Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kul E. , "Improvment of Mines in Kratov, Kyustendil, Skopje, Treppa and Jejene According to a Report Dated 1703", BELLETEN, vol.80, pp.395-+, 2016 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kul E. , "1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI (93 HARBİ) SONRASI ÜSKÜP’E GELEN MUHACİRLERİN DURUMU (1877-1885)", Anasay, ss.11-42, 2019 (Link)
Kul E. , "BOSNA EYALETİ’NDE ASKERÎ VE SOSYAL ALANDA YAPILAN FAALİYETLER (1700-1715)", türkiyat mecmuası, vol.28, pp.111-136, 2018 (Link)
Kul E. , "Rize Kalesi", Karadeniz Araştırmaları , vol.XV, no.58, pp.26-49, 2018 (Link)
Kul E. , "The Derbendcis, The Köprücüs and the Çeltikcis in the Province of Rumeli (in the Beginning of the 18th Century)", Glasnik, vol.61, pp.91-106, 2017
Kul E., "Üsküp Şehrinin İdari Yapısı, Mahalleleri ve Nüfusu (XVII.Yüzyıl)", Yeni Türkiye, cilt.2, ss.1504-1512, 2015
Kul E. , Karataş Y. , "XIX.Yüzyılın Sonlarında Bayezid Sancağındaki Aşiretler ve İskan Politikası ", Atatürk Ünüversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, pp.343-364, 2012 (Link)
Kul E. , "1642 Tarihli Avarız Defterine Göre Şiran Kazası Ve Köyleri", Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.271-289, 2010 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kul E. , "II.Viyana Kuşatması Sonrası Adana'dan Balkanlara Yapılan Askeri YArdımlar (1683-1699)", I.Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 17-19 Nisan 2015, vol.2, pp.85-97
Kul E., "Osmanlı Nezaret Uygulmasına Bir Örnek: Üsküp Nezareti", XI.Milli Türkoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2014, cilt.2, ss.181-195 (Link)
Kul E. , "Fatih Devri Ricalinden Üsküp Uçbeyi İsa Bey", I.Uluslararası Hünkara Vefa Sempozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 1-3 Mayıs 2013, pp.462-375
Kul E. , "A Critique Evaluation On "The Almanac of Skopje Municipality 1918-1928" Written After Balkan Wars ", International Symposium South-East European Diplomacy:100 Years Since The Balkan Wars , Bükreş, ROMANYA, 21-23 Aralık 2013, pp.293-301
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kul E. , "Alacahisar, Köstendil, Üsküp ve Vulçıtrın Sancaklarında Madencilik (üsküp Nezareti, Lon Kuyucuları ve Lonik Bedeli)", Doğu Kütüphanesi, İSTANBUL, 2019
Kul E. , "Balkanlarda Bir Türk Şehri: Üsküp (Fetihten 18.Yüzyıla Kadar Sosyal ve Ekonomik Tarih)", Türk Türk Tarih Kurumu Yayınları, ANKARA, 2018 (Link)
Kul E. , "Sultan I. Ahmed", İslam Tarihi ve Medeniyeti, Mehmet Şeker, Ed., Siyer Yayınları, İstanbul, ss.525-546, 2018
Kul E. , "İskenderiye ve Avlonya Sancağında Alınan Askeri Tedbirler (1705-1710)", Sosyal ve Liberal Bilimlerde Yeni Yönelimler, Babacan H., Özer S., Ed., Gece Kitaplığı, Ankara, ss.897-908, 2016 (Link)
Kul E. , "Bosna Sancağında Yapılan Kale Tamirleri (1705-1715)", Osmanlı Balkan Şehirleri, Gölen Z, Temizer A, Ed., Gece Kitaplığı, Ankara, ss.1043-1066, 2016 (Link)
Kul E., "Priştine-Üsküp Yolu Üzerinde Bir Derbent:Kaçanik", balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakani, Temizer, A; Özcan, U, Ed., Libra Yayıncılık, İstanbul, ss.387-404, 2015 (Link)
Kul E. , "Plevne Müdafaası", Çeviri, Bab-ı Ali Kültür Yayıncılık, İstanbul, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi