Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Siprofloksasin Yapısı İçeren Bazı Hibrit Moleküllerin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 118Z439, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Bazı Yeni Benzoksazol Hibrit Bileşiklerinin Sentezi ve Antimikrobiyal Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-858, Yönetici, Devam Ediyor
"Potansiyel biyoaktif bazı benzimidazol türevi bileşiklerin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve pankreatik lipaz inhibisyon özelliklerinin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-544, Araştırmacı, 2017
"Potansiyel Biyoaktif Bazı Kumarin Hidrazid Türevlerinin Sentezi ve yapılarının Aydınlatılması", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-662, Yönetici, 2018
"Mikrodalga Yöntemiyle Baz Yeni 1,2,4-Triazol-3-on Halkası İçeren Kumarin Türevlerinin Sentezi ve Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 115Z047, , 2016
"Bazı Tetrasubstitüe Benzimidazol Türevlerinin Sentezi ve Bazı Biyolojik Özelliklerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.02.05, Araştırmacı, 2015
"Bazı Yeni Benzimidazol Türevi Bileşiklerin Sentezi ve Antitümör Aktivitelerinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.102.02.03, Araştırmacı, 2016
"Yeni Bir Yöntem Kullanılarak Bazı Yeni İmidazol Türevi Bileşiklerin Mikrodalga Işıma İle Sentezlenmesi", TÜBITAK Projesi, 212T183, , 2014
"Bazı Yeni Triazol Halkası İçeren Oksadiazol Türevi Bileşiklerin Mikrodalga Ve Geleneksel Yöntemlerle Sentezlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2012.102.02.4, Araştırmacı, 2013
"Yeni bir Yöntem Kullanılarak Benzimidazol Bileşiklerinin Mikrodalga Işıma ile Sentezlenmesi ve Bu Bileşiklerin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 108T356, , 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi