Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Sülkü S.N., Ürkmez E. , "Hisse Senedi Getirilerinde Doğrusal Olmayan Dinamikler: Türkiye'den Kanıtlar", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.473-484, 2018
Bölükbaşi Ö.F., Ürkmez E. , Karamustafa O. , "Türk Bankacılık Sektörünün Kırılganlığı: Ampirik Bir Çalışma", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.485-496, 2018
Ürkmez E. , Karataş T., "Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Döviz Kurları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi", The Journal of Academic Social Science, pp.393-409, 2017
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Sülkü S.N., Ürkmez E. , "Borsa İstanbul Endeksleri Getirilerinde Kaotik Dinamikler", 18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.4-4
Karataş T., Ürkmez E. , "Küresel Kriz Sürecinde Altın Fiyatlarını Belirleyen Dinamikler", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, St. Petersburg, RUSYA, 17-18 Eylül 2013, pp.558-564
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi