Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, Justus-Liebig Universitaet Giessen, Bitki Islahı Enstitüsü , Bitki Islahı , ALMANYA, 1997-2003
Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü , Tarla Bitkileri , 1991-1994
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi , Tarla Bitkileri , 1987-1991
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Erweiterung der genetischen Basis bei Raps (Brassica napus L.) durch Resynthese", Justus-Liebig Universitaet Giessen Bitki Islahı Enstitüsü Bitki Islahı Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, "Samsun Ekolojik Koşullarında Farklı Bezelye Genotiplerinin Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma ", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ü Tarla Bitkileri Temmuz, 1994.
YABANCI DİLLER
Almanca, Çok İyi
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi