Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Sülkü S.N., Ürkmez E. , "Hisse Senedi Getirilerinde Doğrusal Olmayan Dinamikler: Türkiye'den Kanıtlar", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, pp.473-484, 2018 (Link)
Ürkmez E. , "Reel Döviz Kurlarında Uzun Dönem Bağımlılık", Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, pp.693-698, 2017 (Link)
Ürkmez E. , Karataş T., "Borsa İstanbul 100 Endeksi ile Döviz Kurları Arasındaki Dinamik İlişkinin Belirlenmesi", The Journal of Academic Social Science, vol.45, pp.393-409, 2017 (Link)
Yildirim İ.E. , Ürkmez E. , Koç Ö.T., "İstanbul'da Kapkaç Sorunu ve Toplum Üzerindeki Etkileri", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.371-388, 2007 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Karamustafa O. , Bölükbaşi Ö.F., Ürkmez E. , "Türkiye'de Bankacılık Kırılganlık Endeksi ve Ekonomik Aktivite Arasındaki İlişkinin Analizi ", XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.95-95 (Link)
Sülkü S.N., Ürkmez E. , "Borsa İstanbul Endeksleri Getirilerinde Kaotik Dinamikler", XVIII. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu , TRABZON, TÜRKIYE, 5-7 Ekim 2017, pp.4-4 (Link)
Özdemir S., Ürkmez E. , "Küresel Kriz Sonrası Finansal Piyasalar ve Ayrışma Hipotezi", XIVth International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, Sarejova, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2013, pp.87-87
Karataş T., Ürkmez E. , "Küresel Kriz Sürecinde Altın Fiyatlarını Belirleyen Dinamikler", Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı, St. Petersburg, RUSYA, 17-18 Eylül 2013, pp.558-564 (Link)
Ürkmez E. , "Ekonometrik Model Seçimi için Bootstrap Yöntemi ve Kriterlerin Karşılaştırılması", 13. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Konferansı, Gazimağusa, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-26 Mayıs 2012, pp.262-262