Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Radyodiagnostik
Histoloji-Embriyoloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Radiology, Nuclear Medicine & Medical Imaging