Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Metal-Organik Kafes Yapılar ve Enerji Uygulamaları", TÜBITAK Projesi, 112T956, Araştırmacı, 2015
"Farmakolojik Aktiviteye Sahip 5,5-dietilbarbitürik Asit'in (barbital) Metal Kompleksleri: Sentezi, Yapısal Ve Termik Özellikleri", TÜBITAK Projesi, 108T304, Yönetici, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi