Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Karadeniz Bölgesinde Kültürü Yapılan Levrek (Dicentrarchus labrax L. 1758) Balıklarında Görülen Vibrio Enfeksiyonları ve Tedavisi", BAP Y.Lisans, 2015.53002.103.02.01, Yönetici, Devam Ediyor
"Gökkuşağı Alabalıkların (Oncorhynchus mykiss)'da Görülen Lactococcus garvieae Enfeksiyonu Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 2014.103.02.03, Yönetici, Devam Ediyor
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Kuluçkahanelerinde Görülen Psuedomonas spp Enfeksiyonları ve Antibiyotiklere Direncinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.103.02.1., Yönetici, Devam Ediyor
"Aroa ve Aroc Mutant Yersinia Ruckeri ve Vibrio Anguillarum'Un Canlı Aşı Olarak Kullanılması", TÜBITAK Projesi, 262582, Araştırmacı, 2014
"Balık Kökenli Aeromonas hydrophila Suşlarının Antibiyotip, Genotip, Protein Profili Ve Spesifik Antijenik Glikoprotein Varlığı Yönünden Karşılaştırmalı Analizi Ile Aşı Ve Teşhis Kitleri Geliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 111O806, Araştırmacı, 2015
"Karaca Mersin (Acipenser gueldenstaedti) ve Sibirya Mersini (Acipencer baeri) Türlerinin Doğu Karadeniz Şartlarında Alabalık Yetiştiriciliği İşletmelerine İlave Tür Olabilme İhtimalinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2011.103.02.3, Araştırmacı, 2014
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliklerinde Yersinia ruckeri Taşıyıcılığı ve Antibiyotik Direncinin Moleküler Karakterizasyonu", TÜBITAK Projesi, 107T901, Yönetici, 2009
"Fırtına Deresi Üzerinde Bulunan Gökkuşağı Alabalık Çiftliklerinde Aeromonas spp Enfeksiyon Etkenleri ve Antibiyotiklere Direncinin Belirlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 2008.103.02.1, Yönetici, 2010
"Çoklu PCR (mPCR) metoduyla bakteriyel balık hastalıklarının teşhis edilmesi.", TÜBITAK Projesi, 2003K120750, Araştırmacı, 2008
"Gökkuşağı Alabalıklarının (Oncorhynchus mykiss ) Deri ve Solungaçlarına Yerleşen Protozoa Parazitler ve Sağaltımı.", BAP Y.Lisans, 2004.124.001.02, Yönetici, 2005
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Çiftliklerinde Yersinia ruckeri’nin Portörlük Yönünden Tetkiki", BAP Arastırma Projesi, 2004.124.001.01, Yönetici, 2006
"Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss)’nda Oksitetrasiklin HCL İle Tedavinin İmmun Sisteme Etkisinin NBT Testi İle Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2002.124.001.02, Yönetici, 2004
"17 ?-Methytestosteron’un Alabalık(Oncorhynchus mykiss) Yavrularının Büyüme Yem Değerlendirme ve Et Verim Özelliklerine Etkileri.", BAP Arastırma Projesi, 2002.124.001.05, Araştırmacı, 2004
"Yeme Belirli Oranlarda İlave Edilen C-Vitaminin Kaynak Alabalığı (Salvelinus fontinalis)’nın Büyüme Özelliklerine Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2001.124.001.02, Yönetici, 2003
"Levrek (Dicentrarchus labrax L.1758) ve Çipura (Sparus aurata L.1758) Balıklarında Sağaltım Sonrası Oksitetrasiklin Rezidüsünün Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, VHAG-1333, Araştırmacı, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi