Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ, 2001-2006
Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ, 1999-2001
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, SİNOP SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ, SU ÜRÜNLERİ , 1990-1994
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Orta Karadeniz?de avlanan istavrit (Trachurus trachurus L., 1758) balığının üreme özellikleri ve popülasyon parametrelerinin belirlenmesi", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, "Dip paraketasında kanca büyüklüğünün seçicilik üzerine etkisi", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SU ÜRÜNLERİ AVLAMA VE İŞLEME TEKNOLOJİSİ Haziran, 2001.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi