Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Mazlum R.E., Solak E., Bilgin S., "Size and seasonal diet variation of European anchovyEngraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) in the southeast Black Sea", CAHİERS DE BİOLOGİE MARİNE, vol.58, pp.251-260, 2017
Aytan U., Valente A., Şentürk Y., Usta R., Sahin F.B.E., Mazlum R.E., et al., "First evaluation of neustonic microplastics in Black Sea waters", MARINE ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.119, pp.22-30, 2016
Mazlum R.E., Turan D., Bilgin S., "Length-Weight Relationships of Nine Cyprinid Species from Inland Waters of Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, pp.381-384, 2015
Mazlum R.E., Bilgin S., "Age, growth, reproduction and diet of the whiting, Merlangius merlangus euxinus (Nordmann, 1840), in the southeastern Black Sea", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, vol.55, pp.463-474, 2014
Mazlum R.E., Seyhan K., "Gastric emptying, clearance rate, feeding periodicity and food consumption of the Black Sea jelly fish, Mnemiopsis leidyi (Agassiz)", INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES, vol.36, pp.59-64, 2007
Seyhan K., Mazlum R.E., Emiral H., Engin S., Demirhan S., "Diel feeding periodicity, gastric emptying, and estimated daily food consumption of whelk (Rapana venosa) in the south eastern Black Sea (Turkey) marine ecosystem", INDIAN JOURNAL OF MARINE SCIENCES, vol.32, pp.249-251, 2003
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Mazlum R.E., "Güney Doğu Karadeniz Ekosistemindeki Jelimsi Organizmaların Bolluk ve Dağılımları", Yunus Araştırma Bülteni, cilt.16, ss.137-149, 2016 (Link)
Mazlum R.E., Seyhan K., "The Eco-Physiology, Abundance and Vertical Distribution of Pleurobrachia pileus ( O.F. Müller, 1776) off Trabzon, the South Eastern Black Sea, during 2001-2002", Turkish Marine Research Foundation "Workshop on Jellyfish and other Gelatinous Species in Turkish Marine Waters", no.34, ss.18-33, 2011
Seyhan K., Mazlum R.E., Turan D., Engin S., Dalgiç G., İmamoğlu H.O., "THE EFFECTS OF HABITAT RESTORATION AND HYDROELECTRİC DAMS ON THE SALMON (SALMO TRUTTA LABRAX) POPULATION OF THE SMALL STREAMS IN THE EASTERN BLACK SEA REGION OF TURKEY", ENERGYONLİNE, vol.1, pp.1-1, 2009
Demirhan S.A., Seyhan K., Engin S., Mazlum R.E., "Doğu Karadeniz’de Dip Trolü Av Kompozisyonu", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.3, ss.72-76, 2005
Demirhan S.A., Seyhan K., Engin S., Mazlum R.E., "Doğu Karadeniz’de 8 Demersal Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi", Türk Sucul Yaşam Dergisi, cilt.3, ss.19-24, 2005
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Mazlum R.E., Ayaz A., "Investigation of Fisheries Violations in the Eastern Black Sea (Giresun Hopa)Between 2009 and 2014", ICOCEE 2017- Cappadocia (International Conference on Civil and Environmental Engineering, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.1284-1284
Mazlum R.E., Ağirbaş E. , Aytan Dos Santos Franca Gaspar Valente Ü. , "Spatio-Temporal Abundance of Pleurobrachia pileus (Müller, 1776) from the South-Eastern Black Sea", ECOLOGY 2017 , KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.317-317
Aydın M., Mazlum R.E., "A Study on the Stomach Contents of Scorpionfish (Scorpaena porcus) in the Black Sea", ECOLOGY 2017 , KAYSERİ, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2017, pp.27-27
Mazlum R.E., Aytan Ü. , Ağirbaş E. , "“Feeding ecology of Aurelia aurita (Linnaeus, 1758) in the South Eastern Black Sea” ", FABA 2016 (International Symposium on Fisheries and Aquatic Science), ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2016, pp.42-42
Mazlum R.E., Aytan Ü. , Ağirbaş E. , "Güneydoğu Karadeniz Ekosisteminde Pleurobrachia pileus (O.F. Müler, 1776) Beslenme Ekolojisi", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.48-49
Aytan Ü. , Şentürk Y. , Esensoy Şahin F.B. , Usta R. , Yildiz I., Mazlum R.E., et al.,"GÜNEYDOĞU KARADENİZ’DE MİKROZOOPLANKTONUN KOPEPOD DİYETİNE KATILIMI ", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.54-55
Aytan Ü. , Valente A., Şentürk Y. , Usta R. , Esensoy Şahin F.B. , Mazlum R.E., et al.,"Occurrence of microplastics in the South Eastern Black Sea", MICRO 2016; Fate and Impact of Microplastics in Marine Ecosystems: From the Coastline to the Open Sea , Arrecife, LANZAROTE, ISPANYA, 25-27 Mayıs 2016, pp.00-00
Mazlum R.E., Ağirbaş E., Aytan Ü., Özden Y. , "Güneydoğu Karadeniz Ekosistemindeki Pleurobrachia pileus (O.F. Müler, 1776)’ un bolluk ve Ekolojisi (2014-2015)", 18. Ulusal Su ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.104-104
Aytan Ü., Şentürk Y., Esensoy B., Usta R., Bakırcı M., Özden Y., et al., "Güneydoğu Karadeniz Mikroplastik Pollusyonu", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.106-106
Mazlum R.E., "Güneydoğu Karadeniz' deki Jellyfish Türleri ve Ekosisteme Etkileri", 17. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2014, ss.142-142
Öztürk B., Turan C. , Topaloğlu B., Gönülal O. , Gülşahin N., Mazlum R.E., et al., "Ulusal Denizanası ve Benzeri Türleri İzleme Programı Ya Yakarsa", 17. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Kasım 2014, ss.146-146
Mazlum R.E., Akgümüş Ş., "Güneydoğu Karadeniz ekosistemi için Aralık-Nisan (2011-2012 ve 2012-2013) Ayları Arasında Örneklenen İstavrit (Trachurus mediterraneus, Steindachner,1868) Balıklarının Bazı Populasyon Parametreleri", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-6 Eylül 2013, ss.89-89
Mazlum R.E., Seyhan K., "Predatory Impact of Mnemiopsis leidyi and Beroe ovata in the Black Sea Marine Ecosystem", International Seminer on Coastal Water Management & Sustainable Use of Marine Resources, INOC, Dakar, SENEGAL, 14-16 Kasım 2006, pp.34-34
Seyhan K., Mazlum R.E., Turan D., Engin S., İmamoğlu H.O. , Dalgıç G. , "The Effects of Habitat Restoration on the Salmon (Salmo trutta labrax ) Population of the Small Streams in the Eastern Black Sea Region of Turkey", International Workshop on "The Protection of Coastal and Environment", İZMİR, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2005, pp.63-66
Sivri N., Mazlum R.E., Seyhan K., Engin S., Demirhan S.A., "The effect of pollution and human impact on the biodiversity in the eastern Black Sea marine Ecosystem", Biodiversity of Coastal Marine Ecosystems, A Functional Approach to Coastal Marine Biodiversity, Renesse, HOLLANDA, 11-15 Mayıs 2003, pp.79-80
Mazlum R.E., Engin S., Seyhan K., Demirhan S.A., "The effects of artificial Reefs on the marine Biodiversity: A case study of the Eastern Black Sea of Turkey", Biodiversity of Coastal Marine Ecosystems, A Functional Approach to Coastal Marine Biodiversity, Renesse, HOLLANDA, 11-15 Mayıs 2003, pp.78-78
Seyhan K., Köse E., Engin S., Erkebay C. , Mazlum R.E., "Problems on the coastal fisheries management practices in the Black Sea", Scientific and policy challenges towards an effective management of the marine environment, emphasis on the Black Sea and Mediterranean Regions, Albena , BULGARISTAN, 12-18 Ekim 2003, pp.201-201
Seyhan K., Mazlum R.E., Hacer E.S., Semih E., Demirhan S.A., "Predatory Impact of Invasive Rapana in The Black Sea Marine Ecosystem", Proceedings of Workshop on Mediterranean Terraces and Migratory/Invasive Organisms, Beyrut, LÜBNAN, 19-21 Aralık 2002, pp.19-19
Mazlum R.E., Seyhan K., "Factors Affecting the Clearance-rate of Mnemiopsis leidyi", First International Symposium on Fisheries& Ecology Proceedings, TRABZON, TÜRKIYE, 2-4 Eylül 1998, pp.29-29
Seyhan K. , Düzgüneş E., Mutlu C., Şahin C., Kayali E., Mazlum R.E., "Karadeniz Hamsi Stoklarındaki Son Değişmeler, Belirsizlikler ve Yönetim Stratejileri", XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-20 Eylül 1996, ss.237-245
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Mazlum R.E., Engin S., "Kıyısal Balıkçılık ve Avcılık", Kıyısal Ekosistem, Seyhan K., Başusta N., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.85-102, 2008