Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 42
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 120
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 40
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Kalayci F, "Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, Nisan 2014
Kalayci F, "Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, Haziran 2014
Kalayci F, "Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, Ekim 2014
Kalayci F, "Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, Ocak 2012
Kalayci F, "Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, Aralık 2011
Kalayci F, "Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, TÜBİTAK, Eylül 2009
Kalayci F, "Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Haziran 2007