Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sibirya Mersini (Acipenser baeri Brandt, 1869) ve Karaca Mersini (Acipenser gueldenstaedtii Brant & Ratzeburg, 1833) Balıklarında Mide Bosaltımı", TÜBITAK Projesi, 116O905, Yönetici, Devam Ediyor
"Güneydoğu Karadeniz'de nehir girdisinin (Taşlı deresi-RİZE) mikroplastik düzeyine katkısının araştırılması", BAP Arastırma Projesi, FDP-2016-707, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doğu Karadeniz'de Sediment Örneklerinde 137Cs radyoizotopunun Deneysel Ekolojik Ömür Tayini ve Bazı Deniz Organizmalarında Radyoaktif Biyobirikim ve Biyoatılım kapasitelerinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114Y652, Araştırmacı, 2017
"Mikrozooplanktonun Güneydoğu Karadeniz Planktonik Besin Zincirindeki Rolü", TÜBITAK Projesi, 114Y232, Araştırmacı, 2017
"Doğu Karadeniz Kıyılarındaki İzmarit Balığı (Spicara smaris, Linnaeus 1758)' nın Bazı Biyolojik Özellikleri Beslenme ve Üreme Ekolojisi", BAP Arastırma Projesi, 103.03.02, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Güney Doğu Karadeniz Ekosistemindeki Jellyfishlerin Biyo-Ekolojik Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, 2013.103.03.2, Yönetici, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi