Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Erkiliç E. , Güllüce A.Ç., "Investigation of Organizational Citizenship Behavior of Hotel Employees by Structural Equation Model", İBusiness, vol.9, pp.31-47, 2017
Güllüce A.Ç., Erkiliç E., "Analysis of Organizational Silence Attitudes of Hotel Operations’ Employees by Structural Equation Model: Examplary of Rize Province", European Scientific Journal, vol.12, no.19, pp.9-31, 2016 (Link)
Güllüce A.Ç., Özer S., Erkiliç E., "The Effect of Organizational Justice Perception on Organizational Commitment among Healthcare Sector Employees", journal of business and management, vol.4, pp.16-25, 2015 (Link)
Pelit E., Erkiliç E. , Ayduğan N., Bozdoğan İ., "Tourism Academicians’assesments On Advantages And Disadvantages Of All-Inclusive System Applied In Turkish Tourism Sector", Management and Education, University “Prof. Dr. Assen Zlatarov” Faculty of Social Sciences, vol.7, pp.117-124, 2011
Kılıç G., Erkiliç E. , "Organızatıonal Alıenatıon In Tourısm Sector: An Applıcatıon On Fıve-Star Thermal Hotels", Management and Education, University “Prof. Dr Assen Zlatarov” Faculty of Social Sciences, vol.7, pp.49-56, 2011
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Gazeloğlu C., Aytekin E., Erkiliç E. , "Examination of Differences in Academicians’ Communication Skills in Terms of Demographic Characteristics Through Statistical Techniques", International Conference on Computational and Statistical Methods in Applied Science , SAMSUN, TÜRKIYE, 9-11 Kasım 2017, pp.170-171
Gazeloğlu C., Aytekin E., Erkiliç E. , "Fuzzy Categorical Data Through Structural Equality Model and Its Comparison Of Wls and Wlsmv Estimation Methods Used in Estimation", 6. International Congress on Current Debates in Social Science, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Aralık 2017, pp.197-197
Uygun H. , Başkan K. , Erkiliç E. , "ORTAK PAZARLAMA STRATEJİSİYLE OLUŞTURULAN YENİ DESTİNASYONLARIN REKABET GÜCÜNÜN ARTTIRILMASI: RİZE VE ARTVİN ÜZERİNE BİR UYGULAMA", DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 23-24 Ekim 2017, pp.299-309
Pelit E., Kılıç İ., Emir O., Erkiliç E. , "Yöneticilerin İş Etiğine İlişkin Uygulamalarının İşgörenlerin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Üzerine Etkisi: Otel İşletmeleri İşgörenleri Üzerine Bir Uygulama", 2. INTERNATIONAL CONGRESS OF SOCIAL SCIENCES, CHINA TO ADRIATIC, HATAY, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, pp.450-463 (Link)
Erkiliç E. , Kılıç G., Pelit E., Kılıç İ., "Çamlıhemşin’deki Çekiciliklere Yönelik Ziyaretçi Görüşlerinin Seyahat 2.0 Uygulamaları Üzerinden Değerlendirilmesi Tripadvisor.com Örneği", I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, ERZİNCAN, TÜRKIYE, 7-9 Nisan 2016, ss.1-1
Erkiliç E. , Güçer E., Pelit E., Aytekin E., "Destinasyon Pazarlamasında Web Sayfalarının Rolü: Rize’deki Kamu Kurumlarının Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme", II. Rize Sempozyumu Turizm, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, ss.277-290
Yildiz S., Erkiliç E. , Uygun H. , Gazeloğlu C., "Rize İlinin Spor Turizmi Açısından Değerlendirilmesi", II. Rize Sempozyumu Turizm, RİZE, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, ss.99-116
Erkiliç E., Ergen F.D., "Ekoturizm Açısından Rize İli ve Çevresinin İncelenmesi ", I. Eurasia International Tourism Congres: Current Issues, Trends, and Indicators, KONYA, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, no.1, pp.771-781
Erkiliç E., Kılıç G., "Örgütsel Stresin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma", VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 12-15 Nisan 2012, ss.807-809 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Gazeloğlu C., Aytekin E., Erkiliç E. , "FUZZY CATEGORICAL DATA THROUGH STRUCTURAL EQUALITY MODEL AND ITS COMPARISON OF WLSMV AND WLSMV ESTIMATION METHODS USED IN ESTIMATION", in: CURRENT DEBATES IN EDUCATION / VOLUME 5, O. Nejat Akfırat, Donald F. Staub, Gürkan Yavaş, Eds., IJOPEC Publication Limited, LONDON, pp.453-469, 2017 (Link)
Erkiliç E. , Güllüce A.Ç., "Investıgatıon Of Organızatıonal Sılence Behavıor Of Hotelemployees By Structural Equalıty Model", in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgırlıoğlu, H., Atık, A., Ellıott, R,L., Turgeon, E., Eds., Gece Kitaplığı, ANKARA, pp.1605-1613, 2017 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi