Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2006 - 2012
Yrd.Doç.Dr., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Su Ürünleri Fakültesi, 1999 - 2006
Arş.Gör., KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Rize Su Ürünleri Fakültesi, 1994 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği , 02.04.2015 - Devam Ediyor
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimler, 18.12.2013 - Devam Ediyor
Senato Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği , 10.07.2007 - 10.07.2013
Senato Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Rize Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği , 17.03.2006 - 11.04.2012
Bölüm Başkanı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rize Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği , 10.04.2004 - 10.04.2007
Dekan Yardımcısı, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rize Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği , 05.02.2000 - 30.09.2003
Senato Üyesi, KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Rize Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiriciliği , 03.02.2000 - 03.02.2003
VERDİĞİ DERSLER
Balıklarda Paraziter Hastalıklar, Yüksek Lisans, 2015-2016
Balık Patolojisi, Lisans, 2014-2015
Balık Hastalıkları, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Z.İpek, "Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchusmykiss) Çiftliklerinde Hastalık Oluşturan Pseudoumonas Türlerinin Genetik Analizi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, Ş.Kayiş, "Rize-Trabzon İllerinde Yetiştiriciliği Yapılan Yetiştiriciliği Yapılan Üç Farklı Alabalık Türünde Görülen Ichthyobodo necator Enfestasyonu ve Tedavisi Üzerine Bir Çalışma", KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitütüsü Su Ürünleri Anabilim Dalı, Ekim, 2006.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Salarha Havzası Akarsularında Evsel Atık Sulardan Dolayı Oluşabilecek Bakteriyolojik ve Deterjan Kökenli Kirliliğin Araştırılması, RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , Ocak, 2016
Tez Savunma, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Gökkuşağı Alabalığı (Onchorhynchus mykiss) Çiftliklerinde Hastalık Oluşturan Pseudomonas Türlerinin genetik Analizi, RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , Haziran, 2015
Tez Savunma, Deriner Baraj Gölü Balık Faunasının Bakteriyel ve Paraziter Patojenler Açısından Araştırılması , RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , Ekim, 2015
Tez Savunma, Çay Bitkisi (Camellia sinensis) Tohumunun Balık Sağlığı Alanında Kullanımının Araştırılması, RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , Nisan, 2014
Tez Savunma, Doğu Karadeniz'de Yayılım Gösteren Nerocila spp.'nın Konakçı Hassasiyetinin Belirlenmesi, RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , Şubat, 2013
Tez Savunma, Rize İlinde Organik Alabalık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Yapısal ve Ekonomik Analizi, RTEÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , Haziran, 2012
Tez Savunma, Civa II Klorür+ün Farklı Sıcaklık ve Sertlik Derecelerinde Gökkuşağı Alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) Üzerine Olan Akut Toksisitesinin Belirlenmesi, RİZE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ , Haziran, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi