Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, EGE ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD., 2003-2009
Yüksek Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD., 1999-2002
Lisans, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Sinop Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Mühendisliği, 1995-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Modifiye Atmosfer Paketleme Uygulanan Sübye, Kara Midye ve Lakerdanın Buzdolabı Şartlarında Bazı Kalite Kriterlerinin İncelenmesi ", EGE ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD. Şubat, 2009.
Yüksek Lisans, "Surimi Üretim Teknolojisinde Kalite ve Dayanım Süresini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi ABD. Aralık, 2002.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2015
AB. UniEuroFish Eğiticilerin Eğitimi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2015
Akademik Düzeyde Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi, Tübitak ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2014
Tübitak Bilgilendirme ve Eğitim Semineri, Tübitak, 2012
Uygulamalı Kromatografik Analiz Çalıştayı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, 2011
AB Standartlarında Teknik Şartname ve Pazar Araş. Hazr. Uygulama, Milli Eğitim Bakanlığı, 2011
Su Ürünleri Toptan ve Perakende Satış Yerleri Düzenlemeleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2009
IPARD Eğitimi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2008
Kaptanlık ve Telsiz Operatörlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2008
Su Ürünleri Kalite Kontrol Sistemi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2008
Balıkçılık Yönetimi ve Kontrolü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2007
Eğiticinin Eğitimi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2007
AB Ortak Balıkçılık Politikası ve Türkiye, Bandırma Ticaret Odası, 2007
Eurofish Packaging in the fish industry, Hygiene and Traceabilitr, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2006
Su Ürünleri Mevzuatı, Ürün Hijyeni ve AB Mevzuatına Göre Denetim ve Kontrolller, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2005
AB Hijyen Yönetmelikleri ve Su Ürünleri Kalite Kontrol Sistemleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2005
Ortak Piyasa Düzeni ve Balık Kalitesi Kontrolü, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2004
Su Ürünleri Işınlama Kursu, Türkiye Atom Enerjisi, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi