Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Duman M. , Saticioğlu İ.B., Büyükekiz A.G. , Balta F. , Altun S., "Molecular characterization and antimicrobial resistance profile of atypical Citrobacter gillenii and Citrobacter sp. isolated from diseased rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", JOURNAL OF GLOBAL ANTIMICROBIAL RESISTANCE, vol.10, pp.136-142, 2017 (Link)
Dengiz Balta Z., Akhan S., Balta F. , "The physiological stress response to acute thermal exposure in Black Sea trout (Salmo trutta labrax Pallas, 1814)", TURKİSH JOURNAL OF VETERİNARY & ANİMAL SCİENCES, vol.41, pp.400-406, 2017 (Link)
Kacar Z.Z., Balta F. , "MULTI LOCUS SEQUENCE ANALYSIS (MLSA)-BASED IDENTIFICATION OF PSEUDOMONAS SPP. ISOLATED FROM RAINBOW TROUT (ONCHORHYNCHUS MYKISS) IN THE EASTERN BLACK SEA REGION OF TURKEY USING", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.7506-7512, 2017 (Link)
Onuk E.E., Tanrıiverdi Cayci Y., Coban A.Y. , Ciftci A., Balta F. , Didinen B.I., et al., "Balık ve yetiştirme suyu kökenli Aeromonas izolatlarının antimikrobiyal duyarlılıklarının saptanması", ANKARA UNİVERSİTESİ VETERİNER FAKULTESİ DERGİSİ, vol.64, pp.69-73, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Balta F. , Dengiz Balta Z. , "Doğu Karadeniz’de yetiştiriciliği yapılan gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)’ndan izole edilen Vibrio anguillarum suşlarının serotiplendirilmesi, genetik karakterizasyonu ve antimikrobiyal duyarlılığının belirlenmesi", ANKARA UNİVERSİTESİ VETERİNER FAKULTESİ DERGİSİ, vol.64, pp.321-328, 2017 (Link)
Kacar Z.Z., Balta F. , "MULTI LOCUS SEQUENCE ANALYSIS (MLSA)-BASED IDENTIFICATION OF PSEUDOMONAS SPP. ISOLATED FROM RAINBOW TROUT (ONCHORHYNCHUS MYKISS) IN THE EASTERN BLACK SEA REGION OF TURKEY USING", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.7506-7512, 2017
Ciftci A., Onuk E.E., Ciftci G., Findik A., Sogut M.U., Didinen B.I., et al., "Development and validation of glycoprotein-based native-subunit vaccine for fish against Aeromonas hydrophila", JOURNAL OF FISH DISEASES, vol.39, pp.981-992, 2016 (Link)
Balta F. , "PHENOTYPIC, SEROTYPIC AND GENETIC CHARACTERIZATION AND ANTIMICROBIAL SUSCEPTIBILITY DETERMINATION OF Vibrio anguillarum, ISOLATED FROM CULTURED SEA BASS (Dicentrarchus labrax L., 1758) IN THE SOUTHEAST BLACK SEA, TURKEY", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.4393-4400, 2016 (Link) (Abstract)
Onuk E.E., Cayci Y.T., Coban A.Y., Ciftci A., Balta F. , Altun S., et al., "Detection of the First QnrS Gene Positivity in Aquatic Aeromonas spp. Isolates in Turkey", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.49, pp.114-123, 2015
Onuk E.E., Ciftci A., Findik A., Ciftci G., Altun S., Balta F., et al., "Phenotypic and molecular characterization of Yersinia ruckeri isolates from Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum, 1792) in Turkey", BERLINER UND MUNCHENER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT, vol.124, pp.320-328, 2011
Ariman Karabulut H., Balta F., Yandi İ., Serezli R., "The Effects of Different Levels of Ascorbic Acid on Growth Performance and Meat Composition of Brook Trout (Salvelinus fontinalis)", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.17, pp.303-308, 2011
Balta F., Sandalli C., Kayiş Ş., Özgümüş O.B., "Molecular analysis of antimicrobial resistance in Yersinia ruckeri strains isolated from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) grown in commercial fish farms in Turkey", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, vol.30, pp.211-219, 2010
Kayiş Ş., Altinok I., Balta F., Imre H.B., "First Report of Tristomella laevis (Monogenea, Capsalidae) from Aegean Sea in Turkey", KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.16, pp.S373-S375, 2010
Balta F., Cagirgan H., "Oxytetracycline residues in cultured gilthead sea bream (Sparus aurata L. 1758) tissues", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, pp.7192-7196, 2010
Kayiş Ş., Altinok I., Balta F., "First reported case of Chironomid midge larva infestations in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss Walbaum 1792) eggs", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.34, pp.215-218, 2010
Kayiş Ş., Capkin E., Balta F., Altinok I., "Bacteria in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) in the Southern Black Sea Region of Turkey - A Survey", ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH, vol.61, pp.339-344, 2009
Balta F., Kayis S., Altinok I., "External protozoan parasites in three trout species in the Eastern Black Sea region of the Turkey: intensity, seasonality, and their treatments", BULLETIN OF THE EUROPEAN ASSOCIATION OF FISH PATHOLOGISTS, vol.28, pp.157-162, 2008
Altinok I., Balta F., Capkin E., Kayiş Ş., "Disease of rainbow trout caused by Pseudomonas luteola", AQUACULTURE, vol.273, pp.393-397, 2007
Serezli R., Cagirgan H., Okumus İ., Akhan S., Balta F., "The effect of oxytetracycline on non-specific immune response in sea bream (Sparus aurata L. 1758)", TURKISH JOURNAL OF VETERINARY SCIENCES, vol.29, pp.31-35, 2005
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Balta F. , Dengiz Balta Z., "Some Ciliated Protozoan Parasitic Infestations and Treatments in the Cultured Black Sea Trout (Salmo coruhensis)", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, cilt.2, ss.29-33, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Balta F. , Dengiz Balta Z. , "Vibrio Infection and Treatment on the Juvenile Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Transferred Seawater", Journal of Anatolian Environmental&Animal Sciences, cilt.1, no.1, ss.14-20, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Balta F. , Dengiz Balta Z. , Özgümüş O.B., Çağirgan H. , "The Antimicrobial resistance and investigation of Yersinia ruckeri from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) farms in the Eastern Black Sea Region", JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL&ANIMAL SCIENCES, cilt.1, no.3, ss.72-76, 2016 (Link)
Kayiş Ş., Er A., Balta F., "Comparison of Formalin Treatment on the Çoruh Trout (Salmo coruhensis) Infested with Ichthyobodo Necator and Ichthyophthirius multifiliis", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.2, ss.47-52, 2015
Kurtoğlu İ., Ak K., Delihasan Sonay F., Kayiş Ş., Balta F., Köse Ö., et al.,"Sibirya Mersin Balığında (Acipenser baerii) Larval Gelişim ve Ön Besleme Evresinde Karşılaşılan Deformasyonlar", El-Cezerî Journal of Science and Engineering, cilt.2, ss.1-11, 2015
Şahin T., Kurtoğlu İ.Z., Balta F., "Quantitative Characteristics of Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) Semen Throughout the Reproductive Season,", Turkish Journal of Science & Technology, cilt. 26, no.1, ss.81-87, 2014
Şahin T., Kurtoğlu İ.Z., Balta F., "Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss)'nın spermatolojik özellikleri ve spermanın kısa süreli muhafazası", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.87-92, 2013
Kayiş Ş., Balta F., Serezli R., Er A., "PARASITES ON DIFFERENT ORNAMENTAL FISH SPECIES IN TURKEY", Journal of FisheriesSciences.com, cilt.7, ss.114-120, 2013
Şahin T., Kurtoğlu İ.Z., Balta F., "Effect of Different Extenders and Storage Periods on Motility and Fertilization Rate of Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss) Semen", Universal Journal of Agricultural Research, vol.1, pp. 65-69, 2013
Balta F. , Onuk E.E., "Detection of The First QnrS Gene Positivity in Aquatic Aeromonas spp. Isolates in Turkey", MIKROBIYOLOJI BULTENI, vol.49, pp.299-300, 2015
Balta F., Kayiş Ş., Dengiz Balta Z. , "Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı alabalıklarında Görülen Costiasis Enfestasyonu ve Tedavisi. ", Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi,, cilt.5, no.2, ss.11-16, 2009
Balta F., Çağirgan H. , "Levrek’lerde (Dicentrarchus labrax L.,1758) Sağaltım Sonrası Oksitetrasiklinin Kas ve Derideki Rezidüsünün Belirlenmesi.", E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, cilt.24, no.2, ss.173-178, 2007
Kayiş Ş., Balta F., Yandi İ., Akhan S. , "Costia necatrix ve Ambiphyra spp İle Enfeste Olmuş Lepistes ( Poecilia reticulata) Balıklarında Formaldehit Uygulaması.", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.3, ss.527-529, 2005
Balta F., Serezli R., Kayiş Ş., Akhan S. , Yandi İ., "Gökkuşağı Alabalığında (Oncorhynchus mykiss) Oksitetrasiklin HCl’nin Nötrofillerin Fagositik Aktivitesine ve Bazı Kan Parametrelerine Etkisi. ", Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, no.1, ss.7-11, 2005
Ariman Karabulut H., Balta F., Yandi İ., Kayiş Ş., Serezli R., "Farklı Seviyelerdeki Askorbik Asitin Kaynak Alabalığında (Salvelinus fontinalis) Büyüme, Kondisyon, Yemdeğerlendirme, Yaşama Oranı ve Et Verimi Özelliklerine Etkileri. ", Türk Sucul Yaşam Dergisi., cilt.3, ss.418-423, 2005
Balta F., Çağirgan H. , Kayiş Ş., "Kültürü Yapılan Gökkuşağı Alabalıklarında (Oncorhynchus mykiss) İzole edilen Yersinia ruckeri’nin İdenfikasyonunda API 20E Testinin Kullanılabilirliği.", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.3, ss.434-437, 2005
Akhan S. , Tanrikul T.T. , Balta F., Serezli R., "Levrek (Dicentrarchus labrax L.1758)’lerde Oksitetrasiklin Kullanımının Nötrofillerin Fagositik Aktivitesine Etkisinin İncelenmesi. , 15-3, 455-461.", Elazığ FBE Dergisi, cilt.15, ss.455-461, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Balta F., Çağirgan H. , "Kültürü Yapılan Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) Görülen ‘‘Flexibacter columnaris’’ Enfeksiyonu", III. Doğuanadolu Su Ürünleri Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKIYE, - , ss.163-
Balta F., "Kültürü Yapılan Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) Görülen ‘‘Flexibacter psychrophila’’ Enfeksiyonu", IX. Ulusal Su Ürünleri Sempozyum, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss. 641 -
Balta F., Dengiz Balta Z. , "Kültürü Yapılan Karadeniz Alabalığı (Salmo coruhensis)’nda Görülen Siliat Parazit Enfestasyonu ve Tedavisi P1-A", 18. Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.P1-A-
Balta F., İpek Z.Z., Dengiz Balta Z. , Sandalli C., Özgümüş O.B., "Fırtına Deresi Üzerinde Bulunan Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinde Aeromonas spp. Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotiklere Direncinin Belirlenmesi", 18. Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, - , ss.133-
Balta F., Kayiş Ş., "Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Yavrularında Görülen Costia Enfestasyonu ve Tedavisi", Gümüşhane ve Yöresini Kalkınması Sempozyumu, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, - , ss.118s-
Arabaci M. , Kocabaş M. , Balta F., "Asidik, Nötr ve Alkali Sucul Ortamların Gökkuşağı Alabalığında (Oncorynchus mykiss) Bazı Fizyolojik Özellikler Üzerine Etkileri ve Bazı Çözüm Önerileri", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, - , ss.285s-
Balta F., Kayiş Ş., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Gökkuşağı alabalıklarında Görülen Costiasis Enfestasyonu ve Tedavisi", 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.33s-
Onuk E.E., Çiftci A., Findik A., Çiftci G., Altun S., Balta F., et al., "Gökkuşağı Alabalıklarından (Oncorhynchus mykiss walbaum, 1792) İzole Edilen Yersinia ruckeri Suşlarının Fenotipik ve Moleküler Karakterizasyonu", IX. Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., - , ss.24-
Onuk E.E., Tanriverdi Çayci Y., Çoban A.Y. , Ciftci A., Balta F., Didinen B.I. , et al., "Antimicrobial susceptibility profile of fish and water originated Aeromonas isolates in Turkey", International VETistanbul Group Congress 2015, RUSYA, - , pp.324 pp -
Arabaci M. , Balta F., Diler İ., "Toprak Havuzlarda Büyütülen Akvaryum Balıklarının (Japon ve Lepistesler) Pazarlamasında Karşılaşılan Düşük Yaşama Oranı Probleminin İyileştirilmesi Üzerine bir Çalışma.", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ELAZIĞ, TÜRKIYE, - , ss.401-
Çiftci A., Onuk E.E., Aksoy A., Çiftci G., Ünlü Söğüt M., Findik A., et al., "Entrepreneurial opportunities in the field of microbiology in Ondokuz Mayıs Üniversity Veterinary Faculty: development and Validation of Vaccine on Fish.", The 2nd International Conference on “Entrepreneurship: Emphasizing Improvement of Business Environment, IRAN, - , cilt.1, ss.51pp-
Çiftci A., Onuk E.E., Çiftci G., Findik A., Söğüt Ünlü M., Didinen B.I. , et al., "Comparative analysis of Aeromonas hydrophila strains for development and validation of native-subunit protein vaccine", International VETistanbul Group Congress 2015, RUSYA, - , pp.568pp-
Onuk E.E., Tanriverdi Çayci Y. , Çoban A.Y., Çiftci A., Balta F., Didinen B.I. , et al., "Türkiye’deki su ve balıklardan izole edilen Aeromonas türlerinde ilk qnrS pozitifliği.", XI. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (uluslararası katılımlı), ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.268-
Tokşen E., Balta F., Koyuncu E., Tanrikul T.T. , "Treatment Trials Of Parasites Of Cultured Gilthead Sea Bass (Dicentrarchus labrax) and Sea Bream (Sparus aurata) in Turke", 2nd International Symposium On Sustainable Development, BOSNA HERSEK, - , pp.114-
Balta F., Dengiz Balta Z. , İpek Z.Z., "Determination of Antibiotics Susceptibility Profiles and Biochemical Properties of Vibrio anguillarum Isolated from Sea bass Grown in Floating Net Cages (Dicentrarchus labrax L., 1758) in the Black sea.", İnternational symposium on Fisheries and Aquatic Science (FABA 2014), TRABZON, TÜRKIYE, - , pp.547p.-
Çiftci A., Onuk E.E., Çiftci G., Findik A., Söğüt M.Ü., Gülhan T., et al., "Balık kökenli Aeromonas hydrophila suşlarının antibiyotip, genotip, protein profili ve spesifik antijenik glikoprotein varlığı yönünden karşılaştırmalı analizi ile aşı ve teşhis kitleri geliştirilmesi", XI. Veteriner Hekimleri Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası katılıml, ANTALYA, TÜRKIYE, - , ss.36-
Balta F., Dengiz Balta Z. , Kayiş Ş., İpek Z.Z., Er A., "Doğu Karadeniz’de Ağ Kafeslerde Yetiştirilen Gökkuşağı Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’da Görülen Vibrio Enfeksiyonu ve Tedavisi", 5. Doğu Anadolu Bölgesi Su Ürünleri Sempozyum, ELAZIĞ, TÜRKIYE, - , ss.118-
Balta F., Dengiz Balta Z. , Kayiş Ş., Kurtoğlu İ.Z., İpek Z.Z., Er A., et al., "Gökkuşağı Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792)’da Görülen Gaz Kabarcığı Haastalığı Üzerine Bir Çalışma. ", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.132-
Kurtoğlu İ.Z., Ak K., Delihasan Sonay F., Kayiş Ş., Balta F., Yandi İ., et al., "Farklı Işık Yoğunluklarının Sibirya Mersin Balığı (Acipenser baeri)’nın Yavru Büyüme Performansına Etkileri", 17. Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.162-
Çağirgan H. , Değirmenci U. , Nemli E., Balta F., Sanver F., "Yurdumuzda Balık Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Yasal Kullanımı", 1. Ulusal Alabalık Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, - , ss.2s-
Balta F., Dengiz Balta Z. , Er A., İpek Z.Z., Kayiş Ş., "Alabalık Yavrularında Görülen Hexamitozisin Tanı ve Tedavisi", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, - , ss.44s-
Kayiş Ş., Er A., Balta F., İpek Z.Z., "Farklı Protozoan Parazitler ile Enfeste Olmuş Çoruh Alabalığı (Salmo coruhensis)’nda Formalin Tedavisi", 3. Ulusal Alabalık Sempozyumu, KASTAMONU, TÜRKIYE, - , ss.35s-
Balta F., Sandalli C., Kayiş Ş., Özgümüş O.B., "Doğu Karadeniz Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliklerinde Yersinia ruckeri’nin Portörlük Yönünden Tetkiki", XV. Ulusal Su Ürıünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, - , ss.313s-
Kayiş Ş., Altinok I., Çapkin E. , Balta F., Boran H., "Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bulunan Alabalık İşletmelerinin Balık Sağlığı Yönetimi’ne Bakışı", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , RİZE, TÜRKIYE, - , ss.69s-
Balta F., Kayiş Ş., Altinok I., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Yetiştiriciliği Yapılan Alabalıkların Dış Yüzeyine Yerleşen Protozoan Parazitlerin Mevsimsel Dağılımları", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, - , ss.406s-
Balta F. , Verep B. , Terzi E. , "Acute Toxic Effect of the Antifreeze (Ethylene Glycol) on Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss) ", 1st INTERNATIONAL BLACK SEA CONGRESS ON ENVIRONMENTAL SCIENCES, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, vol.1, no.11, pp.1-11 (Link)
Balta F. , Verep B. , Terzi E. , "Acute toxic effect of the antifreeze (ethylene glycol) on rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)", 1st International Black Sea Congress on Enviromental Sciences, GİRESUN, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 3 Eylül 2016, pp.167-167
Kurtoğlu İ.Z. , Ak K., Delihasan Sonay F., Kayış Ş. , Balta F., Yandi I., et al.,"Sibirya Mersin Balığı (Acipenser baeri)'nda Larva Gelişim ve Ön Besleme Evresinde Deformasyonlar ve Yaşama Oranlarının Belirlenmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.161-162
Er A. , Kayiş Ş. , Kaçar Z.Z. , Balta F. , "Türkiye' nin Doğu Karadeniz Kıyılarında Yayılım Gösteren Nerocila spp.'nin Konakçı Hassasiyetinin Belirlenmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.138-138
Değirmenci U.D., Çağirgan H. , Sanver F., Özkan Özyer B. , Balta F., "Isolation and Identification of İnfectious Pancreatic Necrosis Virus (IPNV) from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss, Walbaum) fingerlings in Turkey", 13th International Conference of fish anmd shellfish diseases, Grado, VATİKAN, 17-21 Eylül 2007, pp.81-81
Balta F., Çağirgan H. , "Columnaris diseases in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", First International Symposium on Fisheries & Ecology Proceedings, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 1998, pp.515-519
Çağirgan H. , Tanrikul T.T. , Balta F., "Characteristics of Yellow Pigmented Bacteria Isolated from Diseased Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)", International Conference ‘‘Diseases of Fish and Shellfish’’, Edinburg, İSKOÇYA, 14-14 Eylül 1997, pp.P-143-P-143
DİĞER YAYINLAR
Balta F., Kayiş Ş., "RİZE-ARTVİN KÜLTÜR BALIKCILIĞI TEŞVİKİ VE GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ. YETİŞTİRİCİ REHBERİ. BALIK HASTALIKLARI", Ders Notu, ss.163-180, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi