Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kul E. , "Improvment of Mines in Kratov, Kyustendil, Skopje, Treppa and Jejene According to a Report Dated 1703", BELLETEN, vol.80, pp.395-+, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kul E. , "Temeşvar Eyaleti’ne Nizam Verme Çalışmaları ve Temeşvar’ın Kaybı Öncesinde Yapılan Faaliyetler (1700-1715) ", History studies, vol.11, pp.1009-1029, 2019 (Link)
Kul E. , "1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ) SONRASI ÜSKÜP’E GELEN MUHACİRLERİN DURUMU (1877-1885)", Anasay, ss.11-42, 2019 (Link)
Kul E. , "BOSNA EYALETİ’NDE ASKERÎ VE SOSYAL ALANDA YAPILAN FAALİYETLER (1700-1715)", türkiyat mecmuası, vol.28, pp.111-136, 2018 (Link)
Kul E. , "Rize Kalesi", Karadeniz Araştırmaları , vol.XV, no.58, pp.26-49, 2018 (Link)
Kul E. , "The Derbendcis, The Köprücüs and the Çeltikcis in the Province of Rumeli (in the Beginning of the 18th Century)", Glasnik, vol.61, pp.91-106, 2017
Kul E., "Üsküp Şehrinin İdari Yapısı, Mahalleleri ve Nüfusu (XVII.Yüzyıl)", Yeni Türkiye, cilt.2, ss.1504-1512, 2015
Kul E. , Karataş Y. , "XIX.Yüzyılın Sonlarında Bayezid Sancağındaki Aşiretler ve İskan Politikası ", Atatürk Ünüversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, pp.343-364, 2012 (Link)
Kul E. , "1642 Tarihli Avarız Defterine Göre Şiran Kazası Ve Köyleri", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.271-289, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kul E. , "The Derbendcis In The Province of Rumeli (In the Beginning of the 18th Century)", TRADITION IN COMMUNICATION AND IN THE SPIRITUAL CULTURE OF SOUTHEAST EUROPE (LAW‚ ECONOMICS, NATURAL SCIENCES, ART, LITERATURE, LANGUAGE) International Symposium, Ohri, MAKEDONYA, 5-8 Eylül 2018, pp.203-212
Kul E. , "II.Viyana Kuşatması Sonrası Adana'dan Balkanlara Yapılan Askeri YArdımlar (1683-1699)", I.Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, vol.2, pp.85-97
Kul E., "Osmanlı Nezaret Uygulmasına Bir Örnek: Üsküp Nezareti", XI.Milli Türkoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2014, cilt.2, ss.181-195 (Link)
Kul E. , "A Critique Evaluation On "The Almanac of Skopje Municipality 1918-1928" Written After Balkan Wars ", International Symposium South-East European Diplomacy:100 Years Since The Balkan Wars , Bükreş, ROMANYA, 21-23 Aralık 2013, pp.293-301
Kul E. , "Fatih Devri Ricalinden Üsküp Uçbeyi İsa Bey", I.Uluslararası Hünkara Vefa Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2013, pp.462-375
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kul E. , "Alacahisar, Köstendil, Üsküp ve Vulçıtrın Sancaklarında Madencilik (üsküp Nezareti, Lon Kuyucuları ve Lonik Bedeli)", Doğu Kütüphanesi, İSTANBUL, 2019
Kul E. , "Balkanlarda Bir Türk Şehri: Üsküp (Fetihten 18.Yüzyıla Kadar Sosyal ve Ekonomik Tarih)", Türk Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2018 (Link)
Kul E. , "Sultan I. Ahmed", İslam Tarihi ve Medeniyeti, Mehmet Şeker, Ed., Siyer Yayınları, İstanbul, ss.525-546, 2018
Kul E. , "İskenderiye ve Avlonya Sancağında Alınan Askeri Tedbirler (1705-1710)", Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan H., Özer S., Ed., Gece Kitaplığı, Ankara, ss.897-908, 2016 (Link)
Kul E. , "Bosna Sancağında Yapılan Kale Tamirleri (1705-1715)", Osmanlı Balkan Şehirleri, Gölen Z, Temizer A, Ed., Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1043-1066, 2016 (Link)
Kul E., "Priştine-Üsküp Yolu Üzerinde Bir Derbent:Kaçanik", balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, Temizer, A; Özcan, U, Ed., Libra Yayıncılık, İstanbul, ss.387-404, 2015 (Link)
Kul E. , "Plevne Müdafaası", Çeviri, Bab-ı Ali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi