Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yaban Mersini Ekstresinin Ratlarda Deneysel Olarak Oluşturulan Yaralarının İyileşmesine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, TSA-2019-977, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Ratlara farklı Magnetik Rezonans kontrast ajanların uygulamanın testisteki etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2016-559, Yönetici, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi