Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Prof.Dr., ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 2014 - 2015
Doç.Dr., ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 2008 - 2014
Yrd.Doç.Dr., ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, Orman Fakültesi, 2007 - 2008
Yrd.Doç.Dr., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Çankırı Orman Fakültesi, 2004 - 2007
Arş.Gör.Dr., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Çankırı Orman Fakültesi, 2001 - 2004
Arş.Gör., ANKARA ÜNİVERSİTESİ, Çankırı Orman Fakültesi, 1997 - 2001
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rize Yerel Çevre Eylem Planı Danışma Kurulu Üyesi, Rize Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü, , 03.11.2017 - Devam Ediyor
Dekan, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, , 22.06.2017 - Devam Ediyor
Dekan, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, , 02.08.2016 - 22.06.2017
Akademik Kurul Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Fakülte Kurulu, 24.03.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, , 24.03.2015 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 24.03.2015 - Devam Ediyor
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 24.03.2015 - Devam Ediyor
Dekan, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, , 18.03.2015 - 20.07.2016
Kurak ve Yarı Kurak Alanlar Çalışma Grubu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı , , 02.01.2012 - Devam Ediyor
Etik Kurul Üyesi, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ , , 04.12.2011 - 03.12.2012
Farabi Koordinatörü, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ , , 01.12.2010 - 04.12.2011
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Öğretim Üyeliğine Başvuru-Değerlendirme Komisyonu , , 04.01.2010 - 05.12.2011
Yönetim Kurulu Üyesi, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, , 05.04.2009 - 29.01.2015
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Eğitim Komisyonu, , 04.01.2009 - 02.12.2012
Dekan Yardımcısı, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, , 26.12.2007 - 30.07.2010
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, 02.12.2007 - 31.01.2015
Akademik Kurul Üyesi, ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi, Fakülte Kurulu, 02.12.2007 - 29.01.2015
VERDİĞİ DERSLER
Genel Botanik, Lisans, 2018-2019
Bitki Tanıma ve Değerlendirme II, Lisans, 2018-2019
Mesleki Uygulama, Lisans, 2018-2019
Bitirme Çalışması, Lisans, 2018-2019
Temel Fotoğrafçılık, Lisans, 2018-2019
Bitkisel Biyoçeşitlilik, Lisans, 2018-2019
Bitki Tanıma ve Değerlendirme I, Lisans, 2018-2019
Yer Örtücü Bitkiler, Lisans, 2018-2019
Bitki Tanıma ve Değerlendirme II, Lisans, 2017-2018
Mesleki Uygulama Bilgisi, Lisans, 2017-2018
Genel Botanik, Lisans, 2017-2018
İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı, Lisans, 2017-2018
Bitirme Çalışması, Lisans, 2017-2018
Bitki Tanıma ve Değerlendirme I, Lisans, 2017-2018
Yer Örtücü Bitkiler, Lisans, 2017-2018
Bitkisel Biyoçeşitlilik, Lisans, 2017-2018
Bitki Tanıma ve Değerlendirme II, Lisans, 2016-2017
Genel Botanik, Lisans, 2016-2017
İç Mekan Bitkileri ve Tasarımı, Lisans, 2016-2017
Genel Botanik, Lisans, 2016-2017
Yer Örtücü Bitkiler, Lisans, 2016-2017
Bitkisel Biyoçeşitlilik, Lisans, 2016-2017
Bitki Tanıma ve Değerlendirme I, Lisans, 2016-2017
Bitki Tanıma ve Değerlendirme II, Lisans, 2015-2016
Bitki Tanıma ve Değerlendirme I, Lisans, 2015-2016
Genel Botanik, Lisans, 2015-2016
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Tuttu, "Tosya (Kastamonu) İlçesinin Florası ve Etnobotaniği", ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği / Orman Botaniği ABD, Aralık, 2017.
Yüksek Lisans, A.Yavuz, "Çankırı ili kent merkezi ve yakın çevresinin karayosunu (musci) florası", ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Ocak, 2015.
Yüksek Lisans, M.Yağlioğlu, "Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. ve Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. karayosunu ekstrelerinin HeLa ve C6 hücrelerine karşı antiproliferatif ve sitotoksik etkileri", ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, T.Tahsinoğlu, "Ömerli Barajı Çevresinin Karayosunları (Musci) Florası (Paşaköy/İstanbul)", ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Şubat, 2010.
Yüksek Lisans, A.Şahin, "Gürgenli Dağı Karayosunu (Musci) Florası (Bayramören/Çankırı)", ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Mayıs, 2009.
Yüksek Lisans, S.Ursavaş, "Ilgaz-Yenice (Çankırı) Ormanları'nın Karayosunları (Musci) Florası", ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Fakültesi Orman Mühendisliği, Mayıs, 2008.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği, KTU Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2019
Atama, Dr. Öğretim Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ocak, 2019
Atama, Dr. Öğr. Üyesi kadro atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Mayıs, 2019
Doçentlik, Eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Şubat, 2019
Atama, Dr. Öğretim Üyeliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ocak, 2019
A. Personel, Araştırma Görevliliği Sınavı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ocak, 2019
Doçentlik, Eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Temmuz, 2019
Tez Savunma, Ormanların Karbon Depolama Miktarının Ekonomik Analizi (Örümcek İşletme Şefliği Örneği), Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği ABD, Haziran, 2018
Doktora Yeterlik, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı, Şubat, 2018
Doçentlik, Eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Mart, 2018
Atama, Dr. Öğr. Üyesi kadro atama, Bayramiç MYO, Kasım, 2018
Tez Savunma, Tez Savunma, KTU Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji ABD, Ekim, 2018
Tez Savunma, Kazdağları (Balıkesir)'nda Etnobotanik Bir Çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2017
Doçentlik, Doçentlik sözlü sınavı, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2017
Tez Savunma, Ardahan (merkez) ve Göle ilçesinini yapraklı karayosunu (musci) florası, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Haziran, 2017
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Temmuz, 2017
Doçentlik, Eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Mart, 2017
Doçentlik, Eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Aralık, 2017
Tez Savunma, Thymus leucotrichus Hal. bitkisinin mikroçoğaltımı, in vitro rozmarinik asit ve uçucu yağ profillerinin araştırılması, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Haziran, 2017
Tez Savunma, Stevia rebaudiana Bertoni bitkisinin in vitro üretim çalışmaları, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Haziran, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Şubat, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Şubat, 2016
Atama, Profesör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Şubat, 2016
A. Personel, Araştırma Görevliliği, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ocak, 2016
Atama, Yardımcı Doçent kadrosuna Atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Kasım, 2016
Tez Savunma, Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Kasım, 2016
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Aralık, 2015
Atama, Profesör, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mayıs, 2015
Doçentlik, Doçentlik, İstanbul Üniversitesi, Nisan, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Haziran, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Artvin Çoruh Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı, Temmuz, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı, Ocak, 2015
Doçentlik, Eser inceleme, Üniversiteler Arası Kurul, Kasım, 2014
Tez Savunma, Doktora, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı , Nisan, 2012
Atama, Yardımcı Doçent, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Doktora, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı , Kasım, 2011
Tez Savunma, Doktora, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı , Haziran, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans , Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı , Kasım, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı , Ocak, 2009
Atama, Yardımcı Doçent, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Kasım, 2009
A. Personel, Araştırma Görevliliği, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ocak, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı , Aralık, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı , Ocak, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı , Eylül, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı , Şubat, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı , Şubat, 2006
Tez Savunma, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı , Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı , Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Orman Mühendisliği Anabilim Dalı , Eylül, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi