Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2009 - 2014
Yrd.Doç.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2006 - 2009
Uzman, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ, 2000 - 2006
Arş.Gör., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, 1997 - 1999
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 24.06.2014 - 05.05.2015
Enstitü Müdürü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 17.06.2012 - 01.06.2015
Senato Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 17.06.2012 - 01.06.2015
BAP Komisyon Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 16.06.2012 - 10.06.2015
Bölüm Başkan Yardımcısı, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 01.02.2007 - 02.03.2009
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Yavuz Yildiz, "YENİ MONO- VE DİHİDROKSAMİK ASİTLERİN VE METAL KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2016.
Yüksek Lisans, A.Ertürk, "İlaç Etken Maddesi İçeren Yeni Hidroksamik Asitlerin ve Metal Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu ve Bazı Biyolojik Aktivitelerinin İncelenmesi", RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2013.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi