Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sümer Haydaraslan K., Maçka Kalfa S., Haydaraslan E. , Yaşar Y., "Eğimli Çatı Konstrüksiyonlarında Isı Yalıtım Katmanı Konumunun Bina Enerji Performansına Etkisi", Yalıtım, ss.34-41, 2018
Sümer Haydaraslan K. , Haydaraslan E. , Kahraman H.T., Yaşar Y., "An Estimate of Energy Consumption for Housing Buildings in Hot Climatic Zones through Artifical Intelligence Methods: Case of Antalya", Technological Applied Sciences, vol.13, pp.273 -284, 2018
Haydaraslan E. , Selver R., "Isı Değiştiricideki Yüzey Deseninin Isı Transferine Etkisinin İncelenmesi", Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.22, no.22, pp.345-354, 2018
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sümer Haydaraslan K., Maçka Kalfa S., Haydaraslan E. , Yaşar Y., "Eğimli Çatı Konstrüksiyonlarında Isı Yalıtım Katmanı Konumunun Bina Enerji Performansına Etkisi", 9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Nisan 2018, ss.107-118
Sümer Haydaraslan K., Haydaraslan E. , Maçka Kalfa S., Yaşar Y., "Improvement of Energy Performance of Residential Buildings: Yıldızlı Toki Example, Trabzon", The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018, Venedik, ITALYA, 22-24 Mayıs 2018, pp.1237-1249
Maçka Kalfa S., Haydaraslan E. , Sümer Haydaraslan K., Yaşar Y., "Getting Buildings Closer to The Nearly Zero-Energy Buildings by Changes In Heating and Cooling Systems: The Case of Izmir", The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018, Venedik, ITALYA, 22-24 Mayıs 2018, pp.1260-1272
Yaşar Y., Maçka Kalfa S., Sümer Haydaraslan K., Haydaraslan E. , "The Effect of Topography on Building Energy Performance", The 5th International Conference on Architecture and Built Environment with AWARDs S.ARCH 2018, Venedik, ITALYA, 22-24 Mayıs 2018, pp.1273-1282
Sümer Haydaraslan K. , Haydaraslan E. , Kahraman H.T., Yaşar Y., "An Estimate of Energy Consumption for Housing Buildings in Hot Climatic Zones through Artifical Intelligence Methods: Case of Antalya", ICADET’17 International Conference on Advance Engineering Technologies, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.924-926
Tören M. , Çelebi M., Haydaraslan E. , "Analysis of the Heat Effect of Winding Types on the Dry Type Transformers", 8th International Advanced Technologies Symposium, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 19 Kasım - 22 Aralık 2017, pp.3135-3142
Tören M. , Çelebi M., Haydaraslan E. , "Analysis of The Heat Effect of Different Cooling Type on Transformers", ICADET’17 International Conference on Advance Engineering Technologies, BAYBURT, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.1017-1017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi