Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Doğu Karadeniz Kıyısal Alanında Deniz Salyangozunun (Rapana Venosa) Radyoaktivite Seviyelerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 117Y210, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Sinop İli Kıyısal Alanda Beyaz Kum Midyesi (Chamelea gallina) Örneklerinde Radyolojik Kanser Riskinin Araştırılması", BAP Diğer, FDP-2016-674, Araştırmacı, 2017
"Sinop İlinin Karasal Alanında Toprak Örneklerinde 137Cs Radyoaktivite Seviyesinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, FBA-2016-661, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Doğu Karadeniz Bölgesi Denizel Ortamının Ağır Metal Kirliliğinin Tespiti ve Midye (Mytilus galloprovincialis) Türünde Bazı Ağır Metallerin Adsorbsiyon Kapasitelerinin Ortaya Konması", TÜBITAK Projesi, 113Y148, , 2015
"Ülkemizde Ekonomik Değeri Olan Çift Kabuklu Yumuşakçalardan Akivades (Tapes decussatus) ve Kidonya (Venus verrucosa) Türlerinin Mikrobiyolojik ve Kimyasal İçeriğine Arıtım Süresinin Etkisi", BAP Arastırma Projesi, 2011.103.03.2, Araştırmacı, 2014
"Atomik Form Faktörlerinin Teorik ve Deneysel Olarak Hesaplanması", TÜBITAK Projesi, 108T488, , 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi