Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Gülay E., Ungan S., "TÜRK DİLİ DERSİNDE İÇERİK VE SINIF ORTAMININ DERSİN ETKİLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİNE YÖNELİK AKSİYON ARAŞTIRMASI", International Journal of Language Academy, pp.337-360, 2015 (Link)
Gülay E., Durukan E., "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Türk Dili Dersi Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Aksiyon Araştırması", luslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, pp.38-50, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çelebi S. , Gülay E. , "2015 Türkçe Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi", Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2016, pp.440-441
Gülay E., "TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ ÖĞRETMEN ROLÜNÜN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME YAKLAŞIMLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ", 9. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, GAZİANTEP, TÜRKIYE, 7-9 Mayıs 2014, ss.0-0 (Link)
Kırımlı B., Gülay E., "CAHİT ZARİFOĞLU’NUN “SERÇEKUŞ” VE “YÜREKDEDE İLE PADİŞAH” ADLI KİTAPLARININ DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ", 7. Uluslararası Türkçenin Eğitimi Öğretimi Kurultayı, MUĞLA, TÜRKIYE, 19-21 Haziran 2014, pp.197-202 (Link)
Gülay E., Ekiz D., "İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Türk Dili Dersine Yönelik Öğrenci Tutumuna Etkisi ve Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi", VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, ss.0-0 (Link)
Durukan E., Gülay E., "MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN YAZILI ANLATIM BECERİSİ AÇISINDAN KELİME BİLGİLERİNİN İNCELENMESİ", 6. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 3-5 Ekim 2013, ss.0-0 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gülay E. , Ungan S., "A Study of Syrian Students’ Comments on Turkish as a Foreign Language", in: 1st International Symposium of Teaching Turkish as a Foreign Language, Gulec, Ismail and Ince, Bekir., Eds., Peter Lang, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, pp.11-22, 2016 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Gülay E. , "Türkçenin Şekil Bilgisi (Tanım, Kök, Ek ve Gövde)", Ders Notu, ss.1-9, 2015 (Link)
Gülay E. , "Türkçenin Şekil Bilgisi (Yapım Ekleri)", Ders Notu, ss.1-12, 2015 (Link)
Gülay E. , "Türkçenin Şekil Bilgisi (Çekim Ekleri)", Ders Notu, ss.1-9, 2015 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi