Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi , 2014 - Devam Ediyor
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2013 - 2014
Prof.Dr., BOZOK ÜNİVERSİTESİ, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2011 - 2013
Doç.Dr., BOZOK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2010 - 2011
Doç.Dr., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2006 - 2010
Yrd.Doç.Dr., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2005 - 2006
Arş.Gör.Dr., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2004 - 2005
Arş.Gör., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992 - 1994
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Maviyemiş Araştırma ve Uygulama merkezi Müdürlüğü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri, 01.07.2015 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Pazar Meslek Yüksekokulu, , 18.02.2015 - 01.04.2019
BAP Komisyon Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri, 16.06.2013 - 01.04.2017
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 19.03.2013 - Devam Ediyor
Dekan, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri, 18.02.2013 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, BOZOK ÜNİVERSİTESİ , , 24.05.2012 - 18.02.2013
BAP Komisyon Üyesi, BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, 15.06.2010 - 18.02.2013
Senato Üyesi, BOZOK ÜNİVERSİTESİ , , 15.05.2010 - 18.03.2013
Sokrates ERASMUS Temsilcisi, BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi , Tarla Bitkileri , 15.05.2010 - 18.03.2013
Bölüm Başkanı, BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, 15.03.2010 - 18.02.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 15.07.2006 - 18.02.2010
Sokrates ERASMUS Temsilcisu, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi , Tarla Bitkileri , 15.09.2005 - 18.03.2010
VERDİĞİ DERSLER
Bitki Islahı, Lisans, 2015-2016
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi, Lisans, 2015-2016
Tarla Tarımının İlkeleri, Lisans, 2015-2016
Mesleki Uygulama III, Lisans, 2015-2016
Mesleki Uygulama I, Lisans, 2015-2016
Mesleki İngilizce I, Lisans, 2015-2016
Tarla Bitkileri, Ön Lisans, 2015-2016
Araştırma ve Deneme Metodları, Lisans, 2014-2015
İstatistik, Lisans, 2014-2015
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Lisans, 2014-2015
Tarım Tarihi ve Deontolojisi, Lisans, 2014-2015
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi, Lisans, 2014-2015
Genetik, Lisans, 2014-2015
Çayır Mera ve Yem Bitkileri, Ön Lisans, 2014-2015
Tarla Bitkileri, Ön Lisans, 2014-2015
İstatistik, Ön Lisans, 2014-2015
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi, Lisans, 2014-2015
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Ön Lisans, 2014-2015
TAB Tohumculuğu, Ön Lisans, 2014-2015
Tarla Tarımının İlkeleri, Lisans, 2014-2015
Mesleki Uygulama I, Lisans, 2014-2015
Alan Araştırması, Ön Lisans, 2013-2014
Tarla Bitkilerine Giriş, Lisans, 2013-2014
TAB Tohumculuğu, Ön Lisans, 2013-2014
İstatistik, Ön Lisans, 2013-2014
Genetik, Ön Lisans, 2013-2014
Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Ön Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
Tarım Tarihi ev deontolojisi, Lisans, 2013-2014
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Lisans, 2013-2014
Tarla Bitkileri, Ön Lisans, 2013-2014
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Öğretim Görevlisi Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Nisan, 2015
Tez Savunma, Tuba Katı Çekengil Tez Savunma Jürisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Haziran, 2015
Atama, Profesörlük Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ocak, 2015
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Haziran, 2015
Atama, Öğretim Görevlisi Ataması, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Haziran, 2015
Atama, Öğretim Görevlisi Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Aralık, 2015
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Eylül, 2014
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Fırat Pala'nın Tez Savunması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temmuz, 2014
Atama, Araştırma Görevlisi Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Aralık, 2014
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Profesörlük Ataması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mayıs, 2013
Atama, Yrd. Doç. Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Mart, 2013
Atama, Doçentlik Kadrosu Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2013
Tez Savunma, Oğuzhan Aydın Yüksek Lisans Tez Savunması , Konya Selçuk Üniversitesi , Mart, 2011
Atama, Öğretim Görevlisi Ataması, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Haziran, 2010
Atama, Öğretim Görevlisi Ataması, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Haziran, 2010
Atama, Uğur Başaran' nın Araş. Gör. Ataması , Bozok Üniversitesi, Eylül, 2009
Atama, Hanife Mut' un Yrd. Doç. Ataması , Bozok Üniversitesi, Eylül, 2009
Atama, Zeki Mut' un Yrd. Doç. Ataması, Bozok Üniversitesi, Eylül, 2009
Atama, Erdem Gülümser ' ın Araş. Gör. Ataması , Bozok Üniversitesi, Eylül, 2009
Atama, Özge Doğanay Erbaş'ın Araş. Gör. Ataması , Bozok Üniversitesi, Eylül, 2009
Tez Savunma, Emine Kaya' nın Yüksek Lisans Tez Savunması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Hüseyin Uysal' ın Yüksek Lİsans Tez Savunması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Mehtap Özbakır'ın Yüksek Lisans Tez Savunması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temmuz, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi