Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Su Ürünleri Fakültesi Kapalı Devre Akvaryum Sisteminin Kurulması Ve Karadeniz Araştırma Gemisinin Örnekleme Özelliklerinin Geliştirilmesi", BAP Alt Yapı, FAP-2016-689, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Borçka Baraj Gölü (Artvin)'nde Yaşayan Yayın Balığı (Silurus glanis L., 1758)'nın Biyo-ekolojik Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2015.53001.103.03.08 , Yönetici, Devam Ediyor
" Strengthening the University as driver of the socio-economic and environmental sustainability in the process of European harmonization of the fishery sector. UniEuroFish Project", AB Destekli Diğer Projeler, THR2.2.IQVET/P-03/1061, Araştırmacı, 2015
"Doğu Karadeniz'de (Rize Sahillerin'de) Zargana Balığı, (Belone belone Günther, 1866) Popülasyon Dinamiği ve Balıkçılığı.", BAP Arastırma Projesi, 2012.103.03.3, Araştırmacı, 2015
" Karadeniz Yunusları ve Balıkçılıkla Etkileşimi: Karaya Vuran Yunuslar (Rize ve Artvin kıyı şeridi) ve Kalkan Dip Uzatma Solungaç Ağlarının Etkisi. ", BAP Arastırma Projesi, 2010.103.03.2, Araştırmacı, 2013
" Rize Bölgesinde Kullanılan Solungaç ve Fanyalı Uzatma Ağlarının Seçiciliklerinin Araştırılması. ", BAP Arastırma Projesi, 2010.103.03.1, Yönetici, 2011
"KARADENİZDE BALIKÇILIK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ SOSYO-EKONOMİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM/HAYSÜD/2009/09/01/03, Araştırmacı, 2011
"Karadeniz?de Kullanılan Trol ve Gırgır Ağlarının Hedef Dışı Tür ve Iskarta Oranlarının Belirlenmesi. ", BAP Arastırma Projesi, 2009.103.03.1 , Araştırmacı, 2011
"Feasibility of Monitoring Fishing Vessel Activity in the Black Sea Using Automatic İdentification System (AIS) Techonology ", AB Destekli Diğer Projeler, 252341, Araştırmacı, 2007
"Orta Karadeniz’de İki Tekne İle Çekilen Orta Su Trolünün Av Verimi ve Av Kompozisyonunun Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, S-094, Araştırmacı, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi