Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Şahin C. , Ceylan Y. , Kalayci F. , "Purse Seine Fishery Discards on the Black Sea Coasts of Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, pp.81-91, 2015
Kalayci F., Yeşilçiçek T., "The size selectivity of whiting (Merlangius merlangus euxinus) caught by gillnet in the eastern Black Sea of Turkey", JOURNAL OF THE MARINE BIOLOGICAL ASSOCIATION OF THE UNITED KINGDOM, vol.94, pp.1539-1544, 2014 (Link) (Abstract)
Ceylan Y., Şahin C., Kalayci F., "Bottom trawl fishery discards on the Black Sea coast of Turkey", MEDITERRANEAN MARINE SCIENCE, vol.15, pp.156-164, 2014
Kalayci F., Yeşilçiçek T., "Influence of season, depth and mesh size on the trammel nets catch composition and discard in the Southern Black Sea, Turkey", MARINE BIOLOGY RESEARCH, vol.10, pp.824-832, 2014 (Link)
Kalayci F., Yeşilçiçek T., "Effects of Depth, Season and Mesh Size on the Catch and Discards of Whiting (Merlangius merlangus euxinus) Gillnet Fishery in the Southern Black Sea, Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.14, pp.449-456, 2014 (Link)
Kalayci F., Yeşilçiçek T., "Investigation of the Selectivity of Trammel Nets Used in Red Mullet (Mullus barbatus) Fishery in the Eastern Black Sea, Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.12, pp.937-945, 2012 (Link)
Samsun S., Erdem Y., Kalayci F., "Feeding Regime of Whiting (Gadus merlangus euxinus Nordmann, 1840) In Turkish Middle Black Sea Coast", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.11, pp.515-522, 2011
Kalayci F., Samsun S., Şahin C., Samsun O., Gözler A.M., "Comparison of biological characteristics of the horse Mackerel (Trachurus trachurus L. 1758) which caught of different fishing gears in the Southern Black Sea (Turkey)", INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES, vol.39, pp.43-48, 2010
Erdem M.E., Kalayci F., Duyar H.A., Samsun S., "SHELF LIFE AND BIOCHEMICAL COMPOSITION OF BONITO FISH (Sarda sarda, BLOCH, 1758) STORED AT 4C AND FISHING WITH DIFFERENT FISHING TOOLS", JOURNAL OF MUSCLE FOODS, vol.20, pp.242-253, 2009
Şahin C., Emiral H., Okumus I., Gözler A.M., Kalayci F., Hacimurtezaoglu N., "The Benthic Exotic Species of the Black Sea: Blood Cockle (Anadara inaequivalvis, Bruguiere, 1789: Bivalve) and Rapa Whelk (Rapana thomasiana, Crosse, 1861: Mollusc)", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.8, pp.240-245, 2009
Şahin C., Kasapoglu N., Gözler A.M., Kalayci F., Hacimurtazaoglu N., Mutlu C., "Age, Growth, and Gonadosomatic Index (GSI) of Mediterranean Horse Mackerel (Trachurus mediterraneus Steindachner, 1868) in the Eastern Black Sea", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.33, pp.157-167, 2009
Duyar H.A., Erdem M.E., Samsun S., Kalayci F., "The Effects of the Different Woods on Hot-Smoking Vacuum Packed Atlantic Bonito (Sarda sarda) Stored at 4 degrees C", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.7, pp.1117-1122, 2008
Samsun O., Samsun N., Bilgin S., Kalayci F., "Population biology and status of exploitation of introduced garfish Belone belone euxini (Gunther, 1866) in the Black Sea", JOURNAL OF APPLIED ICHTHYOLOGY, vol.22, pp.353-356, 2006
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Yeşilçiçek T., Kalayci F., Şahin C., "Length-Weight Relationships of 10 Fish Species from the Southern Black Sea, Turkey", Journal of FisheriesSciences.com. 9(1): , vol.9, pp.019-023, 2015 (Link)
Kalayci F., Yeşilçiçek T., "Length based seasonal growth of the garfish, Belone belone (Linnaeus, 1761) (Belonidae), in the southeast Black Sea.", African Journal of Biotechnology, vol.11 ,, pp.8742-8750, 2012 (Link)
Şahin C., Hacimurtazaoglu N., Gözler A.M., Kalayci F., Ağirbaş E., "Doğu Karadeniz Bölgesinde Gırgır Ağlarında Hedef Dışı Av Kompozisyonunun Araştırılması Üzerine Bir Ön Çalışma", Journal of fisheries sciences, vol.2, pp.677-683, 2008
Samsun N., Erik G., Kalayci F., Dalgiç G., "Dalga ve rüzgârlarla sahile vuran deniz salyangozlarının (Rapana venosa Valenciennes, 1846) bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, cilt.3, ss.30-33, 2008
Samsun N., Kalayci F., Samsun O., "Seasonal Variation in Length, Weight, and Sex Distribution of Turbot (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) in the Sinop Region (Black Sea) of Turkey", Turkish Journal of Zoology, TUBİTAK, vol.31, pp.371-378, 2007
Kalayci F., Samsun N. , Samsun O., Bilgin S., "Length-weight relationship of 10 fish species caught by bottom trawl and midwater trawl from the Middle Black Sea", Turkey, Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , vol.7, pp.33-36, 2007
Kalayci F., Bilgin S., Samsun O., Samsun N., " Orta Karadeniz?de avlanan çaça (Sprattus sprattus phalericus RISSO, 1826) balığı stoğunun genel durumu ve balık endüstrisi içerisindeki yerinin araştırılması.", EÜ, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.449-455, 2006
Bilgin S., Samsun N. , Samsun O., Kalayci F., "Orta Karadeniz?de 2004-2005 av sezonunda avlanan hamsi?nin Engraulis encrasicolus L. 1758, boy-frekans analiz metodu ile populasyon parametrelerinin tahmini. ", EÜ, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.359-364, 2006
Samsun N. , Kalayci F., Samsun O., Bilgin S., "Samsun Körfezi?nde avlanan istavrit (Trachurus trachurus L. 1758) balığının bazı biyolojik özelliklerinin belirlenmesi.", EÜ, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.481-486, 2006
Samsun O., Kalayci F., Samsun N. , Bilgin S., " Karadeniz?de orta su trolü ile avlanan pelajik balıkların bazı biyolojik özellikleri ve avcılık verilerinin incelenmesi.", EÜ, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.487-493, 2006
Erdem M.E., Kalayci F., Samsun N. , "Sinop kıyılarında avlanan pasifik kefali (mugil so-iuy, basilevsky, 1855) filetolarında besin içeriklerinin dağılımı. ", E.Ü, Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.421-424, 2006
Samsun O., Samsun N., Kalayci F., Bilgin S., "A study on recent variations in the population structure of european anchovy (Engraulis encrasicolus L., 1758) in the Southern Black Sea. ", EÜ, Su Ürünleri Fakültesi Dergisİ, cilt.23, ss.301-306, 2006
Samsun N., Samsun O. , Kalayci F., "Sinop Bölgesinde (Karadeniz) Avlanan Kalkan (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) Balığının Et Verimi ile Protein ve Yağ Oranlarının Mevsimsel Değişimi ", Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.629-935, 2005
Samsun N., Kalayci F., Samsun S., "Sinop bölgesinde avlanan kalkan (Scophthalmus. maeoticus Pallas, 1811) balığının biyolojik ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi, ", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.3, ss.57-63, 2005
Samsun N. , Kalayci F., "Survival Rates of Black Sea Turbot (Scophthalmus maeoticus Pallas, 1811) Captured by Bottom Turbot Gillnets in Different Depths and Fishing Seasons Between 1999 and 2004", Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences , vol.5, pp.57-62, 2005
Bayhan B., Kalayci F., Sever T.M., Samsun N. , "Orta Karadeniz?de dağılım gösteren karagöz istavrit?in (Trachurus trachurus L., 1758) (Pisces:carangidae) mevsimsel beslenme rejimi üzerine ilk gözlemler, ", Türk Sucul Yaşam Dergisi,, cilt.3, ss.110-114, 2005
Bilgin S., Samsun N. , Kalayci F., Samsun O., "Zargana Balığı (Belone belone euxini Günther, 1866) Et Veriminin Mevsim, Yaş ve Cinsiyete Göre Değişimi", SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.1-6, 2004
Samsun N., Kalayci F., "Orta Karadeniz (Sinop)?de kalkan avcılığı, birim çabadaki av miktarı ve kalkan ağlarının özelliklerinin belirlenmesi", SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi Dergisi , cilt.2, ss.100-109, 2004
Samsun N. , Kalayci F., Erdem Y., "Dip Paraketasında Kanca Büyüklüğünün Seçicilik Üzerine Etkisi. ", SDÜ, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.52-63, 2003
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Ceylan Y., Yeşilçiçek T., Şahin C., Kalayci F., "Bycatch Of The Midwater Trawl On The Southern Black Sea.", FABA 2014: International Symposium on Fisheries and Aquatic Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.45-45
Samsun O., Aksu H., Kalayci F., "Karadeniz?de Gırgır ve Ortasu Trolü Avcılığının Son Yıllardaki Gelişiminin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi.", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.134-134
Kalayci F., Şahin C., Samsun S., Hacimurtazaoglu N., "Rize İlinde Küçük Ölçekli Balıkçılığın Sosyo-Ekonomik Yapısı", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.134-134
Şahin C., Ceylan Y., Kalayci F., Hacimurtazaoglu N., "Dogu Karadeniz'de Girgir Tekneleri ile Farkli Derinliklerde Yapilan Avciligin Hedef Disi Av Komposizyon", 15. ULUSAL SU ÜRÜNLERI SEMPOZYUMU, RİZE, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2009, ss.167-167
Kalayci F., Samsun N. , Samsun O. , Şahin C., Dalgiç G., "Sinop Bölgesinde Dip Ağlarında Iskarta (Discard) Olarak Avlanan Lapin (Symphodus Tinca, Linnaeus, 1758) (Labridae) Balığının Biyolojik Özellikleri Ve Et Veriminin Belirlenmes", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.154-155
Erdem M.E., Kalayci F., Samsun N., "Sinop Kıyılarında Avlanan Bazı Balık Türlerinin Kimyasal Kalitelerinin Karşılaştırılması", XIV Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 4-7 Eylül 2007, ss.189-189
Samsun O. , Kalayci F., Bilgin S., Samsun N., "Ülkemiz Su Ürünleri Avcılığı Sektöründe Samsun İli Balıkçılığının Önemi, Sorunları ve Bilimsel Araştırmalar Işığında Çözüm Önerileri", Geçmişten Geleceğe Samsun Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 4-6 Mayıs 2006, ss.549-564
Samsun N. , Samsun O. , Bilgin S., Kalayci F., "Sinop Yöresinde Küçük Balıkçılar Tarafından Avlanan Palamut (Sarda sadra Bloch, 1758) Balığının Av Kompozisyonu ve Et Veriminin Araştırılması", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2003, ss.506-511
Samsun O., Samsun N., Bilgin S., Kalayci F., " Zargana (Belone belone euxini, Günther, 1866) Balığının Yaş, Büyüme, Ölüm Oranları İle Kondisyon Faktörü ve Et Veriminin Araştırılması. XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı", XII. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu Bildiriler Kitabı, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 2-5 Eylül 2003, ss.525-531
DİĞER YAYINLAR
Kalayci F., "Ülkemizde Avcılığın Su Ürünleri Üretimindeki Yeri ve Rize İlinin Katkısı. ", Sunum, ss.1, 2008 (Link)
Bilgin S., Kalayci F., Samsun N. , Samsun O. , Uğur Ö., "Ortasu Trolü ve Karadeniz?de Ortasu Trol Avcılığı. ", Teknik Rapor, ss.20-25, 2006 (Link)
Kalayci F., "Karadeniz?de Çaça Avcılığı ve Su Ürünleri Balık Unu ve Yağı Sanayinde Kullanımı, ", Sunum, ss.1, 2006 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi