Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı Kurumdan Ayrılmıştır

Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Alp E. , Kök R., Başkol M.O., "Türkiye Ekonomisinde Sürükleyici Endüstri Analizi: 2002-2012 Karşılaştırması", Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , cilt.8, ss.1-1, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Alp E. , "Measuring The Efficiency of Resource Allocation in Turkish Economy Using Data Envelopment Analysis ", International Conference on Economic Modelling EcoMod 2017, Ljubljana, SLOVENYA, 5-7 Temmuz 2017, pp.7-7
Alp E. , "İktisatta Yeni Bir Yaklaşım: Ekonofizik", Anadolu International Conference in Economics, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2015, pp.1-1
Alp E. , "Türkiye Ekonomisi Açısından Hangi Sektörler Kilit Sektör Olarak Kabul Edilebilir? : Girdi-Çıktı Modeli ile Bir Analiz", EY International Congress on Economics II, ANKARA, TÜRKIYE, 5-6 Kasım 2015, no.15, pp.15-15 (Link)
Alp E. , "Finansal Krizlerin Öngörülmesinde Alternatif Bir Yaklaşım: Ekonofizik ve Finansal Kriz İlişkisi", ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ IV. BİLGİLENDİRME ve ARGE GÜNLERİ, BURSA, TÜRKIYE, 11-13 Kasım 2014, ss.1-1
DİĞER YAYINLAR
Coşkun Y., Alp E. , "Fizik İktisadın Alet Çantası Olabilir mi? Bilim ve Teknik Dergisi, Tübitak.", Diger, ss.1, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi