Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi Bryofit Florası", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-708, Yönetici, Devam Ediyor
"Rize İli Park ve Bahçelerindeki Bitki Türlerinin Envanteri", BAP Arastırma Projesi, 824, Araştırmacı, Devam Ediyor
"RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ ZİHNİ DERİN YERLEŞKESİ PEYZAJ BİTKİLERİ", TÜBITAK Projesi, 1919B011602921, Danışman, Devam Ediyor
"Tosya (Kastamonu) İlçesinin Florası ve Etnobotaniği", BAP Doktora, OF12035D0, Yönetici, Devam Ediyor
"Artvin ilinin karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitlilik envanter izleme projesi ve Yusufeli baraj göl aynası altında kalacak bitki türlerinin tespiti", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, 2014-107964_1, Danışman, 2016
"Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. ve Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. karayosunu ekstraktlarının HeLa ve C6 hücrelerine karşı antiproliferatif etkileri", BAP Y.Lisans, 2013/21, Yönetici, 2014
"Fındıklı (Rize) ve Çevresinin Ciğerotları (Marchantiophyta) ve Boynuzotları (Anthocerotophyta) Florası", BAP Arastırma Projesi, 2011/08 , Araştırmacı, 2013
"Çankırı-Korubaşı Tepe ve Civarı Jipsli Alanlardaki Karayosunları (Bryophyta)´nın İklim ve Toprak Etkileşiminin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2010/02 , Yönetici, 2013
"Kaçkar Dağları Bryofit Florası ", TÜBITAK Projesi, TBAG-2404 (104T014) , Yönetici, 2007
"Kastamonu Çevresi (Ilgaz Dağı Milli Parkı-Araç-Kurşunlu) Karayosunları (Musci) Flora ve Ekolojisi ", BAP Doktora, 97-12-00-01, Araştırmacı, 2000