Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Anayasa Hukuku
Genel Kamu Hukuku
İnsan Hakları
Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Law