ağaç ve Çalı Türleri", Kafkas Üniversitesi Artvin Orman Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.60-68, 2006
Abay G. , Uyar G., Cetin B., Keceli T., "Fırtına Vadisi (Çamlıhemşin, Rize) Buxus sempervirens L. Toplumlarının Yayılış Gösterdiği Alanların Karayosunu (Musci) Florası", SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.37-49, 2006
Keceli T., Abay G. , "Liverworts (Hepaticae) of Değirmenboğazı, Karakabaağaç, Başdeğirmendere Villages and Their Environs (Manyas, Balıkesir)", Gazi Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.141-152, 2006
Abay G. , "Karayosunları (Musci)’nda Spor ve Protonema Gelişimi", Tabiat ve İnsan, cilt.1, ss.2-12, 2006
Abay G. , "Contributions to the moss flora (Musci) of Çankırı Province (Eldivan-Karadere)", Ot Sistematik Botanik Dergisi, vol.12, pp.175-186, 2005
Abay G. , Ursavas S., "Mosses (Musci) of Değirmenboğazı (Manyas District, Balıkesir)", Turk J Bot, vol.29, pp.425-434, 2005
Abay G. , "Bryofitler (Bryophyta)’in Orman Ekosistemi ve Çevre İle Olan İlişkilerindeki Önemi", Tabiat ve İnsan, cilt.1, ss.4-10, 2005
Öner N., Abay G. , "The Vegetation of Yenice Forests (Ilgaz / Çankırı)", Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.164-180, 2005
Öner N., Abay G. , "Contributions to the flora of Yenice Forests (Ilgaz/Çankırı)", Gazi Üniversitesi Kastamonu Orman Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.181-192, 2005
Abay G. , "Karayosunları (Musci)’nın Yapısı ve Gelişimi", Tabiat ve İnsan, cilt.1, ss.4-11, 2005
Abay G. , "The Moss Flora (Musci) of Kıyıcık Village (Fındıklı / Rize)", Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.11, ss.149-162, 2004
Göl C., Abay G. , "Ankara Üniversitesi Çankırı Orman Fakültesi Ağaçlandırma Sahası Genel Toprak Özellikleri ve Doğal Bitki Türleri Üzerine Araştırmalar", Batı Akdeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Dergisi, cilt.211, ss.51-73, 2003
Abay G. , Cetin B., "The Moss Flora ( Musci) of Ilgaz Mountain National Park", Turk J Bot, vol.27, pp.321-332, 2003
Abay G. , "Göktaş (Murgul)-Arhavi (Artvin) Yöresi Hydrophyt (Nemcil) Bitkileri", Tabiat ve İnsan, cilt.1, ss.34-36, 2001
Öner N., Abay G. , "İndağ (Ilgaz-Çankırı)-Diphan (Kastamonu) Arasında Yalancı İğde (Hippophae rhamnoides L.)'nın Oluşturduğu Meşçere Kuruluşları Üzerine Bir Araştırma", Tabiat ve İnsan, cilt.1, ss.10-14, 2001
Abay G. , Kiliç A., "Pürenbeleni ve Yanıktepe (Mersin) Yörelerindeki Bazı Bitkilerin Yöresel Adları ve Etnobotanik Özellikleri", Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.8, ss.97-104, 2001
Abay G. , "Göktaş (Murgul) vadisi (Artvin) ve çevresinin florasına katkılar", Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.7, ss.9-28, 2000
Anşin R., Özkan Z.C., Abay G. , Eminağaoğlu Ö. , "New floristic records from A8 (Artvin)", Ot Sistematik Botanik Dergisi, cilt.4, ss.95-98, 1997
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Keceli T., Abay G. , "Trichocolea tomentella (Trichocoleaceae), Türkiye Ciğerotları (Marchantiophyta) Florası için yeni kayıt", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.577-
Abay G. , "", , TÜRKİYE,
Ursavas S., Abay G. , "Türkiye´nin B9 ve B10 Karesinin Karayosunları (Musci) Kontrol Listesi", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.581-
Ursavas S., Abay G. , "Türkiye´nin C13 Karesinin Karayosunları (Musci) Kontrol Listesi", 21. Ulusal Biyoloji Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.582-
Abay G. , "", , ,
Tuttu G., Abay G. , Yildirimli Ş., "useful plants used as herbal tea in Tosya (Kastamonu) district", I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE”, KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2107, pp.986-986
Abay G. , "The bryophyteflora of Zihni Derin Campus in Recep Tayyip Erdoğan University (Rize-Turkey)", ECOLOGY 2018, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.339-339 (Link)
Çorbaci Ö.L. , Abay G. , Oğuztürk T. , Üçok M. , "Rize Kent Merkezi Mesut Yılmaz (Sahil) Parkı Bitkileri", XXI. Peyzaj Mimarlığı Akademik Topluluğu (PEMAT) 2018 yılı Toplantısı, VAN, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, ss.90-90
Abay G. , "A preliminary bryophyte list of Artvin province, Turkey", ECOLOGY 2018, KASTAMONU, TÜRKIYE, 19-23 Haziran 2018, pp.880-880 (Link)
Bal A.N., Abay G. , "The landscape design Gymnosperms in the Zihni Derin Campus of Recep Tayyip Erdoğan University (Rize-Turkey)", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.29-29
Tuttu G., Abay G. , Yildirimli Ş. , "New floristic records for A4 square (Tosya, Kastamonu)", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.31-31
Tuttu G., Abay G. , Yildirimli Ş., "New floristic records for A5 square (Tosya, Kastamonu)", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.32-32
Bal A.N., Abay G. , "The landscape design Angiosperms in the Zihni Derin Campus of Recep Tayyip Erdoğan University (Rize-Turkey)", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.30-30
Tuttu G., Abay G. , Yildirimli Ş., "The flora of Tosya district (Kastamonu)", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.27-27
Altun M., Abay G. , "Determination of Chemical Content of Sphagnum molle plant and investigation on antiproliferative activity with real-time cell analysis system", International Congress on Chemistry and Materials Science, ANKARA, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.203-203
Tuttu G. , Abay G. , Yildirimli Ş. , "Ethnobotanical importance of quince (Cydonia oblonga Mill.) and usage patterns in Tosya", International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2017, pp.332-332
Tuttu G. , Abay G. , Yildirimli Ş. , "Ethnobotanical properties of Tosya district (Kastamonu, Turkey) geophytes", International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2017, pp.126-126
Tuttu G. , Abay G. , Yildirimli Ş. , "Some edible wild plants in Tosya district (Kastamonu, Turkey)", International Symposium on Biodiversity and Edible Wild Species, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Nisan 2017, pp.331-331
Abay G. , "Sphagnum species in eastern black sea region of Turkey", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.33-33
Abay G. , "Evaluation of mosses in landscape architecture studies", International Forestry & Environment Symposium, TRABZON, TÜRKIYE, 7-10 Kasım 2017, pp.160-160
Altun M., Demirtas I., Abay G. , "The Antiproliferative activities of Sphagnum palustre extracts againts HeLa cells", International Conference on Natural Science and Engineering, KİLİS, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2016, pp.2641-2644 (Link)
Abay G. , "An overview of endemic Turkish bryophytes", International Forestry Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2016, pp.164-170
Abay G. , "Why Should We Care about Mosses? ", International Forestry Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 7-10 Aralık 2016, pp.214-214
Batan N. , Özdemir T. , Abay G. , "Dicranella crispa (Hedw.) Schimp. new to Turkey", Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.271-271
Batan N. , Özdemir T. , Abay G. , "Bryophyta Flora of Burdur Province (Turkey)", Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.270-270
Abay G. , Batan N. , Özdemir T. , "Current checklist of the bryophytes of Rize, Turkey", Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2016) , ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.1-1
Altun M., Demirtas I., Abay G. , "The antiproliferative activities of Sphagnum molle extracts against HeLa cells", International Conference on Natural Science and Engineering, KİLİS, TÜRKIYE, 19-20 Mart 2016, pp.2679-2681 (Link)
Tuttu G., Abay G. , Yildirimli Ş., "Orchids of Tosya Districts (Kastamonu, Turkey)", Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.403-403
Özdemir T. , Batan N. , Abay G. , "Bryophyta (Musci) Flora of Ordu Province (Turkey)", Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.269-269
Özdemir T. , Batan N. , Abay G. , "Anthocerotophyta and Marchantiophyta Flora of Ordu Province (Turkey)", Symposium on EuroAsian Biodiversity (SEAB 2016), ANTALYA, TÜRKIYE, 23-27 Mayıs 2016, pp.268-268
Abay G. , "Bazı tarımsal bryofitlerin toprak ve habitat tercihleri", Doğu Karadeniz 2. Organik tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2015, ss.95-95
Abay G. , "Tarımsal alanlarda bryofit çeşitliliği üzerine yapılan bazı çalışmaların kritiği", Doğu Karadeniz 2. Organik tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Eylül 2015, ss.37-37
Abay G. , "Bryodiversity of Turkey", SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION IN THE FIELD OF PLANT DIVERSITY AND BIOTECHNOLOGY BETWEEN TURKEY AND GERMANY , ARTVİN, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.15-15
Yağlioğlu M.Ş. , Abay G. , Demirtas I., Şahin Yağlioğlu A., "The phytochemical analysis, antiproliferative and cytotoxic effects of Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. moss extracts", Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2014, pp.169-169
Tuttu G., Abay G. , "Çankırı ve çevresi zehirli bitkileri", III. International Non-wood Forest Products Symposium, KAHRAMANMARAŞ, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2014, pp.931-943
Yağlioğlu M.Ş. , Abay G. , Demirtas I., Şahin Yağlioğlu A., "The phytochemical analysis, antiproliferative and cytotoxic effects of Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. moss extracts", Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2014, pp.168-168
Keceli T., Abay G. , "Fındıklı (Rize) ciğerotu florasına katkılar", 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2014, ss.48-48
Bilgili B.C., Çorbacioğlu Ö.L., Müftüoğlu V., Abay G. , "Determination of Potential Use in Urban Landscape Design of Natural Abies Taxa Growth at Different Altitudes in Turkey", 14 th. International Fir Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, vol.12, no.3, pp.237-241
Altun M., Gul F., Abay G. , Demirtas I., "Hypnum cupressiforme ve Conocephalum conicum bitkilerinin Doymuş ve Doymamış Yağ Asitlerini Ayırma Teknikleri", Kromatografi Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2012, ss.84-84
Gul F., Altun M., Abay G. , Demirtas I., "Dicranum scoparium ve Homalothecium lutescens bitkilerinin Doymuş ve Doymamış Yağ Asitlerini Ayırma Teknikleri.", Kromatografi Kongresi, TOKAT, TÜRKIYE, 6-9 Haziran 2012, ss.108-108
Abay G. , Ursavas S., Cetin B., "Epiphytic mosses growing on Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana trees in Ilgaz forests of Turkey.", 14 th. International Fir Symposium, KASTAMONU, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2012, vol.12, no.3, pp.170-175
Abay G. , "Türkiye´de Yayılış Gösteren Bazı Briyofitlerin Etnobriyolojik Kullanımları (Ethnobryological Uses of Some Bryophytes Spreading in Turkey)", 2. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2011, pp.305-321
Abay G. , Ursavas S., Keceli T., "Türkiye’nin B7 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi , DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.394-395
Ursavas S., Keceli T., Abay G. , "Türkiye’nin B8 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi , DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.392-393
Keceli T., Ursavas S., Abay G. , "Türkiye’nin B6 Karesinin Bryophyta Kontrol Listesi", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi , DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.395-396
Abay G. , Kamer D., "Biyoçeşitliliğimizin Az Bilinen Bileşenleri "Bryofitler"", III. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, ARTVİN, TÜRKIYE, 20-22 Mayıs 2010, ss.1115-1125
Abay G. , Ursavas S., Şahin A., "Türkiye´nin A3 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi", I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, BARTIN, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2009, ss.613-619
Şahin A., Ursavas S., Abay G. , "Türkiye´nin A1 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi", I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, BARTIN, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2009, ss.604-612
Şahin A., Ursavas S., Abay G. , "Türkiye´nin A5 karesinin karayosunları (Musci) kontrol listesi", I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, BARTIN, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2009, ss.620-625
Öner N., Abay G. , "Silvikültürel müdahalelerin briyofitler üzerine etkileri", I. Ulusal Batı Karadeniz Ormancılık Kongresi, BARTIN, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2009, ss.656-662
Abay G. , Ursavas S., "Çankırı Karatekin Üniversitesi Orman fakültesi Araştırma Ormanı Karayosunu (Musci) Florası", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.449-449
Ursavas S., Abay G. , "Türkiyenin A2 karesi için hazırlanmış karayosunu (musci) listesi", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.445-445
Abay G. , "Bryofitlerin Kullanım Alanları, Ekolojik ve Ekonomik Önemi", I. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2006, pp.258-265
Abay G. , Uyar G., Cetin B., Keceli T., "New bryofloristic records for the square A4 (Rize, Turkey)", IV Balkan Botanical Congress, Sofya, BULGARISTAN, 20-26 Haziran 2006, pp.134-139
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi