Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Ekonometri
Zaman Serileri Analizi
Uygulamalı Ekonometri
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics