Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. FATİH SEYİS
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Bölüm : TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ana Bilm Dalı : TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Sabit Telefon : +90 464 6127317
Faks : +90 464 6127316
E Posta Adresi : fatih.seyiserdogan.edu.tr | fatihseyishotmail.com
Web Adresi :
Eğitim Bilgileri
Doktora, Justus-Liebig Universitaet Giessen, Bitki Islahı Enstitüsü , Bitki Islahı , ALMANYA, 1997-2003
Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü , Tarla Bitkileri , 1991-1994
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi , Tarla Bitkileri , 1987-1991
Yaptığı Tezler
Doktora, "Erweiterung der genetischen Basis bei Raps (Brassica napus L.) durch Resynthese", Justus-Liebig Universitaet Giessen Bitki Islahı Enstitüsü Bitki Islahı Eylül, 2003.
Yüksek Lisans, "Samsun Ekolojik Koşullarında Farklı Bezelye Genotiplerinin Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma ", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi ü Tarla Bitkileri Temmuz, 1994.
Yabancı Diller
Almanca, Çok İyi
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Yağ Bitkileri
Moleküler Biyoteknoloji
Keyf Bitkileri
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Çay Yetiştirme ve Islahı
Brassica Islahı
Bitki Doku Kültürü
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
Biyo-teknoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Agronomy
Plant Sciences
Biochemistry & Molecular Biology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi , 2014 - Devam Ediyor
Prof.Dr., RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2013 - 2014
Prof.Dr., BOZOK ÜNİVERSİTESİ, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2011 - 2013
Doç.Dr., BOZOK ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2010 - 2011
Doç.Dr., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2006 - 2010
Yrd.Doç.Dr., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2005 - 2006
Arş.Gör.Dr., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Ziraat Fakültesi, 2004 - 2005
Arş.Gör., ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1992 - 1994
Mesleki ve İdari Deneyimler
Maviyemiş Araştırma ve Uygulama merkezi Müdürlüğü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri, 01.07.2015 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Pazar Meslek Yüksekokulu, , 18.02.2015 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri, 16.06.2013 - Devam Ediyor
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ , , 19.03.2013 - Devam Ediyor
Dekan, RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Tarla Bitkileri, 18.02.2013 - Devam Ediyor
MYO Müdürü, BOZOK ÜNİVERSİTESİ , , 24.05.2012 - 18.02.2013
BAP Komisyon Üyesi, BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, 15.06.2010 - 18.02.2013
Senato Üyesi, BOZOK ÜNİVERSİTESİ , , 15.05.2010 - 18.03.2013
Sokrates ERASMUS Temsilcisi, BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi , Tarla Bitkileri , 15.05.2010 - 18.03.2013
Bölüm Başkanı, BOZOK ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri, 15.03.2010 - 18.02.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi, , 15.07.2006 - 18.02.2010
Sokrates ERASMUS Temsilcisu, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Ziraat Fakültesi , Tarla Bitkileri , 15.09.2005 - 18.03.2010
Verdiği Dersler
Bitki Islahı, Lisans, 2015-2016
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi, Lisans, 2015-2016
Tarla Tarımının İlkeleri, Lisans, 2015-2016
Mesleki Uygulama III, Lisans, 2015-2016
Mesleki Uygulama I, Lisans, 2015-2016
Mesleki İngilizce I, Lisans, 2015-2016
Tarla Bitkileri, Ön Lisans, 2015-2016
Araştırma ve Deneme Metodları, Lisans, 2014-2015
İstatistik, Lisans, 2014-2015
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Lisans, 2014-2015
Tarım Tarihi ve Deontolojisi, Lisans, 2014-2015
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi, Lisans, 2014-2015
Genetik, Lisans, 2014-2015
Çayır Mera ve Yem Bitkileri, Ön Lisans, 2014-2015
Tarla Bitkileri, Ön Lisans, 2014-2015
İstatistik, Ön Lisans, 2014-2015
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi, Lisans, 2014-2015
Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Ön Lisans, 2014-2015
TAB Tohumculuğu, Ön Lisans, 2014-2015
Tarla Tarımının İlkeleri, Lisans, 2014-2015
Mesleki Uygulama I, Lisans, 2014-2015
Alan Araştırması, Ön Lisans, 2013-2014
Tarla Bitkilerine Giriş, Lisans, 2013-2014
TAB Tohumculuğu, Ön Lisans, 2013-2014
İstatistik, Ön Lisans, 2013-2014
Genetik, Ön Lisans, 2013-2014
Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Ön Lisans, 2013-2014
İstatistik, Lisans, 2013-2014
Tarım Tarihi ev deontolojisi, Lisans, 2013-2014
Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Lisans, 2013-2014
Tarla Bitkileri, Ön Lisans, 2013-2014
Jüri Üyelikleri
Atama, Öğretim Görevlisi Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Nisan, 2015
Tez Savunma, Tuba Katı Çekengil Tez Savunma Jürisi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Haziran, 2015
Atama, Profesörlük Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Ocak, 2015
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Haziran, 2015
Atama, Öğretim Görevlisi Ataması, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Haziran, 2015
Atama, Öğretim Görevlisi Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Aralık, 2015
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Eylül, 2014
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Aralık, 2014
Tez Savunma, Fırat Pala'nın Tez Savunması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temmuz, 2014
Atama, Araştırma Görevlisi Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Aralık, 2014
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Profesörlük Ataması, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mayıs, 2013
Atama, Yrd. Doç. Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi , Mart, 2013
Atama, Doçentlik Kadrosu Ataması, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2013
Atama, Yrd. Doç. kadrosuna atama, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mart, 2013
Tez Savunma, Oğuzhan Aydın Yüksek Lisans Tez Savunması , Konya Selçuk Üniversitesi , Mart, 2011
Atama, Öğretim Görevlisi Ataması, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Haziran, 2010
Atama, Öğretim Görevlisi Ataması, Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Haziran, 2010
Atama, Uğur Başaran' nın Araş. Gör. Ataması , Bozok Üniversitesi, Eylül, 2009
Atama, Hanife Mut' un Yrd. Doç. Ataması , Bozok Üniversitesi, Eylül, 2009
Atama, Zeki Mut' un Yrd. Doç. Ataması, Bozok Üniversitesi, Eylül, 2009
Atama, Erdem Gülümser ' ın Araş. Gör. Ataması , Bozok Üniversitesi, Eylül, 2009
Atama, Özge Doğanay Erbaş'ın Araş. Gör. Ataması , Bozok Üniversitesi, Eylül, 2009
Tez Savunma, Emine Kaya' nın Yüksek Lisans Tez Savunması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temmuz, 2008
Tez Savunma, Hüseyin Uysal' ın Yüksek Lİsans Tez Savunması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Mehtap Özbakır'ın Yüksek Lisans Tez Savunması, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Temmuz, 2007
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Bertoli A., Cirak C., Seyis F. , "Hypericum spp. volatile profiling and the potential significance in the quality control of new valuable raw material", MİCROCHEMİCAL JOURNAL, vol.136, pp.94-100, 2018 (Link)
Cirak C., Radusiene J., Jakstas V., Ivanauskas L., Seyis F. , Yayla F., "Altitudinal changes in secondary metabolite contents of Hypericum androsaemum and Hypericum polyphyllum", BİOCHEMİCAL SYSTEMATİCS AND ECOLOGY, vol.70, pp.108-115, 2017 (Link)
Cirak C., Radusiene J., Jakstas V., Ivanauskas L., Seyis F. , Yayla F., "Secondary metabolites of seven Hypericum species growing in Turkey", PHARMACEUTICAL BIOLOGY, vol.54, pp.2244-2253, 2016
Cirak C., Radusiene J., Jakstas V., Ivanauskas L., Yayla F., Seyis F. , et al., "Secondary metabolites of Hypericum species from the Drosanthe and Olympia sections", SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY, vol.104, pp.82-90, 2016
Seyis F. , Radusiene J., Ivanauskas L., Jakstas V., Cirak C., "Morphogenetic and phenological changes in phenolic content of Hypericum leptophyllum, an endemic Turkish species", ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES, vol.63, pp.96-104, 2016
Bertoli A., Cirak C., Seyis F. , "Hypericum origanifolium Willd.: The essential oil composition of a new valuable species", INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, vol.77, pp.676-679, 2015
Akcin A., Akcin T.A., Seyis F., Coban A.Y., Durupinar B., "Antimicrobial and Antioxidant Activity of the Essential Oil of the Turkish Endemic Species Achillea phrygia Boiss. & Bal.", JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, vol.17, pp.219-227, 2014
Akcin A., Seyis F., Akcin T.A., Cayci Y.T., Coban A.Y., "Chemical Composition and Antimicrobial Activity of the Essential Oil of Endemic Heracleum platytaenium Boiss. from Turkey", JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS, vol.16, pp.166-171, 2013
Aydın E., Altay F., Can M., Seyis F. , "In vitro multiplication of different B. rapa genotypes using different tissue culture media", NEW BIOTECHNOLOGY, vol.29, pp.S140-S140, 2012
Seyis F. , Aydın E., "Increasing genetic variation in rapeseed (Brassica napus L.) breeding using interspecific crosses supported with embryo rescue techniques", NEW BIOTECHNOLOGY, vol.29, pp.S132-S132, 2012
Bertoli A., Cirak C., Leonardi M., Seyis F., Pistelli L., "Morphogenetic changes in essential oil composition of Hypericum perforatum during the course of ontogenesis", PHARMACEUTICAL BIOLOGY, vol.49, pp.741-751, 2011
Seyis F., Friedt W., "Brassica oleracea genotypes displaying interesting fatty acid profiles for Brassica napus breeding", AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, pp.3191-3195, 2010
Cirak C., Bertoli A., Pistelli L., Seyis F., "Essential oil composition and variability of Hypericum perforatum from wild populations of northern Turkey", PHARMACEUTICAL BIOLOGY, vol.48, pp.906-914, 2010
Rygulla W., Friedt W., Seyis F., Luehs W., Eynck C., Von Tiedemann A., et al., "Combination of resistance to Verticillium longisporum from zero erucic acid Brassica oleracea and oilseed Brassica rapa genotypes in resynthesized rapeseed (Brassica napus) lines", PLANT BREEDING, vol.126, pp.596-602, 2007
Seyis F., Friedt W., Luhs W., "Yield of Brassica napus L. hybrids developed using resynthesized rapeseed material sown at different locations", FIELD CROPS RESEARCH, vol.96, pp.176-180, 2006
Hasan M., Seyis F., Badani A., Pons-Kuhnemann J., Friedt W., Luhs W., et al., "Analysis of genetic diversity in the Brassica napus L. gene pool using SSR markers", GENETIC RESOURCES AND CROP EVOLUTION, vol.53, pp.793-802, 2006
Seyis F., Snowdon R., Lühs W., Friedt W., "Molecular characterisation of novel resynthesised rapeseed (Brassica napus) lines and analysis of their genetic diversity in comparison with spring rapeseed cultivars", PLANT BREEDING, vol.122, pp.473-478, 2003
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities", Ekin Journal of Crop Breeding and Genetics, vol.4, pp.60-69, 2018 (Link)
Şavşatli Y. , Çatal M.İ., Seyis F. , Akbulut M. , Ay S., "Kudret Narında (Momordica charantia L.) Budama ve Tepe Almanın Gövde Üzerinde Tutan Meyvelerde Verim ve Meyve Özellikleri Üzerine Etkisi", Alatarım, cilt.17, ss.1-8, 2018 (Link)
Şavşatli Y. , Özcan A. , Çatal M.İ., Yurteri E. , Seyis F. , "Organik Çay Tarımında Budama Yaşı ve Diurnal Varyabilitenin Çay (Camellia sinensis (L.) O. Kuntz) Yapraklarının Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi", Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.6, pp.163-168, 2018 (Link)
Özcan A. , Yurteri E. , Seyis F. , "Total Phenolic Content and Antioxydant Activity of Two Rhododendron Species Collected from the Rize Province (Turkey)", World Researcch Journal of Agricultural Sciences, vol.4, pp.126-131, 2017 (Link) (Abstract)
Yurteri E. , Özcan A. , Seyis F. , Kevseroğlu K., "Characterisation of some Lamiaceae Species Distributed in the Rize Province, Turkey", İnternational Journal of Plant Breeding and Crop Science, vol.43, pp.300-307, 2017 (Link)
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , "In Vitro Multiplication of Stevia rebaudiana (Bertoni) Genotypes by Using Different Explants", İnternational Journal of Crop Science and Technology, vol.3, pp.36-40, 2017 (Link)
Seyis F. , "Kolza (Brassica napus L.) Kalite Islahında Biyoteknolojinin Kullanılması", Tarım Bilimleri Dergisi TABAD, cilt.9, ss.12-17, 2016
Şavşatli Y. , Seyis F. , "Determination of Suitable Solvents for Extraction of Different Fruit Parts of Bitter Melon (Momordica charantia L.) ", TABAD - Research Journal of Agricultural Sciences, cilt.9, ss.18-22, 2016 (Link)
Şavşatli Y. , Özcan A. , Çatal M.İ., Seyis F. , Akbulut M. , Akyüz Turumtay E. , "TRACE ELEMENTS IN BITTER MELON (Momordica charantia L.) AND THEIR DISTRIBUTION IN DIFFERENT PLANT PARTS", ARPN Journal of Agricultural and Biological Science, vol.11, pp.437-443, 2016 (Link)
Seyis F. , "Bitkisel Yağ Kalitesine Sahip Türler Arası Melez Kolza (Brassica napus L.) Formlarının Geliştirilmesinde Embriyo Kültürünün Kullanılması", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi , cilt.9, ss.9-12, 2016
Şavşatli Y., Seyis F., "Effects of Different Planting Frequency to Some Agricultural Traits of Bitter Melon (Momordica charantia L.) Grown in Rize Ecological Conditions", Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, vol.1, pp.659-662, 2015
Seyis F. , Yurteri E. , "The Last Barrier for 00-type interspecific rapeseed (Brassica napus L.): Glucosinolates", Türk tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, cilt.2, ss.1413-1418, 2014 (Link)
Şavşatli Y., Seyis F., "Evaluation of The Agricultural Infrastructure of The Province Rize Regarding Its Plant Production Potential", Agriculture & Forestry, vol.60, pp.235-242, 2014
Seyis F., Yurteri E. , "Haploids in th eiMprovement of Crucifers", Turkish Journal of Agriculture and Natural Sciences, ss.1419-1424, 2014
Seyis F., "Towards a Canola Quality Resynthesized Rapeseed (Brassica napus L): B. oleracea Genotypes as a Basic Resource", European JOurnal of Plant Science, pp.33-36, 2013
Seyis F., Yurteri E. , Çopur M., "Alternatif Yağ Bitkisi: Crambe (Crambe abyssinica Hochst. Ex R.E: Fries. ", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.28, ss.108-114, 2013
Seyis F., Yurteri E. , "Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Kolza (Brassica napus L.) Bitkisinde Genetik Varyasyonun Artırılması", Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.32-37, 2013
Seyis F., Yurteri E. , "Türler arası melez kolza formlarının hibrit ıslahındaki önemi", Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.6, ss.109-117, 2013
Seyis F., Yurteri E. , "Kolza (Brassica napus L.) Kalite Islahında Lahana (B. oleracea) Genotiplerinin Kullanılma Olanakları", Türkiye Bilimsel Derlemeler Dergisi, cilt.5, ss.32-37, 2012
Seyis F., Friedt W., Lühs W., "Yield of Brassica napus L. hybrids developed using resynthesised rapeseed material", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.25, ss.159-161, 2010
Kurt O., Seyis F., "Alternatif Yağ Bitkisi : Ketencik [Camelina sativa (L.) Crantz].", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.23, ss.116-120, 2008
Kurt O., Yurteri E. , Seyis F., "Farklı Somatik Explantların Çeltikte (Oryza sativa L. cv. Taipei-309) Kallus ve Bitkicik Oluşumuna Etkisi", Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, cilt.1, ss.1-3, 2008
Uysal H., Seyis F., Kurt O., "Tarla Bitkilerinde Melezleme Bariyerlerinin Aşılmasında Alternatif Bir Yöntem: Embriyo Kültürü", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.22, ss.98-104, 2007
Demir A., Seyis F., Kurt O., "Genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar : I. Bitkiler. ", Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), cilt.22, ss.98-104, 2006
Seyis F., Friedt W., Lühs W., "Development of Resynthesized Rapeseed (Brassica napus L.) Forms with Low Erucic Acid Content Through in ovulum Culture", Asian Journal of Plant Sciences, vol.4, pp.6-10, 2005
Poulsen G. , Busch H., Frauen M., Frese L., Friedt W., Gustaffsson M., et al., "The European Brassica napus core collection – Characterisation, evaluation and establishment", Cruciferae Newsletter, pp.115-116, 2004
Friedt W., Seyis F., Snowdon R., Lühs W., "Resynthetic rapeseed germplasm as a source of novel genetic variation for breeding of Brassica napus", GCIRC Bulletin, pp.38-46, 2004
Seyis F., Friedt W., Lühs W., Voss A., "İdentification of İndividual Brassica oleracea plants with low erucic acid content", Asian Journal Of Plant Sciences, no.5, pp.593-596, 2004
Lühs W., Seyis F., Snowdon R., Baetzel R., Friedt W., "Genetic improvement of Brassica napus by wide hybridisation", GCIRC Bulletin, pp.227-234, 2002
Lühs W., Seyis F., Friedt W., "Genetic analysis of erucic acid content in seed oil of Brassica oleracea", Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, pp.116-120, 2000
Seyis F., Friedt W., Lühs W., "Preliminary field assessment of novel resynthesised Brassica napus", Cruciferae Nesletter, pp.43-44, 1999
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Seyis F. , "", , ,
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "Characterisation of Members of The Lamiaceae Family Collected from The Rize Province, Turkey, III. İnternational Plant Breeding Congress", III. İnternational Plant Breeding Congress, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-19 Ekim 2019, pp.36-36
Seyis F. , Şavşatli Y. , Yurteri E. , Özcan A. , "Medicinal And Aromatic Plant Genetic Resources Of Rize/Turkey", III. İnternational Plant Breeding Congress, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-19 Ekim 2019, pp.80-80
Seyis F. , Yurteri E. , "Adaptation and Agronomic Performance of Purple Coneflower (Echinacea sp.) Under Ecological Conditions of Rize", III. İnternational Plant Breeding Congress, Lefoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-19 Ekim 2019, pp.49-49
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "The bottleneck in Brassica edible oil quality: Brassica nigra", II. İnternational Plant Breeding Congress, KKTC / Girne, TÜRKIYE, 15-19 Ekim 2019, pp.71-71
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "Organic Tea Production and Tea Breeding in Turkey: Challenges and Possibilities", III. İnternational Plant Breeding Congress, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 15-19 Ekim 2019, pp.49-49
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , "THE İMPORTANCE OF SAFFLOWER (CARTHAMUS TINCTORIOUS L.) AS A MEDICINAL PLANT, REGARDING IT’S ACTIVE SUBSTANCES ", 1. INTERNATIONALl CONGRESS MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE, KONYA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2017, pp.1832-1832 (Link)
Yurteri E. , Seyis F. , Şavşatli Y. , Özcan A. , Çatal M.İ., "CHARACTERISATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS BELONGING TO THE LAMIACEAE FAMILY DISTRIBUTED IN THE RIZE PROVINCE, TURKEY ", 1. INTERNATIONALl CONGRESS MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS NATURAL AND HEALTHY LIFE, KONYA, TÜRKIYE, 9 Mayıs - 12 Temmuz 2017, pp.244-244 (Link)
Özcan A. , Yurteri E. , Şavşatli Y. , Seyis F. , "CHEMICAL CONTENT AND IMPORTANCE FOR COMPLEMENTARY MEDICINE OF TEA (CAMELLIA SINENSIS L.)", I. INTERNATIONAL CONGRESS on MEDICINAL and AROMATIC PLANTS: “NATURAL and HEALTHY LIFE, KONYA, TÜRKIYE, 9-11 Mayıs 2017, pp.1833-1833 (Link)
Şavşatli Y. , Özcan A. , Çatal M.İ., Yurteri E. , Seyis F. , "Organik Çay Tarımında Budama Yaşı Ve Diurnal Varyabilitenin Çay (Camellia Sinensis (L.) O. Kuntz) Yapraklarının Antioksidan Aktivitesi Üzerine Etkisi", 1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity (Otbiyosem), BAYBURT, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2017, pp.28-28
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Terzioğlu İ., Şavşatli Y. , "Doğu Karadeniz Organik Çay Tarımı Çalışmaları", 1st International Symposium on Organic Agriculture and Biodiversity (Otbiyosem), BAYBURT, TÜRKIYE, 27-29 Eylül 2017, pp.27-27
Yurteri E. , Özcan A. , Seyis F. , Şavşatli Y. , "MASS SALED MEDICINAL PLANTS AT HERBALISTS IN RİZE AND THEIR INTENDED USAGES", The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.127-127
Şavşatli Y. , Seyis F. , Akbulut M. , Çatal M.İ., Bakoğlu N. , "Yetiştirme Tekniğinin ve Hasat Periyodunun Kudret Narında (Momordica charantia L.) Bazı Meyve ve Tohum Özellikleri Üzerine Etkisi", 4. Ulusal Tarım Kongresi, AFYON, TÜRKIYE, 19-22 Ekim 2017, ss.3-3
Seyis F. , Yurteri E. , Özcan A. , Şavşatli Y. , "PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF VACCINICUM MYRTILLUS COLLECTED FROM THE RİZE FLORA", The Second Japan – Turkey International Symposium on Pharmaceutical and Biomedical Sciences, TRABZON, TÜRKIYE, 11-12 Eylül 2017, pp.129-129
Seyis F. , Şavşatli Y. , Yurteri E. , Özcan A. , "MEDİCİNAL AND AROMATİC PLANT POTENTİAL OF RİZE/TURKEY", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.410-410
Özcan A. , Yurteri E. , Seyis F. , "Aysel ÖZCAN, Emine YURTERI, Fatih SEYİS TOTAL PHENOLIC CONTENT AND ANTIOXYDANT ACTIVITY OF RHODODENDRON SPECIES COLLECTED FROM THE RİZE PROVINCE", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016",, SARAY BOSNA, BOSNA HERSEK, 6-9 Eylül 2016, pp.1019-1024
Yurteri E. , Seyis F. , Kevseroğlu K., Baykal H. , Şavşatli Y. , Çatal M.İ., "CHARACTERISATION OF ECONOMICALLY IMPORTANT MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS BELONGING TO THE LAMIACEAE FAMILY DISTRIBUTED IN THE RIZE PROVINCE, TURKEY", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.408-408
Şavşatli Y. , Seyis F. , Akbulut M. , "POLYPLOIDY BREEDING IN TEA (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.204-204
Çatal M.İ., Şavşatli Y. , Seyis F. , "Çay (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze) Bitkisinde Mikroçoğaltım Teknikleri", 5. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 18-21 Temmuz 2016, ss.94-94
Şavşatli Y. , Çatal M.İ., Seyis F. , "VARIATION IN Digitalis ferrugineae L.MULTIPLICATED WITH SEED UNDER THE PROVINCE RIZE CONDITIONS IN TURKEY", VII International Scientific Agriculture Symposium "Agrosym 2016", Sarajevo, BOSNA HERSEK, 6-9 Ekim 2016, pp.1-2
Şavşatli Y. , Çatal M.İ., Seyis F. , "ENERJİ BİTKİLERİNİN AĞIR METAL İÇEREN TOPRAKLARDA DEĞERLENDİRİLMESİ", 2. Ulusal Biyoyakıtlar Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2016, ss.1-1
Yesşil M. , Makbul S. , Yurteri E. , Seyis F. , Bilgili S., "Review Of The Plantsbused For Tradıtıonal Treatments )n The Countrysıde Of Pazar Dıstrıct Of Rize Provınce ", MACODESU 2015, TRABZON, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2016, pp.652-656
Çatal M., Özcan A., Şavşatli Y., Seyis F., "Tıbbi Bitkilerin Organik Gübre Olarak Kullanım İmkânları", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.99-99
Seyis F., Yazici K., Akbulut M., "Tea (Camellia sinensis L. O. Kuntze) Breeding Activities in Turkey.", II. International Plant Breeding Congress and Eucarpia-oil and protein crops section conference, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2015, pp.5-5
Seyis F. , Çatal M.İ., Yurteri E. , "Brassica Islahında Haploid Bitkilerin Kullanılması", 11. Tarla Bitkileri Kongresİ, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2015, ss.200-200
Seyis F., Yurteri E., Çatal M., " Improvement of edible oil quality in kale (Brassıca oleracea var. acephala)", ). II. INTERNATIONAL PLANT BREEDING CONGRESS AND EUCARPIA – OIL AND PROTEIN CROPS SECTION CONFERENCE, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-5 Kasım 2015, pp.149-149
Özcan A., Yurteri E., Seyis F., "The İmportance of Safflower (Carthamus tinctorious L.) ,a Medicinal Plant, Regarding It’s Active Substances ", The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2015, pp.1-1
Özcan A., Çatal M., Şavşatli Y., Seyis F., "Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Bitki Koruma Amacıyla Organik Tarımda Değerlendirme İmkanları", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.81-81
Şavşatli Y., Seyis F., "Farklı Meyve Kısımlarının Ekstraksiyonunda Uygun Solvent Seçimi", Ulusal Tarım Kongresi'2015, AFYON, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, ss.1-1
Özcan A., Yurteri E., Seyis F., "The Multiplication of Salvia verticillata L. subsp verticillata Collected from Rize Highlands With Seed and Perlite ", The Second Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, ANTALYA, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2015, pp.1-1
Şavşatli Y., Seyis F., Akbulut M., "Rize İlinde Tarımsal Girdilerden Kaynaklanan Sorunların Çözümünde Organik Tarım Sistemi", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.105-105
Seyis F., Şavşatli Y., Yurteri E., Özcan A., Çatal M., "Organik Tarımda Bitki Islahı", Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, RİZE, TÜRKIYE, 6-9 Ekim 2015, ss.120-120
Şavşatli Y., Yurteri E., Seyis F., "Endemic Plants Belonging to the Asteraceae Family in Rize Province and Possible Use in the Folk Medicine", 25 th International Scientific-Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.357-360
Şavşatli Y., Çatal M., Seyis F., "New Considerations in The Evaluation of The Tea (Camellia sinensis (L.) O. Kuntze)", International Mesopotamia Agriculture Congress/IMAC 2014, DİYARBAKIR, TÜRKIYE, 22-25 Eylül 2014, pp.1-1
Şavşatli Y., Seyis F., "Endemic Plants with Medicinal and Aromatic Value in Rize Province", International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species-III (BIORARE-2014), ANTALYA, TÜRKIYE, 19-23 Nisan 2014, pp.1-1
Şavşatli Y., Seyis F., "Rize Koşullarında Yetiştirilen Kudret Narı (Momordica charantia L.)’nda Bazı Karakterler ile Hasat Dönemi Arasındaki İlişkiler", II. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2014, ss.612-615
Seyis F. , Yurteri E. , ".THE LAST BARRIER FOR 00-TYPE INTERSPECIFIC RAPESEED (BRASSICA NAPUS L.): GLUCOSINOLATES", AGRIBALKAN BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2014, pp.138-138
Seyis F., Yurteri E. , Çatal M.İ., "Development of edible oil quality in kale (Brassica oleracea var. acephala) a tarditional vegetable at the Black Sea Region", 25th Scientific Experts Congress on Agriculture and Food Industry, İZMİR, TÜRKIYE, 25-27 Eylül 2014, pp.233-236
Yurteri E. , Yurum Ç., Kevseroğlu K., Seyis F., "Doğadan Yoğun Olarak Toplanan Pazar Payı Yüksek OLan Önemli Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Risk Durumları", Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu, YALOVA, TÜRKIYE, 23-25 Eylül 2014, ss.281-286
Seyis F. , Yurteri E. , Çatal M.İ., "HAPLOIDS IN THE IMPROVEMENT OF CRUCIFERS", AGRIBALKAN BALKAN AGRICULTURAL CONGRESS, EDİRNE, TÜRKIYE, 8-9 Eylül 2014, pp.443-443
Yıldız R., Uğurlu M.O., Bakoğlu N., Seyis F., Akbulut M., Şavşatli Y., et al.,"Çay Üretimi ve Sorunları", TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası IX. Öğrenci Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2014, cilt.1, no.1, ss.5-5
Yazici K., Akbulut M., Seyis F., "Tea (Camellia sinensis L. O. Kuntze) Genetic Resources At The Eastern Black Sea Region", International Plant Breeding Congress, İZMİR, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.8-8
Şavşatli Y., Seyis F., "Possible Additive Harvest Products from Eastern Black Sea Tea (Camelia sinensis L.) plantations", International Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.1-1
Karataş A., Seyis F., Turan Büyükdinç D., "Missing Values: Opo Squash (Lagenaria siceraria)", International Plant Breeding congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.1-1
Şavşatli Y., Akbulut M., Baykal H., Seyis F., "Fırtına Vadisi Koşullarında Yetiştirilebilecek Yeni Bir Bitki: Kudret Narı (Momordica charantia L.)", Fırtına Vadisi Sempozyumu, RİZE, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2013, ss.1-1
Seyis F., Yurteri E. , "Türler arası Melezleleme Yoluyla Kolza (Brassica napus) da Genetik varyasyonun Artırılması ", I. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, ss.338-345
Seyis F., Yurteri E. , "KOlza (Brassica bitkisinde biyoteknoloji destekli kalite ıslahı", I. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, ss.346-352
Yurteri E. , Yurum Ç. , Seyis F., "Keten (Linum usitatissimum) Tohumunda bulunan ve Önemli Bir Sekonder Metabolit Olan Ligananların Tıbbi Önemi", I. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Ekim 2013, ss.252-257
Yurteri E. , Yurum Ç., Seyis F., "Yozgat Ekolojik Koşulalrında Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çekirdek Koleksiyonunun Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma", 10. Tarla Bitkileri Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 10-13 Eylül 2013, ss.256-260
Seyis F., Yurteri E. , Altay F., Can M., "Evaluation of the safflower (Carthamus tinctorius L.) core collection under the ecological conditions of Samsun", I. İnternational Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.196-196
Seyis F., Yurteri E. , "Agronomy and breeding of rapeseed (Brassica napus L.) in Turkey", I. İnternational Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.322-322
Seyis F., Yurteri E. , "Brassica genetic resources in Turkey and their importance for rapeseed (Brassica napus L.) breeding", I. İnternational Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.632-632
Seyis F., Yurteri E. , "İmportance of interspecific hybridization in developing 00-type rapeseed", I. İnternational Plant Breeding Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-14 Kasım 2013, pp.641-641
Seyis F. , Yurteri E. , "Biyoteknolojik Yöntemler Kullanılarak Kolza ( Brassica napus L.) Bitkisinde Genetik Varyasyonun Arttırılması", ULUSAL TARIM KONGRESİ, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2013, ss.98-98
Yurteri E. , Altay F., Can M., Seyis F., "İn vitro multiplication of different B. rapa genotypes using different tissue culture media", 15th European Congress on Biotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23 Eylül - 23 Haziran 2012, pp.140-140
Seyis F., Yurteri E. , Can M., Altay F., "Farklı Şalgam (Brassica rapa) Genotiplerinin in vitor çoğaltım potansiyellerinin belirlenmesi", 17. Ulusal Biyoteknoloji Kitabı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-14 Ağustos 2012, ss.54-58
Özçakmak S., Dervişoğlu M., Akgün A. , Akçin A., Aytas Akçim T. , Seyis F., "The effects of Heracleum platytaenium Boiss Essentail Oil on the growth of ochratoxigenic Penicillium verrucosum (D-99756) isolated from Kashar Cheese", 11th İNternational Congress on Enginering and Food, Food Process Engineering in a Changing World, Atina, YUNANISTAN, 22-26 Mayıs 2011, pp.7-8
Akcin A., Aytas Akçin T. , Seyis F., Coban A.Y., Cayci Y.T., "Achillea phrygia & BAL. (ASTERACEA)’ nın uçucu yağ ve içeriğinin belirlenmesi ve antimikrobiyal aktivitesi", 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, DENİZLİ, TÜRKIYE, 21-25 Haziran 2010, ss.202-202
Uysal H., Kurt O., Seyis F., Yurteri E. , "Ekim Zamanının Keten (Linum usitatissimum L.)’nin Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.416-416
Seyis F., Kurt O., Uysal H., Yurteri E. , "Ekim Zamanının Aspir (Carthamus tinctorius L.)’In Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.412-412
Uysal H., Kurt O., Seyis F., Aydın E., "Ekim Zamanının Ketencik (Camelina sativa (L.) Crantz)’in Biyolojik ve Tarımsal Karakterlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.411-411
Yurteri E. , Kurt O., Seyis F., "Çeltikte (Oryza sativa L. cv. Taipei-309) Farklı Explant Kaynaklarından Kallus ve Bitkicik Oluşum Potansiyelinin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma", 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 23-27 Haziran 2008, ss.140-141
Seyis F., Kurt O., Uysal H., Durmaz C., Yurteri E. , "KOlza (Brassica napus) Islahında Genetik Varyasyonun Artırılması", VII Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.509-512
Seyis F., Uysal H., Kurt O., "Development of resynthesised rapeseed forms with low erucic acid character nad thier use in hybrid breeding", 12th İnternational Rapeseed Congress, Wuhan, ÇIN HALK CUM., 26-30 Mart 2007, pp.200-202
Kurt O., Uysal H., Seyis F., Yurteri E. , Durmaz C., "Keten (Linum usistatissimum)' de Melez Bitkilerin Elde Edilmesinde Zigotik Embriyo Kültürünün Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi", VII Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.343-345
Seyis F., Kurt O., Uysal H., Yurteri E. , Durmaz C., "KOlza (Brassica napus) da türler arası melezleme yoluyla bitkisel yağ kalitesine sahip kolza formlarının geliştirilmesi ve hibrit geliştirmede kullanılmaları", VII Tarla Bitkileri Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 25-27 Haziran 2007, ss.513-517
Friedt W., Seyis F., Snowdon R., Lühs W., "Broadening genetic variation in rapeseed (Brassica napus) aided by molecular methods", 17th EUCARPİA General Congress, Viyana, AVUSTURYA, 8 Eylül - 8 Kasım 2004, pp.223-228
Lühs W., Seyis F., Busch H., Frauen M., Frese L., Friedt W., et al., "The European Brassica napus core collection - opportunities of utilization from a breeder's point of view", 17th EUCARPİA General Congress, Viyana, AVUSTURYA, 8-11 Eylül 2004, pp.493-493
Seyis F., Friedt W., Lühs W., "Yield performance of rapeseed hybrids involving resynthesised Brassica napus", 11th İnternational Rapeseed Congress, Kopenhagen, DANIMARKA, 6-10 Temmuz 2003, vol.2, pp.385-387
Hasan M. , Lühs W., Seyis F., Friedt W., Snowdon R., "Surveying genetic diversity in the Brassica napus gene pool using SSR markers", 11th İnternational Rapeseed Congress, Kopenhagen, DANIMARKA, 6-10 Temmuz 2003, vol.2, pp.392-394
Seyis F., Snowdon R., Friedt W., Lühs W., "Molecular genetic diversity in resynthesised and conventional spring rapeseed", 11th İnternational Rapeseed Congress, Kopenhagen, DANIMARKA, 6-10 Temmuz 2003, vol.2, pp.382-384
Lühs W., Ulber B., Seyis F., Frauen M., Busch H., Friedt W., et al., "Evaluation of a Brassica napsu core collection and prospects of its exploitation through rapeseed breeding", 11th İnternational Rapeseed Congress, Kopenhagen, DANIMARKA, 6-10 Temmuz 2003, vol.2, pp.371-374
Lühs W., Seyis F., Frauen M., Busch H., Frese L., Friedt W., et al., "Development and evaluatşon of a Brassica napus core collection", Proceedings dedicated to the 100th Birthday of Rudolf Mansfeld, Gatersleben, ALMANYA, 8-9 Ekim 2003, vol.19, pp.287-292
Seyis F., Friedt W., Pons-Kuehnemann J., Lühs W., "Brassica napus resynthesis as tool for broadening the genetic base of oilseed rape", 11th İnternational Rapeseed Congress, Kopenhagen, DANIMARKA, 6-10 Temmuz 2003, vol.2, pp.378-381
Lühs W., Seyis F., Baetzel R., Friedt W., "Genetic diversification of Brassica napus seed quality by wide hybridisation", 11th İnternational Rapeseed Congress, Kopenhagen, DANIMARKA, 6-10 Temmuz 2003, vol.2, pp.375-377
Seyis F., Yurteri E. , "İncreasing genetic variation in rapeseed (Brassica napus L.) breeding using interspecific crosses supported with embryo rescue techniques", 15th European Congress on Biotechnology, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23 Eylül 2012 - 26 Mart 2002, pp.132-132
Seyis F., Friedt W., Snowdon R., Lühs W., "Erweiterung der genetischen Basis bei Raps (Brassica napus L.) durch Resynthese", Vortarege Pflanzenzüchtung - Vom Genom zur Sorte, Hohenheim, ALMANYA, 27 Şubat - 1 Mart 2002, vol.54, pp.493-496
Seyis F., Friedt W., Snowdon R., Lühs W., "Broadening the genetic base of oilseed rape by means of resynthesized Brassica napus", 13th Crucifer Genetics Workshop, California, A.B.D., 23-26 Mart 2002, pp.119-119
Lühs W., Seyis F., Spiller T., Baetzel R., Snowdon R., Friedt W., "Erweiterung der Biodiversitaet in der Züchtung von Raps (Brassica napus L.)", Vortraege zum Generalthema “Ressourcenschutz und Produktsicherheit-Qualitaetssicherung in der Landwirtschaft , Leipzig, ALMANYA, 16-20 Eylül 2002, pp.193-193
Lühs W., Seyis F., Frauen M., Busch H., Willner E., Frese L., et al., "Development and Evaluation of a European Brassica napus Core Collection ", 13th Crucifer Genetics Workshop, California, A.B.D., 23-26 Mart 2002, pp.116-116
Seyis F., Friedt W., Lühs W., "Resynthesised Brassica napus as genetic resource in rapeseed improvement for quality and agronomic performance", Proceedings of a symposium dedicated to the 100th birthday of Rudolf Mansfeld, Bonn, ALMANYA, 8-9 Ekim 2001, vol.19, pp.336-340
Seyis F., Friedt W., Lühs W., "Seyiss, F., W. Friedt ve W. Lühs, “ Resynthesised Brassica napus as a genetic resource for hybrid breeding in rapeseed", GCIRC Technical Meeting, Poznan, POLONYA, 5-7 Haziran 2001, pp.27-28
Lühs W., Seyis F., Friedt W., "Genetic analysis of erucic acid content in seed oil of Brassica oleracea", Mendel Centenary Conference, Brno, CEK CUM., 7-10 Mart 2000, vol.47, pp.33-33
Seyis F., Friedt W., Baetzel R., Lühs W., "Morphological variation of resynthesised rapeseed (Brassica napus L.) germplasm", Mendel Centenary Conference, Brno, CEK CUM., 7-10 Mart 2000, vol.47, pp.45-45
Seyis F., Friedt W., Lühs W., "Resynthese-Raps (Brassica napus L.) als genetische Ressource für die Qualitäts- und Ertragszüchtung", Symposium der AG Genetische Ressourcen der Gesellschaft für Pflanzenzüchtung, Witzenhausen, ALMANYA, 23-24 Kasım 2000, pp.91-112
Lühs W., Seyis F., Friedt W., "Development of novel resynthesised Brassica napus as genetic resource for rapeseed improvement", 3rd ISHS INternational Symposium on Brassicas and 12th Crucifer Genetics Workshop, Watrwick, INGILTERE, 5-9 Eylül 2000, pp.15-15
Seyis F., Friedt W., Lühs W., "Resynthesised Brassica napus as novel genetic resource for rapeseed improve¬ment", 3rd İnternational Crop Science Congress, Hamburg, ALMANYA, 17-22 Ağustos 2000, pp.108-108
Lühs W., Voss A., Seyis F., Friedt W., "Molecular genetics of erucic acid content in the genus Brassica", 10th International Rapeseed Congress 1999, Canberra, AVUSTRALYA, 26-29 Eylül 1999, vol.4, pp.442-442
Voss A., Friedt W., Seyis F., Lühs W., "Aktuelle Entwicklungen in der Züchtung von Raps (Brassica napus L.)", Verband deutsch.-türkischer Agrar- und Naturwissenschaftler e.V. (Hrsg.), ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 4 Ekim 1997, pp.131-140
Lühs W., Seyis F., Voss A., Friedt W., "Erweiterung der genetischen Variabilität in der Rapszüchtung durch Resynthese", Ber. 49. Arbeitstagg., Arbeitsgemein. Saatzuchtleiter, Vereinig. Österr. Pflanzenzüchter,, Gumpenstein, AVUSTURYA, 25-27 Kasım 1997, pp.59-65
Seyis F., Gülümser A., "Beziehungen zwischen dem Kornertrag und einigen wichtigen Merkmalen von Erbsensorten beim Anbau in der Region Samsun", 5. Symposium deutsch-türkische Agrarforschung, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 4 Ekim 1997, pp.93-99
Gülümser A., Seyis F., Bozoğlu H. , "Samsun Ekolojik Koşullarında Kışlık ve Yazlık olarak Yetiştirilen Bezleye Çeşitlerinin Konservelik Özelliklerinin ile Tane Veriminin Tespiti ", I. Tarla Bitkileri Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 28-29 Nisan 1994, ss.87-90
Diğer Yayınlar
Poulsen G., Seyis F., Busch H., Frauen M., Frese L., Gustaffsson M., et al., "Development and evaluation of a Brassica napus L. core collection", Teknik Rapor, pp.63-66, 2003
Lühs W., Seyis F., Frauen M., Busch H., Frese L., Willner E., et al., "Report of a Working Group on Brassica", Teknik Rapor, pp.67-71, 2003
Desteklenen Projeler
"Yozgat İl ve İlçelerinde Sebze Olarak Değerlendirilebilecek Yabani Bitkilerin Belirlenmesi, Toplanması ve Bazı Besin İçerikleri Tespiti", BAP Arastırma Projesi, 2012ZF/A05, Yönetici, 2013
"Rize İlinde Yayılış Gösteren Ekonomik Öneme Sahip Lamiaceae Familyasına Mensup Bazı Tıbbi Ve Aromatik Bitki Türlerinin Kültüre Alınması Ve Uçucu Yağ Bileşenlerinin Saptanması", BAP Arastırma Projesi, 2014.112.02.02, Yönetici, 2016
" Ekinezya ( Echinacea sp. )Bitkisinin Rize Ekolojik Şartlarında Adaptasyonu ve Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2014.112.02.01, Yönetici, 2017
"Orta Karadeniz Bölgesi Florasında Tek Yıllık Yoncaların (Medik) Toplanması, Karakterizasyonu Ve Değerlendirilmesi", TÜBITAK Projesi, 107O087, Araştırmacı, 2013
"Ketende Türlerarası Melezleme ile Linolenik Asit Oranı Düşük Keten Çeşitlerinin Geliştirilmesinde Embriyo Kültür Tekniğinin Kullanım Potansiyelinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 104O204, Araştırmacı, 2008
"Türlerarası melezleme yoluyla bitkisel yağ kalitesine sahip kolza formlarının oluşturulması ve hibrit geliştirmede kullanılmaları", TÜBITAK Projesi, 104O563, Yönetici, 2010
"Kök Ur Nematodları İle Mücadelede Biyofumigasyon", TÜBITAK Projesi, 109O544, Danışman, 2013
"Çay Tarımında Verim ve Kalitenin Arttırılması İçin Alternatif Mineral Gübre ve Kaolin Kil Minerali Uygulamalarının Araştırma ve Geliştirme Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, RTEÜÇAy, Araştırmacı, 2016
"Çay Kalitesinin Araştırılması ve Geliştirilmesi Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, DokapÇay, Yönetici, Devam Ediyor
"Rize Koşullarında Yetiştirilen Kudret Narı (Momordica charantia L.) Bitkisinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Tespiti ve Değerlendirme İmkanlarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2013.112.02.1, Araştırmacı, 2017
"Kenevir (Cannabis sativa) Bitkisinin Doku Kültürü ile Çoğaltım İmkanlarının Araştırılması", BAP Diğer, FLO-2017-809, Yönetici, Devam Ediyor
"Rize Çay Tarımı Yapılan Alanlarda Organik Gübrelerin Denenmesi", BAP Diğer, FSI-2017-786, Yönetici, Devam Ediyor
"Serbest Gezinmeli Yumurtacı Tavuk Üretim Model Tesisi ", BAP Diğer, FAP-2016-641, Yönetici, 2017
"Organik Gübrelerin çay Bitkisinde Verim ve Tıbbi Öneme Sahip Parametreler Üzerine ERtkisi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, DokapÇay, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, Editörler Kurulu Üyesi, 07.05.2013 - Devam Ediyor
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 06.05.2013 - Devam Ediyor
Field and Vegetable Crops Research, Editörler Kurulu Üyesi, 05.05.2005 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
GCIRC, , Üye, 07.05.2007 - Devam Ediyor
Eucarpia, , Üye, 02.05.2005 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Agrosym2016, Sarajevo, Ekim 2016
Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Rize, Ekim 2015
II. İnternational Plant Breeding Congress, , Kasım 2015
Latest Developments in Plant Breeding Workshop, , Mart 2015
II. Ulusal Tarım Kongresi, Afyon, Ekim 2015
25th İnternational Scientific Experts Congress ön Agriculture and Food Industry, İzmir, Eylül 2014
Balkan Tarım Kongresi, Edirne, Eylül 2014
I. İnternational Plant Breeding Congress, Antalya, Kasım 2013
I. Ulusal Tarım Kongresi, Antalya, Eylül 2013
I. İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, Niğde, Nisan 2013
Doğu Karadeniz I. Organik Tarım Kongresi, Bayburt, Nisan 2013
Agrosym2013, Prishtina, Eylül 2013
10. Tarla Bitkileri Kongresi, Konya, Eylül 2011
9. Tarla Bitkileri Kongresi Kongresi, Hatay, Eylül 2009
19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Haziran 2008
12. th İnternational Rapeseed Congress , Wuhan, Mart 2007
8. Tarla Bitkileri Kongresi, Erzurum, Eylül 2007
8. Symposium Deutsch-Türkische Agrarforschung , Braunschweig, Ekim 2005
7. Tarla Bitkileri Kongresi, Antalya, Eylül 2005
11. İnternational Rapeseed Congress, København, Mart 2003
13.th Crucifer Genetics Workshop , California, Mart 2002
Mendel Centenary Congress, Brno, Mart 1999
10. İnternational Rapeseed Congress, Canberra, Eylül 1999
5. Symposium deutsch-türkische Agrarforschung, Antalya, Eylül 1998
49. Arbeitstagung. Arbeitsgemeinschaft Saatzuchtleiter, Vereinigung Österreichischer Pflanzenzüchter, Salzburg, Haziran 1998
Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir, Nisan 1994
Bilimsel Hakemlikler
Crop Science, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Notulae Scientia Biologicae, Dergide Hakemlik, Ocak 2013
İnternational Journal of Biodiversity and Conservation, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
Journal of Medicinal Plant Research, Dergide Hakemlik, Ekim 2012
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakütesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2011
African Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Kasım 2011
Pharmaceutical Biology, Dergide Hakemlik, Ekim 2011
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Eylül 2011
African Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
African Journal of Biotechnology, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
Crop Science, Dergide Hakemlik, Ağustos 2011
Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2010
Etkinlik Organizasyonu
Doğu Karadeniz II. Organik Tarım Kongresi, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Ekim 2015
II. Uluslar arası Bitki Islahı Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2015
Ulusal tarım Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
I. İç Anadolu tarım ve Gıda Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2013
I. Ulusal Tarım Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2013
I. Uluslar arası Bitki Islahı Kongresi, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2013
Enerji Bitkileri Tarımı Biyoyakıtlar ve Biuiyakıt Teknolojileri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ağustos 2009
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
2. Ulusal Tarım Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
2. İnternational Plant Breeding Congress, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
10. Tarla Bitkileri Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2013
I. Ulusal Tarım ve Gıda Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2013
1. Ulusal İç Anadolu Tarım ve Gıda Kongresi, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2013
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 189
Web Of Science H İndeksi : 11
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 220
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Bitki Islahı, Biyoteknoloji, Yağ Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Plant Breeding, Biotechnology, Oil Plants, Medicinal and Aromatic Plants
Research Areas :Tıbbı ve Aromatik Bitkiler Çay Kalite Islahı Brassica Islahı
Current Research Activities :Medicinal and Aromatic Plants Tea Quality Breeding Brassica Breeding
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi