Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 2014-2017
Yüksek Lisans, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 2010-2012
Lisans, DÜZCE ÜNİVERSİTESİ, Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik, 2006-2010
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İle Örgütsel Sessizlik Davranışı Arasındaki Karşılıklı Etki Derecelerinin Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi: Rize İli Otel İşletmelerinde Bir Uygulama", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Şubat, 2017.
Yüksek Lisans, "Örgütsel Stresin Örgütsel Yabancılaşma Üzerine Etkisi: Beş Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma", AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı Mart, 2012.
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Elektra Otel Yönetim Sistemi Önbüro Modülü Eğitimci Sertifikası, Talya Bilişim Tic. San. Ltd. Şti., 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi